Over 2012-2019


10665791_840995932601446_9207775420878938665_n1

I.

21 december 2012 (einddatum Maya-kalender) -2016: de verdrukking
2016-2019: de grote verdrukking


II. 

De kalender van de Illuminati/ Vrijmetselaars heeft als aanduiding ‘A.L.’, wat ‘Anno Lumina’, of ‘jaar van licht’ betekent. Deze Vrijmetselaarskalender begint met de schepping van de wereld, ca. 4000 jaar voor Christus, waar de traditionele theologie ook altijd vanuit is gegaan.

Volgens de Illuminati werd de Grote Pyramide in Egypte gebouwd ter nagedachtenis en observatie van een supernova (explosie van een ster) rond het jaar 4000 v.C.. Dr.Anthony Hewish, in 1974 nobelprijswinnaar in de natuurkunde, ontdekte een rytmische serie radiopulsen, waar hij van bewees dat deze inderdaad afkomstig waren van een ster die rond het jaar 4000 v.C. is geexplodeerd.

De hoogte van de Grote Pyramide, inclusief de missende hoeksteen, is 5776 inches. In het jaar 5776 A.L. (Anno Lumina) werd de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring opgesteld, volgens Flynn doelbewust gepland door de Vrijmetselaars in het jaar 1776 n.C., omdat 1776 2×888 is, en 888 de gematria is van ‘Jezus Christus’. Het Joodse jaar 5776 is het jaar 2016 op de Gregoriaanse kalender, onze tijdrekening dus.

De Schotse rite maakt gebruik van dezelfde datering als de Vrijmetselaars, maar zonder de Joodse chronologie. In deze kalender, aangeduid met ‘A.M.’, Anno Mundi = het jaar van de wereld, wordt 3760 jaar bij de gewone tijdrekening opgeteld. 2016 + 3760 = 5776.

Dit betekent dat de Illuminati, zoals ook David Flynn uitlegt, al eeuwen op de hoogte zijn van het feit dat het jaar 1776, het jaar van de onafhankelijk van de VS, in de Vrijmetselaarskalender het jaar 5776 is, en daarmee een code dat zowel de Schotse rite-kalender als de Joodse kalender wijst naar het toekomstige Joodse jaar 5776, oftewel (2015/) 2016.

Van het jaar 2016 naar de inwijding van de eerste Tempel in Jeruzalem in 961-962 v.C. zijn het 3022 Bijbelse ‘360-dagen’ jaren. De Grote Pyramide heeft een omtrek van 3022 voet en is zoals eerder vermeld 5776 inches hoog, wat 481 voet is, de helft van 962. Dit is de ratio van het wiskundige getal PI.

Misschien dat voor sommige skeptici de ontdekkingen en berekeningen van David Flynn nu wat duidelijker zijn? Flynn legt uit dat de Grote Verdrukking 1260 dagen vóór 21-12-2012 begint, in de week van 4 juli 2009, zeven jaar vóór het jaar 2016/5776.

Is het toeval dat het beruchte ‘Roswell’ incident, het neerstorten van een UFO in de Amerikaanse staat New Mexico, plaatsvond op de avond vóór 4 juli, op de 33ste breedtegraad (33ste graad Vrijmetselarij), en dat deze breedtegraad, vermenigvuldigt met het wiskundige getal PI, als uitkomst geeft 3,1415, wat precies de lengtegraad van het Roswell incident is? Is het voor sommigen nu duidelijk waarom Flynn stelt dat het getal PI, toegepast op zowel de tijdlijn van de Grote Pyramide als de Tempel van Jeruzalem, als uitkomst het eindjaar… 2016 geeft? En dat het jaar 2012, volgens Flynn de helft van de Grote Verdrukking, gelijk staat aan 33 graden en 33 minuten? Kan het toeval zijn dat de vierkantswortel van 33.33 = 5773, oftewel 2012?

Is het toeval dat een rechte lijn onder een hoek van 33 graden en 33 minuten, getrokken vanaf het Tempelplein, ons precies brengt bij het nog steeds onverklaarbare, eeuwenoude bouwwerk, de ‘Avebury Circle’, in Wiltshire, Engeland, en dat dit Graafschap zich exact bevindt tussen 1979 en 2012 (volgens Flynn ‘het laatste uur’ van de menselijke geschiedenis) zeemijl afstand vanaf het Tempelplein (en de afstand tussen de grenzen van Wiltshire precies 33 mijl is?)?

