Pater Daniel: Aleppo/Mossoul, ‘Waarom een regeringswissel in Syrië?’

Mar Yakub Qara Syrië, vrijdag 28 oktober 2016
image2

Goede Vrienden, 

Volgens onze media  vecht de internationale coalitie ijverig tegen IS.
Voor de NAVO is Turkije  de draaischijf voor deze strijd. En plots komt “den aap” uit de mouw van de Turkse president. Erdogan verklaart doodgemoedereerd dat Aleppo en Mossoul eigenlijk  van Turkije zijn en naar Turkije moeten terugkeren! Zal de NAVO daarvoor ook graag een handje toesteken?
We hopen op, bidden  en ijveren voor het beste:  dat Aleppo werkelijk mag bevrijd worden door de coalitie rond Syrië en dat Amerika en het westen hun menselijke waardigheid hervinden.
P. Daniel


Flitsen uit de gemeenschap

We leven vanaf vandaag nog met acht in de nieuwbouw. . De drie ouderen (de 2 fraters en ik) samen met de drie Nigerianen zijn de  groep die gekomen is om zich te   engageren  in deze  gemeenschap. Een jonge Fransman en Vlaming komen meeleven of meehelpen. Op  vrije basis werken, bidden, studeren zij mee. De Franse chirurg  samen met de Franse  Egyptenaar  en een Franse mevrouw, die twee maanden  met de zusters heeft meegeleefd, zijn vertrokken.  De chirurg voelt zijn komst een beetje aan als een mislukking. Hij had ruim een maand voorzien om te komen helpen. Vlak voor zijn vertrek kreeg hij uiteindelijk als eerste en enige de vergunning om als vreemde arts te mogen werken. Hij heeft vooraf een verkenningsbezoek gebracht aan Aleppo en besefte dat hij een ploeg nodig heeft rondom zich voor het opstarten van een zinvol werk, dat  later ook enigszins kan verder gaan. Hij kent geen Arabisch en is niet vertrouwd met de cultuur. Hij denkt er nu aan om zelf een ploeg samen te stellen en later terug te keren. Zijn vergunning blijft immers geldig. Inmiddels was  hij een aangename gast  die graag meehielp met karweitjes en contact genomen heeft met het plaatselijk medisch centrum in Qâra en tevens de gemeenschap verzorgd heeft bij allerlei  ziektes en kwalen. Donderdagavond hebben we wat eerder eucharistie gevierd, een tijd aanbidding gehouden, samen het avondmaal genomen om afscheid te nemen van de drie Fransen. De chirurg stelde zich de vraag of zijn familie en vrienden hem gaan geloven als hij vertelt dat de werkelijke toestand hier op vele punten tegengesteld is aan al wat de westerse media melden.

Het kaarsenfabriek is  weer in werking omdat er een bestelling is.  Daar moet nu van ons uit alleen toezicht over gehouden worden. Er zijn twee werklieden die kaarsen maken, en ’s middags krijgen zij eten van  wat ook wij eten en wat  de fraters hebben klaar gemaakt. Iedere dag is er overvloed aan werk, zorg en onverwachte gebeurtenissen. Bovendien wordt ons gevraagd deze dagen extra te bidden voor de bevrijding van Aleppo en Mossoul omdat het beslissende dagen zijn. Daarom wordt ’s avonds de “paraclisis’ gebeden en tussendoor is er vrije aanbidding voorzien in de kerk. Tegelijk wordt iedere dag nog gewerkt aan de hulpgoederen, vooral kleding en medisch materiaal:  sorteren, noteren en klaar maken voor verzending.

Aleppo

De wettige coalitie rond Syrië is Aleppo geleidelijk aan het bevrijden. Er blijven echter grote moeilijkheden. De terroristen weigeren zich over te geven en de VS weigeren, nu al bijna een jaar, hun “gematigde rebellen” te scheiden van de gekende terroristengroepen en al Qaida omdat ze die hele groep terroristen in Syria willen houden om alsnog de regering omver te werpen.   Hierdoor blijven ze samen met al Qaida naar hartenlust moorden en verwoesten. De acht uitgangen die voorzien zijn voor de bevolking worden door de terroristen onder vuur genomen, evenals de hulpkonvooien. Er zijn slechts enkele mensen kunnen vluchten. Vitaly Churkin, Russisch ambassadeur bij de UNO onthult dat de VS  Tow anti-tank raketten , wapens en afweergeschut aan de terroristen blijven leveren. En gisteren vernamen we dat er op het Karmelitessenklooster in Aleppo een enorme obus werd afgevuurd,  die gelukkig niet ontplofte.

