79 Clergy and Lay Scholars Issue Filial Correction of Pope Francis for ‘Propagating Heresies’

Veritas Vincit: "The Truth Shall Prevail"

ED8C55FB-2387-45BA-B970-C62B51CEFAB1.jpgBishop Rene Henry Gracida, D.D., Bishop Emeritus of the Diocese of Corpus Christi in Texas, added his name to the list of signatories of the filial correction.

Expressing “profound grief” and “filial devotion,” 79 Catholic clergy and lay scholars from more than 20 countries around the world have issued what they are calling a “Filial Correction” to Pope Francis for “propagating heresy.

The Filial Correction, in the form of a 25-page letter, bears the signatures of seventy-nine Catholic clergy, academics, researchers, and scholars in various fields  from   twenty countries. They assert that Pope Francis has supported heretical positions about marriage, the moral life, and the Eucharist that are causing a host of “heresies and other errors” to spread throughout the Catholic Church.

The correction was delivered to the Pope at his Santa Marta residence on August 11, 2017. No similar action has taken place within the Catholic…

View original post 747 woorden meer

Advertenties

GOD BLESS THE ORIGINATORS AND THE SIGNERS OF THE CORRECTION

ABYSSUS ABYSSUM INVOCAT / DEEP CALLS TO DEEP

image5

I extend my congratulations and gratitude to the originators of the Correction and I wish to have my name added to the list of those individuals who agree with the content of the Correction and want to be identified with it.
 
Sincerely and in gratitude,
 
The Most Reverend Rene Henry Gracida, D.D.
Bishop Emeritus of the Diocese of Corpus Christi

from: Rene Henry Gracida<rhg1923@gmail.com>
to: info@correctiofilialis.org
bcc: The Most Reverend Rene Henry Gracida <rhg1923@gmail.com>
date: Sun, Sep 24, 2017 at 4:26 AM
subject: I WISH TO HAVE MY NAME ADDED TO THE LIST OF SIGNERS OF THE CORRECTION
mailed-by: gmail.com

View original post

The time has come to DEMAND a canonical reprimand!

Veri Catholici

Dear Members of Veri Catholici and all true Catholics the world over,

Following the letter of 62 Theologians, Scholars and Clergy publicly accusing the Pope of promoting 7 heresies against Divinely revealed truths — a letter which has received no private or public response in 6 weeks — the TIME HAS COME for us to DEMAND the Cardinals and Bishops of the Church to CANONICALLY reprove Bergoglio: giving him 3 chances to PUBLICLY withdraw his support of these 7 heresies and all other errors contained in AMORIS LAETITIA.

Let us make it quite clear to all Cardinals and Bishops that IF THEY DO NOT ACT they are guilty of a most grave sin of INFIDELITY to Jesus Christ and the Apostolic Office of care for His Church, and of SCANDAL in acting as if TRUTH was not the essential criterion of the Church!

Let us do this out of fraternal…

View original post 95 woorden meer

Het is begonnen: professoren en geestelijken corrigeren paus Franciscus publiekelijk, wegens het ‘verkondigen van ketterij’

H.Hoofd van Jezus

Jezus, Messias, Verlosser, Zoon van God

Veertig katholieke geestelijken en lekenprofessoren hebben op 11 augustus een 25-pagina lange brief aan paus Franciscus afgegeven. Omdat er geen antwoord kwam, hebben ze dit op 24 september publiek gemaakt. De brief, die open staat voor nieuwe handtekeningen, heeft nu de namen van 62 geestelijken en lekenprofessoren van 20 landen, die ook anderen representeren, die de vrijheid van meningsuiting niet hebben. Het heeft de Latijnse titel ‘Correctio filialis de haeresibus propagatis’ (letterlijk: Een filiale correctie betreffende de verkondiging van ketterijen).

(..)