Waarom vormt dit megalitische bouwwerk een exacte representatie van de in de Bijbel door God Zelf geschreven woorden ‘mene, mene, tekel, ufarsim‘ (geteld, geteld, gewogen en te licht bevonden), de waarschuwing dat het Babylonische Rijk ten onder zou gaan (bijbelboek Daniël)? Heeft het misschien iets te maken met het feit dat de positie van de Avebury Circle op de lengtegraad van de Aarde, precies gelijk is aan 360:7, wat de lengte is van de door de Bijbel voorspelde ‘Grote Verdrukking’, die vooraf gaat aan de terugkomst van Jezus Christus?

En oordeel zelf of de volgende FEITEN echt allemaal op puur toeval berusten:

In de Bijbel wordt het exacte aantal dagen van de Grote Verdrukking gegeven: 2520 (7×360 dagen, één Bijbels jaar bestaat uit 360 dagen). Het getal ‘2520‘ is dus van grote profetische betekenis.

FEIT: 2520 x PI = de gemiddelde diameter in mijlen van onze planeet Aarde (ca.12738 km.).

FEIT: De Tempelberg in Jeruzalem bevindt zich op exact 2520 voet boven zeeniveau.

FEIT: De afstand tussen het Tempelplein en de berg Nebo, waar Mozes het beloofde land mocht zien en waar volgens het tot in de 19eeeuw gewoon in de (King James) Bijbel opgenomen apocriefe boek ‘2 Makkabeeën’ de Ark van het Verbond verborgen is, bedraagt in een exacte lijn naar het oosten, precies 25,20 mijl.

FEIT: In het jaar 1948 werd de staat Israël gesticht. Dit werd gesanctioneerd in een VN-vergadering, die toen in Londen plaatsvond. In het hartje van Londen staat een ‘wereldwegwijzer’. Vanaf deze plek naar het Tempelplein is de afstand 1948 zeemijl.

FEIT: Napoleon verklaarde al in het jaar 1799 dat Israël weer een Joodse staat moest worden. Ook in Parijs staat een ‘wereldwegwijzer’. Vanaf hartje Parijs naar het Tempelplein bevinden zich exact 1799 zeemijlen.

FEIT: Het getal 666 is in de Bijbel het ‘getal van het Beest’, de Antichrist. In de Islam is 666 juist een heilig getal. Vanaf het Tempelplein naar de heiligste plaats van de moslims, de zwarte Ka’aba steen in Mekka, is het tot op de centimeter nauwkeurig 666 zeemijl.

FEIT: In Daniël 8 wordt de profeet, tijdens een visioen over de eindtijd, meegenomen naar Iran (behoeft geen uitleg, neem ik aan), naar de stad Susan. Susan ligt eveneens op precies 666 zeemijlen vanaf het Tempelplein.

FEIT: In het jaar 333 versloeg Alexander de Grote bij Issos de Perzen, waardoor hij Egypte kon veroveren. Issos licht op precies 333zeemijlen van het Tempelplein af.

FEIT: Op 8 augustus 2008 (of 8-8-8) vielen Russische troepen de Georgische provincie Zuid-Ossetië binnen. Dit gebeurde op een punt dat precies 888 mijl van het Tempelplein verwijderd is. In 2008 was het tevens 888 jaar geleden dat de Georgische koning David (!), als eerste het ‘Koninkrijk van Jeruzalem’ erkende, dat bevrijd was van de moslims.

FEIT: Beirut, hoofdstad van de noordelijke vijand van Israël, Libanon, bevindt zich op 126,0 zeemijl (het geografische centrum) vanaf het Tempelplein.

En dit is nog slechts een greep uit de vele voorbeelden van ongelooflijke overeenkomsten tussen Bijbelse getallen, jaartallen, gebeurtenissen en afstanden / posities op Aarde, ten opzichte van het Tempelplein in Jeruzalem en in vergelijking met de in de Bijbel genoemde profetische getallen en jaartallen.