En de media  liegen verder. Voor de westerse pers zijn er plots geen terroristen meer in Aleppo. Ook de gevierde oorlogsjournalist van de vrt komt weer met een verhaal dat de werkelijke toestand in de oorlog moet onthullen: “de IS tracht zich met alle middelen te verdedigen”. Het is alsof hij smeekt om hen ocharme toch te helpen in hun wettige zelfverdediging tegen de  gruwelijke agressie van Syrië en Rusland.  Het zijn allemaal van die brave gematigde rebellen die de democratie proberen te brengen. Dat de  bewoners van Oost Aleppo hun gruwelen willen ontvluchten om in het gebied dat door het Syrische leger gecontroleerd wordt, bescherming te zoeken, mag niet vermeld worden. Het Syrische en Russische leger worden voorgesteld als de echte misdadigers. In Mossoul helpen zogenaamd de VS mee om de stad te bevrijden (d.w.z. in feite om de IS te verplaatsen!), maar daar wordt niet  het minste kwaad aangericht. In Aleppo is wat Syrië en Rusland doen zogenaamd verschrikkelijk. Hoe kan er vrede komen wanneer de internationale coalitie de terroristen langs alle kanten blijft helpen en tegelijk  de media vertellen dat ze hen aan het bestrijden zijn? Zelfs in de UNO veiligheidsraad wordt opgeroepen om de zogenaamde “oorlogsmisdaden” van Syrië en Rusland te stoppen.  “Van vergadering naar vergadering gaat het spektakel verder, telkens nieuw, zoals de golven van de zee, in de sfeer van een tragedie : zij die de bevolking willen bevrijden van de  wreedheden van de  terroristen  zijn de criminelen, schuldig aan oorlogsmisdaden voor  het internationaal strafhof. Zij die de terroristen financieren en beschermen zijn de helden, zoals de Witte [S]Helmen, goed voor de Nobelprijs voor de vrede. ‘n Mooie voorstelling, wie kan dat nog begrijpen ?... » (Michel Raimbaud, oud Frans ambassadeur). Diezelfde auteur zegt dat Amerika zich onderscheidt “door zijn gekende arrogantie, zijn ouderwetse pretentie en de algehele mislukking van zijn diplomatie”!

Een Parijse vriend die zo juist Aleppo bezocht en die de blijvende  leugens in het westen wil aanklagen, stuurt me volgende pakkende video, die hij maakte. De mensen vertellen over de  verschrikkelijke verwoestingen door de terroristen, terwijl vroeger de armste Syriër hier eten, werk en een huis had. Het eten en het leven waren trouwens heel goedkoop, allemaal dank zij de regering en de president. Een van de  geïnterviewden vertelt dat  zijn broer door  een scherpschutter werd gedood. Voor hem is de VS gelijk aan Daesh, terwijl ze de wereld willen wijsmaken dat ze Daesh bestrijden. Waarom zij niet weggaan? “Wij houden van ons land en onze regering”. https://www.dailymotion.com/video/x4ysza5

 

Waarom een regeringswissel in Syrië?

Vanaf het begin van de oorlog tegen Syrië heeft het westen aangedrongen op een “regeringswissel”. Dit blijft tot heden het nagestreefde doel. Om dit te verantwoorden werd een gruwelijk beeld opgehangen van de Syrische president en de regering alsof het vooral de wil van het volk zou zijn. De werkelijkheid is echter geheel anders. Geen enkele regering en geen enkele president is volmaakt. De overgrote meerderheid van alle lagen van de Syrische bevolking staat nu echter wel achter hun regering omdat ze de beste garantie biedt voor het behoudt van de soevereiniteit van het land. De “regeringswissel” is slechts een voorwendsel om deze onafhankelijkheid te breken, de rijkdommen van het land te plunderen en hier eigen marionetten te zetten die de belangen van het westen dienen. Een “regeringswissel” betekent in feite een volkerenmoord op de alawieten, een uitmoorden of verdrijven van de christenen en een algemene  chaos, zoals VS en NAVO in Libië bewerkt hebben.