Bij de ondertekenaars zitten bekende namen, o.a. Prof. dr. Roberto de Mattei; kerkjurist en pastoor Cor Mennen; professor Isebaert Lambert van de Katholieke Universiteit van Leuven; prof. Stéphane Mercier van de UCL in Louvain-la-Neuve (die in de Belgische media in opspraak kwam wegens zijn strenge veroordeling van abortus); Christoffer Ferrara; Dr. Anna Silvas en mgr. Fellay. – Stand ondertekenaars 25 september 2017 –

Lees hier verder:  Restkerk.net 

Petition Support – By the catholic laity for the filial correction of pope Francis

Bronnen: Rorate Caeli; LifeSiteNews


Reacties op andere websites:

Paus Franciscus © SIRPaus Franciscus © SIR

Een groep theologen, professoren, priesters en religieuzen die de Latijnse ritus verdedigen, hebben paus Franciscus vorige maand een 25-pagina’s tellende broederlijke correctie van zijn standpunten over huwelijk en gezin en Maarten Luther bezorgd. In hun Correctio filialis de haeresibus propagatis (Broederlijke correctie van de verkondigde ketterijen) verwijten zij hem dat sommige van zijn standpunten over huwelijk en gezin en over de bediening van de sacramenten in de postsynodale exhortatie Amoris Laetitia strijdig zijn met de kerkelijke leer. Zij verzoeken hem om zijn standpunten, die voor verwarring zorgen bij sommige gelovigen, te corrigeren. Als filosoof en theoloog is het onze taak om de kerkelijke leer te verduidelijken en om misverstanden daarover te vermijden.

De ondertekenaars veroordelen niet alleen de vermeende ketterijen van paus Franciscus over het huwelijk, het morele leven en de sacramenten, maar ook zijn positieve opmerkingen over Maarten Luther. Met diepgaand verdriet, maar uit de liefde voor onze Heer Jezus Christus, uit liefde voor de Kerk en voor het pausdom, en uit toewijding aan u, zijn wij verplicht om deze terechtwijzing aan Uwe Heiligheid te bezorgen over de verspreiding van ketterijen in woorden, handelingen en gebaren. De ondertekenaars erkennen dat de tussenkomst merkwaardig lijkt omwille van de pauselijke onfeilbaarheid. Maar ze wijzen erop dat volgens de katholieke leer pausen slechts onfeilbaar zijn als zij ‘ex cathedra’ met gezag over kwesties van geloof en moraal spreken. In hun broederlijke vermaning bevestigen zij de trouw aan onfeilbare uitspraken van de vorige pausen, die strijdig zijn met sommige verklaringen van paus Franciscus.

De oproep werd door geen enkele van de vier kardinalen achter de dubia (wijlen Joachim Meisner en Carlo Caffarra en Raymond Burke en Walter Brandmüller) noch een andere kardinaal of rooms-katholieke bisschop ondertekend. Er komt wel steun van Bernard Fellay en andere verantwoordelijken van de traditionalistische Sint-Pius X Priesterbroederschap, evenals een twintigtal theologen. Onder de ondertekenaars Isebaert Lambert, gastprofessor van de KU Leuven, kerkjurist Cor Mennen van het bisdom ‘s-Hertogenbosch, prof. Ettore Gotti Tedeschi van de Universiteit van Milaan, Antonio Livi, de voormalige dekaan van de universiteit van Lateranen, en Stéphane Mercier, de voormalige gastdocent aan de UCL in Louvain-la-Neuve, die met zijn strenge veroordeling van abortus voor controverse zorgde.

Bron: Correctiofilialis.org/The Guardian

Lees meer over de broederlijke correctie op de website van de initiatiefnemers (onder meer in het Frans en het Engels).

Gepubliceerd op maandag 25 september 2017 – 12:56

Franciscus doekt “Johannes Paulus II-instituut” op en richt “Amoris Laetitia-instituut” op in de plaats

Paus Franciscus liet er geen gras over groeien. Kardinaal Caffarra, stichtend president van het Johannes Paulus II-instituut, was amper dood of Franciscus besloot reeds om het instituut op te doeken. Dit instituut, volop het Johannes Paulus II Instituut voor de studie over het Huwelijk en de Familie, werd in 1980 door Kardinaal Caffarra opgericht in opdracht […]

Hier verder lezen: Bergoglio doekt “Johannes Paulus II-instituut” op en richt “Amoris Laetitia-instituut” op in de plaats — RESTKERK