Tekenen aan de hemel bevestigen tijdlijn 2009-2016 

In eerdere artikelen bespraken we al uitgebreid de bijzondere astronomische tekenen aan de hemel die in het jaar 2015 zullen plaatsvinden. Twee (gedeeltelijke) zonsverduisteringen en vier bloedrode maansverduisteringen vallen pas voor de derde keer in de recente geschiedenis samen met Joodse feestdagen. De eerste keer dat dit gebeurde was in 1948, toen de staat Israël werd gesticht. De tweede keer in 1967, toen Jeruzalem werd bevrijd.  De derde keer zal zijn in 2015, precies 42 profetische jaren na de de herovering van Jeruzalem. Ook deze uitzonderlijke tekenen aan de hemel wijzen dus op een aanstaande, zeer belangrijke profetische gebeurtenis.

>>>   ‘Illuminati bereiden al eeuwen komst van Lucifer in 2012 voor’


III.

qc-6e78286b

Zichtbaar 9/11 mondt uit in onzichtbaar WW3

Wat nog weinigen begrijpen dat de (onzichtbare) derde wereldoorlog die op dit moment wordt gevoerd niet meer een oorlog is van landen tegen elkaar, maar een oorlog van de elite tegen de rest van de mensheid. Een oorlog van de rijken tegen de armen. De elite heeft haar rijkdom te danken aan de opbrengst van giftige produkten die nu de hele mensheid bedreigen. Ze willen daar zelf natuurlijk niet aan ten onder gaan tegelijkertijd met de massa.  Zij weten als geen ander hoe giftig deze produkten zijn omdat hun werknemers er al in een vroeg stadium ziek van zijn geworden of overleden. Deze informatie is in de loop der jaren vakkundig onder het tapijt geveegd, omdat ze intussen de media en de wetenschap volledig gekocht hebben. Uit die hoek hoeven ze dus geen tegenstand meer te verwachten.

Door onkunde voeren wij zelf dagelijks de agenda voor de elite uit

Als de elite zou stoppen met het produceren van vervuilende produkten zouden ze hun rijkdom verliezen, dus dat is geen optie. De wapens die de elite daarom tegen ons gebruikt zijn hun eigen giftige produkten, waarvan ze ons hebben overtuigd dat ze volledig veilig zijn: de uitlaatgassen van de loodvrije benzine auto’s die ze ons door de strot geduwd hebben, de uitlaatgassen van de vliegtuigen waarmee wij gezellig 2x per jaar op vakantie gaan. De draadloze technieken van onze mobiele telefoons die in combinatie met het magnetische ultrafijne stof -wat overigens niemand kan voelen- onze hersenen en alle andere organen heel langzaam, maar gestaag, zeer effectief beschadigt.

Nu bijna iedereen op de planeet ziek

Deze vergiftiging is intussen zo ver gevorderd dat slechts 5% van de wereldbevolking nog volledig gezond is. TTIP is ook zo’n duidelijk voorbeeld van de wereldwijde vergiftigingsagenda van de elite en een ander duidelijk voorbeeld is de afbraak van de zorg in Nederland. Maar je hoeft maar naar het dagelijkse nieuws te kijken om te weten wat er allemaal gebeurd.

De Bilderbergers

Uiteindelijk moet dit natuurlijk resulteren in afname van de wereldbevolking en totale controle over degenen die overblijven. De elite heeft echter de middelen om zichzelf volledig te beschermen tegen de over ons uitgestorte vergiftiging. Hun huizen, auto’s, de hotels en ambassades waar zij verblijven zijn voorzien van de allerduurste luchtbehandelingssystemen met ultrafijnstof filters. Ze hebben allemaal ook nog ergens een paleisje op plaatsen waar nog heel weinig luchtvervuiling is, met privé landingstrippen voor hun privé jets en aanlegsteigers voor hun boten. Geen GMO of chemisch vervuilde voeding op hun menu. De elite wil niet eerlijk delen, zij willen geen welvaart en welzijn voor iedereen. De elite wil op dezelfde voet doorgaan ten koste van ons. Dit is de oplossing waar de Bilderbergers jaarlijks over vergaderen, en daarom komt er ook nooit een zinnig woord naar buiten. Het wordt daarom hoog tijd dat het volk wakker wordt en aktie gaat ondernemen voor een betere samenleving, want het huidige traject ziet het er heel erg slecht uit voor ons en onze kinderen. (Bron)


IV.