Als we dieper nadenken over de vraag  waarom een regeringswissel geëist wordt, kunnen we deze drie elementen onderscheiden. Syrië is een lekenstaat en duldt geen religieus fanatisme of moslimextremisme. Welnu, al decennia lang promoot Washington de extremistische moslimbroeders opdat zij in het Midden Oosten de  leiding zouden nemen en zo de landen kunnen ontwrichten. Al vanaf 1980 krijgen de moslimbroeders van Washington hiervoor de nodige wapens. Syrië heeft verschillende pogingen van de moslimbroeders in zijn recente  geschiedenis kunnen afslagen. Ook Egypte heeft nu het land van Morsi en zijn moslimbroeders kunnen bevrijden. Syrië is erg gehecht aan deze laiciteit om een harmonieuze samenleving te bewaren.  Zo hebben we het voor de oorlog alom kunnen ervaren en zo is de houding van het volk nu nog.  Iedere dag leven, werken en bidden wij samen met moslims in de  grootste harmonie. Vervolgens is Syrië Arabisch nationalistisch. Het is een fier volk dat trots is op zijn geschiedenis en zijn eigenheid als bakermat van de beschaving en als wieg van het christelijk geloof.  Syrië wil niet opgeslorpt worden  door super-nationale structuren en wetten waarin het zichzelf niet meer kan zijn. En dit gaat rechtstreeks in tegen de zogenaamde “nieuwe wereldorde”, waaraan al decennia lang vanuit machtige westerse lobby’s gewerkt wordt. Het uiteindelijke doel van deze nieuwe wereldorde is iedereen en alles te onderwerpen. Zo kan de  wereldfamilie tot een grijze  kneedbare deeg herleid worden. Vandaar de wereldwijde aanvallen tegen de soevereiniteit van de landen, tegen de eigenheid van huwelijk en gezin  en tenslotte de eigen seksualiteit van man en vrouw. Tenslotte is Syrië Arabisch socialistisch. Syrië wil zijn energierijkdommen niet laten opgaan in multinationals zodat de voordelen aan anderen ten goede komen. Syrië wil dat de rijkdom van het land aan het Syrische volk zelf ten goede komt. Ook dit gaat radicaal in tegen de  westerse liberale en neo-koloniale strevingen, die de grote bedrijven graag “privatiseren” zodat het land zelf minder en minder greep krijgt  op eigen rijkdommen. Een klein teken van dit “socialisme” is dat de prijs voor de basisvoeding, het brood, altijd uiterst goedkoop was. Nu nog, in de  grootste crisis vanwege de oorlog  zorgt de regering er voor dat  de broodprijs erg laag blijft.

De grote meerderheid van het volk heeft deze westerse manipulatie vrij vlug doorzien. Vandaar werd de huidige president in democratische verkiezingen, waarin alle oppositiepartijen konden meedoen, met een overweldigende  meerderheid gekozen. Ondanks het feit dat internationale waarnemers deze verkiezingen als volkomen normaal en democratisch hebben erkend, bleef het westen schreeuwen dat ze onwettig waren, omdat hun grote terroristenleiders die in luxueuze villa’s wonen in Doha, Ankara, Parijs of Brussel van deze verkiezingen deskundig waren uitgesloten. Om te mogen meedoen moest men minstens de laatste tien jaar in Syrië gewoond hebben. Het westen kent echter slechts twee vormen van regering: enerzijds de westerse democratieën  en anderzijds de andere, nationale democratieën, die het eenvoudig dictaturen noemt. Laten we vooraf zeggen dat democratie nooit bestaan heeft, ook niet in het oude Griekenland, dat uiteindelijk gebouwd was op slaven. Bovendien zijn  alle westerse democratieën bezaaid met dictatoriale elementen alsook met elementen die de eigen soevereiniteit ondermijnen. En de andere nationale democratieën  hebben soms vormen, gebouwd op de stamhoofden die op merkwaardige wijze heel de bevolking vertegenwoordigen. Als het westen zo bekommerd is om de democratie zou het  best erkennen dat alleen het Syrische volk  het recht heeft om te beslissen over zijn eigen regering. En dat heeft het gedaan en zal het blijven doen. Laat dat volk dan ook gerust.

