Oudjaar 2016

2012-2019-geudens-kleinHet kan niet gemist worden, dat magische moment van de jaarwisseling. Eerst vieren wij oudejaarsavond, die in vele gezinnen een vaste invulling kent: gezelligheidsspelletjes of tv-kijken. Op tv of tablet worden de laatste seconden van het oude jaar hardop afgeteld. En dan is er het magische moment van de jaarwisseling. In huiselijke kring zullen wij elkaar omhelzen en elkaar een Zalig Nieuwjaar toewensen. Intussen schieten de vuurpijlen de lucht in en spatten met een luide knal uit elkaar.

Eigenlijk staat niet alleen deze avond maar de hele decembermaand al in het teken van afronding. Het oude jaar wordt op vele terreinen afgesloten. Er worden alle mogelijke verkiezingen gehouden. De sportman en sportvrouw van het jaar is al gekozen. Het lijkt erop, alsof elk jaar tot een wedstrijd wordt gemaakt. Verder zijn er allerlei beschouwingen over de economie of over de wereldpolitiek en het kerkelijke leven.

Vele jaaroverzichten zijn te bekijken of te beluisteren. Ze geven meestal een optelsom van de schaduwkanten van ons bestaan, waartegenover de lichte momenten nauwelijks aan bod komen. Er zijn oorlogen, aanslagen. Er is de terreur, die op vele plaatsen onschuldige en niets vermoedende mensen wegvaagt.

Vanavond, hier samen, dient zich de vraag aan: Hoe is mijn en uw eigen jaaroverzicht? Wat nemen wij mee vanuit het oude jaar? Wat bewaren wij van dit jaar in grote dankbaarheid en waaraan willen wij liever niet meer herinnerd worden? Wat hebben wij van het afgelopen jaar geleerd? Waar zit de geestelijke winst en groei?

Hebben wij God niet meer nodig, die trouw is aan ons en die ons inspireert om iets goeds van het leven te maken? Want God heeft ons het leven geschonken en Hij gaat met ons mee door het leven als een gids en leidsman. God houdt ons op koers. Daartoe heeft Hij ons het geweten gegeven voor goed en kwaad.

De jaarwisseling vanavond doet ons stilstaan bij deze vraag: Hoe ervaar ik het voortschrijden van de tijd? Zijn de jaren enkel een voortdurende herhaling van telkens weer de vier jaargetijden? Dat was in de oudheid de meest voorkomende tijdsbeleving. Of herkennen wij ons in het christelijke denken, waar het voortschrijden van de tijd beleefd wordt als een pelgrimstocht naar de bestemming van het eeuwige leven bij God?

Wij leven niet om zomaar altijd weer hetzelfde door te moeten maken, want ons leven heeft een doel. Wij mogen de gebeurtenissen in ons leven in het perspectief van de pelgrimstocht plaatsen. Dan wordt iets heel eigens van ons geloof zichtbaar. De momenten worden door ons geloof anders beleefd. Geloofsmensen mogen altijd hopen en vertrouwen.

Vragen we aan de heilige Maagd Maria, dat Zij met ons meetrekt op de pelgrimstocht langs de vele gebeurtenissen van ons leven, opdat Zij ons eens mag begroeten in het Huis van God, onze hemelse Vader:

“Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met U. Gij zijt de Gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de Vrucht van Uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood.”

Amen.

Vgl. bron


 

 

Advertenties

What is Mr. Kissinger up to in Russia?

The English language Russian news agency, Sputnik, reports that former US Secretary of State Henry Kissinger is advising US president-elect Donald Trump how to “bring the United States and Russia closer together to offset China’s military buildup.”

https://sputniknews.com/politics/201612271049024500-kissinger-trump-russia/

by Dr. Paul Craig Roberts

Covert Geopolitics

The English language Russian news agency, Sputnik, reports that former US Secretary of State Henry Kissinger is advising US president-elect Donald Trump how to “bring the United States and Russia closer together to offset China’s military buildup.”

View original post 1.460 woorden meer

Mennen tijdens Nachtmis: “Niemand is verplicht om katholiek te zijn”

pastoor20me

OSS – Scheidend pastoor Cor Mennen heeft voor opschudding gezorgd tijdens zijn laatste nachtmis met kerst. In de preek was hij kritisch over onder meer het homohuwelijk en abortus.
Een kerkgangster, die anoniem wil blijven, laat aan Dtv weten: “Zoiets heb ik nog nooit gehoord. Het was ronduit schandalig wat hij zei. Het was niet de kerstgedachte die ik had verwacht.”

Mennen zelf laat weten zowel positieve als negatieve reacties te hebben gehad op de preek. Volgens hem is er een tweedeling in de kerk van conservatieven en mensen die meegaan in, zoals hij het noemt, ‘de decadentie van nu’. Daarmee doelt hij op het homohuwelijk, abortus en meeroudergezinnen. “We zijn dat allemaal normaal gaan vinden”, reageert Mennen.

Mennen laat weten het katholieke geloof te verkondigen en wil geen concessies doen: “Ik ben conservatief en hou vast aan het katholieke geloof. De meeste mensen zijn daarvan ‘weggedwarreld’, maar ik blijf het verkondigen. Dat zijn de opvattingen van de kerk. Als die zouden veranderen, verander ik mee.”

“Niemand is verplicht om katholiek te zijn”, zegt Mennen, die op 1 april afscheid neemt van Oss en met pensioen gaat”.

Zie Video op de website; tevens bron;  www.d-tv.nl/mennen-in-nachtmis-kritisch


 

Pope Francis: God was “unjust with His Son, He sent Him to the Cross”

The controversial comments were an answer to a question put to him by Valentina Vanzi, a nurse in multi-speciality paediatrics, who asked why children suffer. The Pope replied:

I have no answer to this question. Nor has Jesus given an answer to these words. There is no answer to this que…

Read on: Pope Francis: God was “unjust with His Son…”

Kardinaal Brandmüller: ‘Eenieder die denkt dat volharden in overspel en het ontvangen van de Communie compatibel zijn, is een ketter en promoot schisma’

In in een interview met het Duitse blad Der Spiegel gaf één van de dubia-kardinalen paus Franciscus opnieuw een veeg uit de pan. Ook wordt er een opmerkelijke uitspraak van Franciscus bekend gemaakt.

Lees hier verder: Kardinaal Brandmüller: ‘Eenieder die denkt dat volharden in overspel en…