Apocalyptische Derde Wereldoorlog is onvermijdelijk

Genocide om de wereldbevolking terug te dringen is al een poos aan de gang. De elite wil de wereldbevolking terugbrengen van ongeveer 7 biljoen, naar 500 miljoen. Er zijn veel middelen en methodes die gebruikt worden. De belangrijkste zijn: instabiliteit van internationale ontwikkeling, wat leidt tot hongersnood en sterfte. (dit veroorzaakt jaarlijks 40 miljoen doden), het aanwakkeren van oorlogen, haat en militaire aanbestedingen die leiden tot miljoenen doden wereldwijd. Ook het realisteren van pandemieën, plagen en pest door de verspreiding van infecties is een belangrijke. En als laatste natuurlijk de vaccins.

Andere methodes zijn: Het gebruik van nucleaire, chemische en biologische wapens, de vergiftiging en besmetting van voedsel en water, het gebruik van dodelijke medicatie in de farmacie, weersveranderingen en het uitlokken van aardbevingen/vulkaanuitbarstingen/tsunami’s door middel van electromagnetische, psychotropische wapens op aarde, en vanuit de ruimte. Verder de promotie van homoseksualiteit om de bevolkingsgroei te beperken, de verspreiding van het dodelijke aidsvirus, gedwongen sterilisatie in landen als China, verplichte vaccinaties, abortus, euthanasie.

Het centrale principe van de 21e eeuw is het managen van de dood. De 20e eeuw was de bloedigste in de menselijke geschiedenis. Ook nam honger, hongersnood, ziekte biljoenen levens. W.O.I, W.O.II, regimes van Mao, Pol Pot, Stalin, Hitler, Reagan, Bush en anderen, namen honderden miljoenen levens.

De 21e eeuw accelereert deze kwaadaardige stroming, waarin honger, hongersnood en ziektes verantwoordelijk zijn voor een recordaantal doden (dit staat gelijk aan 7 Joodse holocausten per jaar). Moderne oorlogen razen voort en zijn productief. In Irak heeft de oorlog de levens van meer dan twee miljoen mensen gekost, door buitenlandse en economische interventie. Dan is er nog de genocide in Congo, waar meer dan 4 miljoen mensen zijn verminkt en afgeslacht. Er was nauwelijks aandacht voor. Voeg aan toe, de ongebreidelde en zeer winstgevende opbouw van massavernietigings-, nucleaire-, chemische- en biologische wapens (vooral in het midden oosten) en de bereidheid deze te gebruiken, en het kan niet onopgemerkt blijven dat een apocalyptische derde wereldoorlog onvermijdelijk is. Het dodental hiervan zal alle alle records breken en zal tot ver boven ons verbeeldingskracht reiken.

De internationale campagne om de ‘nuttelozen’ (ook wel de nutteloze ‘eters’ genoemd, volgens de Club van Rome) te elimineren, ten behoeve van de bevoorrechte heersende elite, gaat absoluut een gretigere tol eisen, gezien het feit dat de wereldbevolking toch een groei laat zien die redelijk continu is.

Om de ‘definitieve oplossing’ te vervullen, om 4-5 biljoen mensen van de aarde te laten ‘afvloeien’, zal de elite van de wereld ongetwijfeld de biotech en nanotechnologie voor hun kar spannen om een super-biowapen-virus te creëren: een globale killer-pandemie.

Bron: http://xandrah.wordpress.com/2013/02/11/bevolkingsreductie-zal-grootser-aangepakt-worden


V.

Agenda van de VN, weerspiegeld in de ‘Georgia Guidestones’ op een heuvel in de VS.
Ergens in de Amerikaanse staat Georgia, in Elbert County om precies te zijn, staan sinds 1980 enkele mysterieuze zuilen waar weinigen zich ernstige vragen bij stellen. De zuilen, waar duidelijk choquerende richtlijnen in werden gegraveerd, kunnen nochtans nauwgezet in verband worden gebracht met waarvoor ‘s werelds meest elitaire organisaties en instanties tegenwoordig pleiten. Hoe echt en hoe ernstig deze gruwelpraktijken moeten worden genomen, wordt duidelijk als men de duivelse gedachtes en richtlijnen in verband brengt met wat er zich vandaag in de wereld afspeelt.

