Catholics and non-Catholics Receive Communion Together in “Ecumenical Mass” Promoted by Turin Archdiocese

Veritas Vincit: "The Truth Shall Prevail"

ecumenical mass The “ecumenical mass” promoted by the Archdiocese of Turin, Italy

The group “Spezzare il pane” (“Breaking the Bread”) in the archdiocese of Turin, Italy, has officially started with the celebration of “ecumenical masses” where Holy Communion is distributed to Catholics and non-Catholics.

The group is headed by Catholic priest Father Fredo Oliviero, an apologist for illegal immigration, who has the support of his archbishop, Monsignor Cesare Nosiglia. The practice of the group to distribute Holy Communion to non-Catholics, is openly promoted in the newspaper of the Turin Archdiocese “La Voce e il Tempo”.

Among the members of the group are “Catholics”, Anglicans, Baptists, Waldensians and Lutherans. They gather once a month in one of their churches, where they celebrate a “Eucharist” according to the respective denomination, distributing “Communion” to everybody.

It is now customary that once a month, the group meets in a Catholic, Lutheran, Waldensian, or Baptist church to…

View original post 751 woorden meer

Advertenties

Expect the Inquisition

 

Profetie van de Heilige Franciscus van Assisi ca. 1226.

Nadat Franciscus voor zijn dood de broeders bijeen had geroepen, waarschuwde hij voor toekomstige benauwde tijden, waarover hij zei:

“Handelt dapper, broeders, weest sterk, en stelt uw hoop op de Heer. Grote tijden van benauwdheden komen naderbij, waarin de verwarring en gevaren van wereldse en geestelijke aard de overhand zullen hebben, de liefde van velen zal verkoelen, en de slechtheid van de bozen elke maat zal overschrijden. De macht van de demonen zal meer dan gewoonlijk vrij spel krijgen. De onbevlekte reinheid van onze en andere orden zal zozeer worden misvormd, dat slechts zeer weinigen onder de Christenen de ware Paus en de Roomse Kerk met oprecht hart en in volkomen liefde zullen gehoorzamen.”

“Iemand die niet op canonieke wijze tot Paus is gekozen, maar op het hoogtepunt van die verdrukking tot het pausschap verheven wordt, zal zich met scherpzinnigheid inzetten om het dodelijke gif van zijn dwalingen te verspreiden. Dan zullen de ergernissen zich vermenigvuldigen, onze Orde [Franciscanen] zal gespleten worden, vele andere orden zullen volledig uit elkaar vallen, omdat zij de dwalingen niet bestrijden, maar er mee instemmen. Er zullen allerlei meningen zijn en er zal tweespalt zijn bij het volk, in de orden en bij de clerus, zo erg dat wanneer die dagen niet werden bekort zelfs de uitverkorenen (indien zoiets mogelijk ware) in dwaling zouden worden gebracht.”

“Onze regel en levenswijze zullen door sommigen op de scherpste wijze worden bestreden. Er zullen onmetelijke beproevingen komen. Zij die dan voldoende standhouden, zullen de kroon des levens ontvangen. Wee echter diegenen, die hun hoop alleen op het ordeleven zetten, lauw worden, en in de beproeving niet volharden, dat wil zeggen de beproeving van de uitverkorenen, die toegelaten zal worden. Eenieder, die met gloeiende geest uit liefde en ijver voor de waarheid aan de vroomheid vasthoudt, zal als ongehoorzaam en als schismaticus vervolging en onrecht lijden. Hun vervolgers zullen, door boze geesten gedreven, beweren dat het een grote daad van gehoorzaamheid is tegenover God dergelijke verderfelijke mensen te doden en van de aarde te verwijderen. Maar dan zal de Heer een toevlucht zijn voor de verdrukten en Hij zal iedereen redden die op Hem gehoopt heeft. De waarheid zal dan door vele predikers doodgezwegen worden en door anderen vertrapt en verloochend. ”

Bron: De Latijns uitgave “S. Francisci Assisiatis”, dat in 1880 werd uitgegeven door de Imprimerie de la Bibliothèque Ecclèsiastique (dat is: de Drukkerij van de Kerkelijke Bibliotheek) te Parijs.

Orwells roman ‘1984’ wordt steeds meer werkelijkheid.

Gerard de Boer

De uit Amerika overgewaaide tirannieke politiek correcte waanzin heeft onze samenleving al meer in de greep gekregen.
Politieke correctheid streeft ernaar de mensen een uniformiteit van denken en gedrag op te leggen en tolereert daarbij geen tegenspraak. Daarom is het dan ook totalitair en een regelrechte bedreiging van het vrije woord. Precies waar George Orwell in zijn boek voor gewaarschuwd heeft. Inmiddels is het dus ook in ons land not-done om het beestje bij de naam noemen. Het kan heden ten dage zelfs strafbaar zijn. Stond eerder de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel, nu worden – mede door een al groter intolerant deel van de bevolking – deze verworvenheid langzaam teniet gedaan.
Mensen lopen op eieren of iets nog wel of niet gezegd kan worden en men past steeds meer zelfcensuur toe. Zeer politiek incorrect is tegenwoordig bijvoorbeeld het woord Eskimo. Kinderen worden op school door met name…

View original post 278 woorden meer

‘Official persecution’ of faithful Catholics under Pope Francis has begun: scholar

CHILE, September 18, 2017 (LifeSiteNews) — An “official persecution” of faithful Catholics has now begun under the Francis pontificate, wrote a Catholic scholar in a recently published article.

“The official punishment of a Catholic thinker for the sole crime of defending an orthodox doctrine,” wrote Professor Claudio Pierantoni, signifies the “beginning of the official persecution of orthodoxy within the Church.”

Pierantoni is a scholar of patristics and professor of medieval philosophy at the Universidad de Chile in Santiago.

He wrote in defense of Dr. Josef Seifert, who earlier this month was removed from a Catholic university in Spain by Archbishop Javier Martínez Fernández after raising some questions about the Pope’s 2016 Exhortation Amoris Laetitia.

The article was published Sept. 9 in the German magazine of philosophy and theology Aemaet.

Pierantoni said Seifert was removed from the university after highlighting a single sentence in the Pope’s Exhortation that, explained Pierantoni, Seifert saw as a “potential source of the destruction of the whole moral teaching of the Church and even of all natural Law.”

Read on: https://www.lifesitenews.com/news/open-persecution-of-faithful-catholics-now-underway-in-francis-pontifi