Uitgifte nieuw gebedsboekje, op het Feest van de H. Jozef, 19 maart 2018

Legioen Kleine Zielen van het Barmhartig Hart van Jezus

Nieuw gebedsboekje

Vastentijd en St. Jozefmaand, maart 2018.

Beste kleine zielen,

De afgelopen maanden hebben we, als bestuur van Stichting Legioen Kleine Zielen en betrokken priesters, gewerkt aan een nieuwe uitgave van ons gebeden- en gezangenboekje. We merkten namelijk tijdens onze maandelijkse gebedsbijeenkomsten, dat er behoefte aan was om het oude gebedsboekje te vernieuwen en te actualiseren. Daarbij is het formaat veranderd van A4 naar A5, waardoor het boekje een stuk handzamer en praktischer is geworden. Bovendien hebben we gekozen voor dezelfde “look” als ons nieuwe tijdschrift.

In het vernieuwde gebeden- en zangboekje zijn o.a. gebeden toegevoegd van Karmelheiligen. Hiervoor is bewust gekozen, omdat het Legioen Kleine Zielen een duidelijk sterke geestelijke band heeft met de bekende Karmelorde, met name natuurlijk door de H. Theresia van Lisieux, Patrones van het Legioen Kleine Zielen. Jezus bevestigde dit in de Boodschap van de Barmhartige Liefde aan de kleine zielen door tegen Marguerite…

View original post 145 woorden meer

Advertenties

Video: Bishop Schneider Compares AL To The Arian Crisis

Quote:

“… the Bishop’s answer:  we are already in a schism of sort, he says: one in which the schismatics are in unity with the Pope, but not with Christ. What this means is obvious: the Pope is, whilst factually still  in charge, in a de facto schism (..)“.

Read on:  Bishop Schneider Compares AL To The Arian Crisis.

When judgment comes

The king will come gaat – in tegenstelling tot wat verwacht kan worden van de hardrockband Wishbone Ash – over de verwachting omtrent de komst van de Messias van het Christendom of van de Mahdi van de Islam?

Mahdi
De Mahdi is een wrede verlosser die op basis van profetieën aan het einde der tijden wordt verwacht door sommige islamitische stromingen. De komst van de Mahdi is een van de grote gebeurtenissen die aan de dag des oordeels vooraf zullen gaan. In de Koran wordt de Mahdi niet genoemd. Ook in de twee belangrijkste soennitische Hadith-verzamelingen en de werken van Al-Ghazali ontbreekt het concept van de Mahdi. Binnen sjiitische stromingen wordt hier dan ook een andere invulling aan gegeven dan binnen soennitische. Hoewel Isa in de Koran de titel van messias krijgt, is er ook sprake van een terugkeer van Isa als de Mahdi.

De Mahdi bij het sjiisme
De meeste sjiitische moslims, waaronder de alevieten en de twaalvers, geloven dat de Mahdi, in de persoon van Mohammed al-Mahdi (de twaalfde imam) leeft en zich schuil houdt. Hij is niet zichtbaar voor mensen maar is actief in het dagelijks leven en kan om hulp gevraagd worden. Hij zal bij het eind der tijden opnieuw verschijnen en dan zal voor de rechtgeaarde gelovigen een tijd van vrede aanbreken die 7 jaar zal duren. Volgens een Hadith is de Mahdi een nakomeling van Mohammed die rechtvaardigheid zal brengen waar onrechtvaardigheid heeft geregeerd en samen met Isa een (islamitisch) rijk op aarde zal stichten. De Mahdi verschijnt in Mekka, vergezeld van zonsopgangen in het westen. Hij vestigt zich in Kufa, waar Mohammed, zijn schoonzoon Ali en diens zoon Hoessein zich bij hem voegen. De hele wereld zal de islam aanvaarden, al dan niet vrijwillig. Als de Mahdi verdwijnt, breekt de Laatste Dag aan. Een variatie op het idee van de Mahdi is dat Isa verschijnt in plaats van de Mahdi. Of dat Isa en de Mahdi dezelfde persoon zijn. Hij gaat naar Jeruzalem om daar alle ongelovigen te doden. Na veertig jaar wordt hij in Medina begraven naast Mohammed.

In the fire, the king will come
Thunder rolls, piper and drum
Evil sons, overrun
Count their sins – judgment comes

The checkerboard of nights and days –
Man will die, man be saved
The sky will fall, the earth will pray
When judgment comes to claim its day

See the word of the prophet
On a stone in his hand
Poison pen revelation
Or just a sign in the sand?

The checkerboard of nights and days –
Man will die, man be saved
The sky will fall, the earth will pray
When judgment comes to claim its day

See the word of the prophet
On a stone in his hand
Poison pen revelation
Or just a sign in the sand?

De Mattei: De geest van verzet en liefde voor de Kerk

bid 24 uur

7 februari 2018

de MatteiNu de vijfde verjaardag van de keuze van paus Franciscus dichterbij komt, horen we vaak zeggen, dat we ons op een dramatisch ogenblik in de kerkgeschiedenis bevinden zoals we dat absoluut nog nooit hebben meegemaakt. Dat is slechts ten dele waar. De Kerk heeft voortdurend tragische uren gekend waarin haar mystieke lichaam gewond werd, vanaf haar ontstaan op Golgotha tot in onze dagen. De jongere generaties weten het niet en de oude generaties zijn vergeten hoe verschrikkelijk de jaren waren na het Tweede Vaticaans Concilie waaruit het huidige tijdsgewricht voortkomt.

Vijftig jaar geleden, toen de revolutie van 1968 uitbarstte, probeerde een groep kardinalen en bisschoppen, vooraanstaande deelnemers aan het Concilie, een radicale verandering van de katholieke huwelijksleer door te drukken. De poging mislukte, omdat Paulus VI met de encycliek Humanae Vitae van 25 juli 1968 het verbod van kunstmatige voorbehoedsmiddelen bekrachtigde, en daarmee opnieuw kracht en hoop gaf…

View original post 1.240 woorden meer