Door THE SCENT OF ROSES op 12/09/2015

Als blogger deins ik er niet voor terug om de lezer met dit opiniestuk op de hoogte te brengen van hoe barbaars sommige schijnbare vredelievende agenda’s, zoals die van de VN, om er geen doekjes om te winden, in werkelijkheid wel zijn. Deze agenda’s hebben één gemeenschappelijk doel: de mensheid doen zwichten voor ‘vredelievende’ doctrines om haar te verenigen en haar uiteindelijk voor het grootste stuk te vernietigen. Alleen een naïeve ziel is blind voor de gruwelijke taferelen die zich tegenwoordig overal rondom ons afspelen. Of zijn we al vergeten waartoe de mensheid tijdens de Tweede Wereldoorlog in staat was? En het zijn niet alleen de gruwelen die zich in de Tweede Wereldoorlog hebben afgespeeld die het haar op je nek zonder veel moeite overeind doen krijgen. Massamoord, vervolging en genocide zijn begrippen die zich in de loop van de geschiedenis jammer genoeg steevast hebben laten gelden. Het is niet mijn bedoeling om de lezer met deze meedogenloze informatie angst aan te jagen, maar wel om hem met zijn neus op de keiharde feiten te drukken, om hem voor te bereiden op het onvermijdelijke en om zijn geloof in de enige echte God te versterken. Want ook tijdens de holocaust vroegen velen zich af waarom God hen in de steek had gelaten. God laat echter niemand in de steek. De mensheid verraadt alleen zichzelf. Meestal in een waanzinnige achtervolging van geld, plezier en macht. Een giftige cocktail die, als de mensheid niet verandert, ook binnenkort zal bewijzen wat hij in werkelijkheid waard is, of toch beweert waard te zijn.

Het beest en zijn trawanten
Niemand minder dan de heilige Maagd Maria voorspelde in 1846 al dat de mensheid zou worden bedrogen door schijnbare vredelievende doelstellingen. Doelstellingen, vermomd in een jasje van honing, die de mensheid, als ze zich laat verrassen, uiteindelijk naar de rand van de afgrond zullen leiden. Alleen dan, als de mensheid zich bewust is geworden van waar sommigen van haar creaties toe in staat zijn, zal ze zich wenden tot haar enige echte Schepper. Alleen dan, als haar alles werd ontnomen, zal ze zich bewust worden van begrippen als zonde, religie en materialisme. Alleen dan, zal ze snappen dat de Bijbel en het Woord van God de enige echte uitweg zijn. Alleen dan, zal ze zich heel misschien vragen stellen bij waar het leven echt om draait.
De dingen zijn niet altijd wat ze lijken. De leugens die vele van ‘s werelds meest prominente organisaties het publiek voorspiegelen zijn niet meer dan een list om je, zonder dat je je er veel vragen zult bij stellen, uiteindelijk uit hun bloederige handen te doen eten. Een keiharde gedachte, maar wel een die wordt gesteld op basis van keiharde feiten.

De ‘Georgia guidestones’
De zuilen die in ware Stonehenge-stijl werden opgetrokken, ergens op een heuvel in de Verenigde Staten, tellen tien richtlijnen waar iedere zichzelf respecterende katholiek zich serieuze vragen zou moeten bij stellen. Deze demonische doelstellingen, want dat zijn wat ze zijn, zijn immers niet meer dan een belediging aan het adres van God zelf. Deze tien richtlijnen werden door Satan opgesteld om de mensheid zo van een alternatief voor de Tien Geboden te voorzien. Want alles wat God doet, zal Satan meestal nabootsen op bizarre, omgekeerde manieren in een wanhopige poging om de Allerhoogste te tarten. Op die manier beschimpt de duivel niet alleen God, maar zorgt hij er ook voor dat de mensheid zichzelf boven haar Schepper plaatst. Het meest onrustwekkende aan deze richtlijnen is dat ze worden weerspiegeld in agenda’s waarin ze niet zouden mogen worden weerspiegeld. Wat ons vooral zorgen baart, is de manier waarop deze richtlijnen inmiddels deel uitmaken van een modernistische, kerkelijke agenda. Meestal gaan deze duivelse praktijken schuil achter ketterse theologische leerstelsels, en worden miljoenen nietsvermoedende katholieken belazerd door blasfemische praktijken die ze zelf soms toejuichen. Dit demonische bedrog zal er uiteindelijk toe leiden dat de Katholieke Kerk, in de naam van vereniging en sociale rechtvaardigheid, deel zal uitmaken van een despotische, communistische en elitaire wereldorde.
De tien richtlijnen die in de stenen zuilen in Georgia werden gegraveerd, werden ondertekend met het pseudoniem R.C. Christian [Roman Catholic Christian: Rooms katholieke Christen]. De auteur verzoekt de lezer om de richtlijnen “een pad naar een tijdperk van verstand” te laten effenen. Het gaat om de volgende ‘geboden’:

Doelstelling 1: “Zorg ervoor dat de mensheid niet meer dan 500.000.000 leden telt, in relatieve harmonie met de natuur”
Dit is Satans eerste richtlijn. Ja, uiteraard, die van de duivel. Welk ander monster zou er anders op het idee komen om meer dan 95 procent van de wereldbevolking zonder veel medelijden uit te roeien? Een richtlijn die voorlopig nog achter de schermen wordt uitgedokterd. Wees dus op je hoede voor allerhande nieuwe vaccins en microchips.

Doelstelling 2: “Zorg voor een verstandige voortplanting – waardoor fitheid en diversiteit worden bevorderd”
Condooms, de pil, andere voorbehoedsmiddelen, abortus… Allemaal moderne begrippen die niets aan het toeval overlaten. Het eerste punt dat klaar en duidelijk in verband kan worden gebracht met de agenda van niemand minder dan paus Franciscus. Op 19 januari 2015 pleitte paus Franciscus immers voor wat hij ‘verantwoordelijk ouderschap’ noemde.

Doelstelling 3: “Verenig de mensheid met een nieuwe, levende taal“
Vereniging, verzoening, vrede. Exact hoeveel keer hebben we die termen de laatste paar jaar gehoord? Precies, ontelbaar veel keer. En wat bedoelt de duivel precies met ” een nieuwe, levende taal”? Als je taal als een communicatiemiddel moet interpreteren, dan is het misschien wat kort door de bocht om deze doelstelling in verband te brengen met de agenda van gelijk welke organisatie die ook maar iets met een nieuwe wereldorde te zien zou hebben, al zal er achter de schermen waarschijnlijk wel aan worden gewerkt. Maar interpreteer “taal” als geestesgesteldheid, en je werpt meteen een heel ander licht op deze bewoording. De “taal” van vrede, de “taal” van liefde, zijn “talen” die wel onmiddellijk in verband kunnen worden gebracht met ‘vredelievende’ individuen en organisaties als de Verenigde Naties. Vereniging is de laatste paar jaar altijd een kernbegrip geweest, en niet alleen op sociaal-kerkelijk vlak. Deze ‘vereniging’ zal uiteindelijk uitmonden in de totstandbrenging van een wereldregering met de Antichrist als voorzitter. We kunnen alleen veronderstellen dat onder zijn bewind effectief een “nieuwe, levende taal” als communicatiemiddel zal worden opgedrongen.

Doelstelling 4: “Regeer over passie – geloof – traditie – en alle dingen met een getemperde rede“
Een bewoording die eigenlijk voor zich spreekt. We moeten er geen tekening meer bij maken. In de Katholieke Kerk zwaait modernisme tegenwoordig de plak. Veel godslasterende wetten zijn ten tijde van het Tweede Vaticaanse Concilie doorgevoerd. Maar daar lijken veel geestelijken zich weinig vragen bij te stellen. Alles gebeurt heel subtiel. Met traditie wordt komaf gemaakt op manieren die zelfs conservatie katholieken soms niet doorzien. Paus Franciscus stelde onlangs nog dat “pastorale context en doctrine niet los van elkaar kunnen worden gezien”, om maar één voorbeeld van “gehard verstand” te geven. Hij zei er ook bij dat theologie “oplossingen moet vinden voor enkele belangrijke, actuele vraagstukken. Ze moet daarbij twee grote verleidingen vermijden. Ze mag niet te conservatief zijn, maar ze mag geen vernieuwingen doorvoeren zonder het verleden in acht te nemen.” Woorden die, zonder meer, in deze modernistische doelstelling worden weerspiegeld.

Doelstelling 5: “Bescherm mensen en naties met faire wetten en rechtvaardige rechtbanken”
Een doelstelling die ook de lezer ongetwijfeld aan de Verenigde Naties doet denken. Welke andere organisatie is anders zo begaan met humanitaire doelen?

Doelstelling 6: “Laat alle naties geschillen oplossen in een wereldrechtbank”
“Een wereldrechtbank.” Een term die onmiddellijk doet denken aan een wereldorde van formaat. Ongetwijfeld ook een doelstelling die voorkomt op de agenda van de Verenigde Naties. Het uiteindelijke doel: elitaire wereldheerschappij. De katholieke wereldpopulatie, die ongeveer de helft van de bevolking vertegenwoordigt, wordt zeer bewust en opzettelijk religieuze blaasjes wijsgemaakt om haar zonder veel verzet onder het zeggenschap van deze monsters te stellen.

Doelstelling 7: “Vermijd kleinzielige wetten en nutteloze ambtenaren”
Een doelstelling die, opnieuw, doet denken aan elitaire mogendheden en communistische heerschappijen. Paus Franciscus wijzigde onlangs de wet voor de nietigverklaring van het huwelijk: hij maakte dit proces eenvoudiger en sneller. Traditionele kerkelijke ambtenaren (bisschoppen, kardinalen) worden uit hun posities verwijderd (zoals Kardinaal Burke). Deze richtlijn slaat natuurlijk ook vooral op de VN. Deze doelstelling getuigt opnieuw van een voortdurend pleiten voor een elitaire wereldorde. En laat ons eerlijk zijn, de VN zijn de ontegensprekelijke voorbode van zowel een wereldorde als die van de antichrist zelf. Het echte doel is communisme. Communisme promoot haat jegens God. Vereniging is het sleutelwoord.

Doelstelling 8: “Wissel persoonlijke rechten af met sociale plichten”
De doelstelling die misschien nog het meest aan paus Franciscus’s agenda doet denken, is deze. De keren waarop de paus al heeft geijverd voor het onverhinderde respect voor mensenrechten, zijn niet meer op één hand te tellen. Daarnaast maakt hij de wereld duidelijk dat die zich moet inzetten voor sociale rechtvaardigheid en sociaal medeleven. Je zou het gerust in één enkel woord kunnen omschrijven: bevrijdingstheologie. Bevrijdingstheologen als paus Franciscus hebben een aparte kijk op het begrip zonde. Voor hen is zonde niet zozeer gelijk aan de schending van Gods wetten, neergepend in de Tien Geboden. De bevrijdingstheologie stelt dat vooral sociale ongelijkheid zondig is. Nog toen hij aartsbisschop van Buenos Aires was, trok Bergoglio de straat op, waar hij pleitte voor sociale rechtvaardigheid. Dat is nu, nu hij aan het hoofd van de Katholieke Kerk staat, niet anders. Alle aandacht gaat naar de lagere bevolkingsklassen. Armen en economisch beroofden, dat zijn de mensen waar de paus zijn onverdeelde aandacht op vestigt. Meer nog, de paus stelt dat het de taak van alle christenen is om zich voortdurend in te zetten voor het welzijn van de minderbedeelde medemens. Deze richtlijn druist in ieder aspect in tegen de Leer van Jezus Christus Zelf. De klemtoon komt met de humanistische visie van de modernistische Kerk volledig te liggen op fysieke en materiële problematiek. Aan het welzijn van de ziel wordt veel minder, of zelfs geen aandacht meer besteed. Seculier humanisme is geen christendom.

Doelstelling 9: “Prijs waarheid – schoonheid – liefde, zoekend naar harmonie met het oneindige”
Opnieuw een richtlijn die zonder meer aan de agenda van paus Franciscus kan worden gekoppeld. Vrede en menslievendheid zijn begrippen die we de laatste paar jaar onnoemelijk veel keren hebben voorbij zien komen. Ik vraag mij af of er ooit wel een paus is geweest die zoveel aandacht op het sociale aspect heeft gevestigd als Franciscus. De charismatische paus doet de wereld aan zijn voeten vallen. Zijn uitingen van tolerantie en barmhartigheid doen zelfs de meest verstokte atheïsten hem alle lof toezingen. Deze paus is niet alleen populair bij een zeer groot deel van katholieken, hij is vooral ook populair onder de seculiere, ongelovige bevolking. Een feit dat vooral conservatieve katholieken zorgen baart. Nog nooit zocht een paus zoveel toenadering tot ongelovigen en ketters. Niemand deed het hem ooit voor. Doctrine en begrippen als zonde en blasfemie zijn niet langer relevant. Alles lijkt om menslievendheid, vrede en mensenrechten te draaien. Goddeloosheid en atheïsme worden almaar meer gerespecteerd, wat uiteindelijk zal leiden tot een volledige verplettering van het Woord van God, zoals het is beschreven in de Bijbel. Nu al worden aan de Eucharistie de meest bizarre interpretaties gegeven, waarbij voor God nog weinig ruimte wordt gelaten. De mens staat centraal en de moderne samenleving lijkt er geen problemen mee te hebben, au contraire.

Doelstelling 10: “Wees geen kanker op deze aarde – laat plaats voor de natuur”
Een richtlijn die doet denken aan veel godslasterende agenda’s en organisaties. Tegenwoordig lijkt alles nog om klimaatbeheersing en ecologie te draaien, waarbij wordt vergeten dat alleen God de planeet controleert. Paus Franciscus ging zover om er een volledige encycliek aan te wijden. ‘Laudato Si”, iets wat geen enkele van de meer dan 200 voorbije pausen hem ooit heeft voorgedaan. Alle aandacht wordt gevestigd op de redding van de planeet en de instandhouding van het klimaat. En opnieuw wordt met geen woord gerept over de redding van wat echt belangrijk is, de redding van menselijke zielen. Een richtlijn om aan te denken als in december 2015 in Parijs door de VN een klimaattop wordt georganiseerd waarbij wordt gestreden tegen begrippen als opwarming en ecologische onrust.

Wereldverbeteraars
Wij hopen dat het voor de lezer ondertussen duidelijk is geworden dat de dingen niet altijd zijn wat ze lijken. Let op voor wereldverbeteraars die je een plaats in hun paradijs voorspiegelen, want in werkelijkheid word je uiteindelijk meestal bedrogen. Aanvankelijk is het de meeste dictators eigen om te stellen dat ze van de wereld wel even een betere plek zouden maken. Zo streed ook Hitler voor ‘zijn’ volk, maar datzelfde volk liet hem koud eens Duitsland zich op de rand van de afgrond bevond. De gedeporteerde joden werd wijsgemaakt dat ze zouden reizen naar vakantiekampen, meestal per goederentreinen, die in werkelijkheid massavernietigingskampen bleken te zijn. De duivel is slimmer dan de meesten denken, en hij houdt ervan om mensen voor de gek te houden. Ook in de Kerk gebeuren alle hervormingen zo sluw, dat weinigen zich er ernstige vragen bij stellen. Kardinalen worden blindelings vertrouwd, want zij bekleden immers een belangrijke functie en “hun geloof zal daarom wel onfeilbaar zijn.” Niets is minder waar. Het zou inmiddels duidelijk moeten zijn geworden dat de Katholieke Kerk is geïnfiltreerd door individuen die voor haar een minder goede toekomst hebben gepland. Haar vijanden gebruiken de meest uiteenlopende strategieën, en zullen dat blijven doen, om haar uiteindelijk op de knieën te krijgen. Deze vijanden van God wijden in veel gevallen schijnbaar hun leven aan diezelfde God om hun finale doelen te kunnen bewerkstelligen.
________________________________________
Moeder van de Verlossing, La Salette, 1846:
Dit is de tijd, de afgrond opent zich. Ziehier de koning der duisternis. Hier is het Beest met zijn trawanten dat zich de redder der wereld noemt.
Ik richt een dringende oproep tot de Aarde : Ik roep de ware leerlingen van de levende en in de hemel heersende God, ik roep de ware navolgers van de mensgeworden Christus, de enige en ware redder der mensen; Ik roep Mijn kinderen, hen die zich aan Mij hebben geschonken, hen die ik om zo te zeggen in Mijn armen draag, hen die van Mijn geest hebben geleefd. Tenslotte roep ik de Apostelen van de Laatste dagen, de trouwe leerlingen van Jezus Christus, die hebben geleefd in verachting van de wereld en onthecht aan zichzelf, in armoede en nederigheid, in de stilte en gebed, in kuisheid en versterving, in vereniging met God in het lijden en ongekend door de wereld. Het is tijd dat ze uitgaan en de aarde komen verlichten. Gaat en toont u als mijn geliefde kinderen. Ik ben met u en in u mits het geloof het licht is dat u verlicht in deze donkere dagen. Werkt voor de glorie en de eer van Jezus Christus. Strijdt kinderen van het Licht, gij klein in aantal die ziet want ziehier de tijd der tijden, het einde van het einde…

Vgl. http://valseprofeet.com/2015/09/12/opiniestuk-bergoglios-agenda-weerspiegeld-in-enkele-stenen-zuilen-op-een-heuvel-in-georgia-de-vs/


Advertenties

3 gedachten over “Over 2012-2019

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s