Interessante website

Van een vriend kreeg ik volgende website  toegestuurd, opgesteld door ex-moslims, die enkele ongemakkelijke waarheden over de islam openbaren, ook in het Vlaams. Het steunen waard, om zich bewust te worden van wat er werkelijk gaande is. Dat er ook in Vlaanderen een verblinding heerst op dit gebied, bewijst het feit dat het boek  “Uit liefde voor de islam”  dit jaar de prijs van het religieuze boek gekregen heeft.  De jury heeft blijkbaar geen kennis  van de schrijver, die ik tweemaal bezocht en die in onze streek zo vreselijk handelde tegen de christenen  in het begin van de  oorlog, dat zijn bisschop (niet de regering!) zich verplicht zag hem zelfs het land uit te zetten. Nu blijkt hij als Syrische  “vredesactivist” in Vlaanderen vereerd te worden!

www.exmoslim.orgexmoslim@exmoslim.org

Pater Daniel


Namens pater Guy Borreman sj
Zr Lucienne

Advertenties

Centrale Raad Ex-Moslims zegt dat Duitsland reeds islamitische staat is -Xander

Vooropmerking! 

Costa Erica: ‘De “kleine Joodse staat Israël”; het zijn zij die alle macht in de wereld in handen hebben en de VS zal ze nooit in de steek laten, al doen ze soms alsof en bij mijn weten is de rijkste man van de wereld nog altijd Joachim Rothschild, nog altijd een Jood, topman van het IMF. De mensen die in de concentratiekampen omkwamen ware zeker geen Joodse Vrijmetselaars.

De NATO en MOSSAD zijn het hoofdprobleem in de wereld; “de Loge”, deze misbruiken de Islam zoals het hen goed uitkomt. Hier bij ons om het destabiliseren van West-Europa. Met een beetje goede wil van het Westen was de oorlogsellende in Syrië en Irak al lang voorbij.

Tijdens de Kruistochten en in Lepanto moesten de Ottomanen nog vechten, nu wordt in het Vrijzinnige Westen de rode loper voor hen uit gegooid en krijgen zonder slag of stoot visumvrijheid, de EU loopt hen zelfs met miljarden € achterna. Turkije draaischijf van IS en goede maatjes met Netanyahu. Wat kan een vrijmetselaar het schelen of je Joods religieus, Christen of Moslim bent. Het ergste vind ik nog dat dit sluipend gif de Rooms-katholieke Kerk aantast.’De Centrale Raad van Ex-Moslims heeft verklaard dat Duitsland reeds een islamitische staat is. Het belangrijkste argument is dat het bij onze Oosterburen inmiddels strafbaar is om openlijk kritiek te uiten op de islam en/of de massale immigratie van moslims. Dat betekent volgens de raad dat de Duitse regering de islam inmiddels boven de wetten van het land heeft gesteld en zich heeft onderworpen aan de islamitische religie. In Nederland gaat het met het politieke schijnproces tegen PVV-leider Geert Wilders hard dezelfde kant op.

Capitulatie voor islam een feit

‘Een staat die per wet kan verbieden om grappen over de islam te maken of de islam te bekritiseren, noemt men een islamitische theocratie – oftewel Duitsland,’ aldus Cahit Kaya, woordvoerder van de raad. Voormalige moslims weten als geen ander hoe er in de islam tegen dit soort capitulaties van ‘ongelovigen’ wordt aangekeken, zeker als het om een complete regering gaat waarin de grootste partij ook nog eens ‘christen-democratisch’ is.

De criminalisering van kritiek op de islam in Duitsland is een enorm succes voor de Organization of Islamic Countries (OCI), die al vele jaren in de VN ijvert om kritiek op de islam wereldwijd te verbieden. De OCI is de grootste en met afstand machtigste groep in de VN, met uitzondering van de Veiligheidsraad. De OCI is tevens de reden dat de VN zijn pijlen vrijwel uitsluitend richt op kleine Joodse staat Israël, die van zo ongeveer alles de schuld wordt gegeven. De islam streeft uiteindelijk naar de totale vernietiging van Israël en uitroeiing van alle Joden, zoals in de Koran bevolen wordt.

Lees verder…


Fakkeltjes van licht bij Maria aansteken voor meer kracht in de Kerk

Boodschappen van Maria

triomf-van-het-onvbevlekte-hart-van-maria


Sommigen willen een aangepaste kerk 

De aangepaste kerk bereikt een beperkt, maar betekenisvol deel van de bevolking en heeft een duidelijke impact op de maatschappij. Ze zal minder beroep doen op de ‘christelijke zuil’ om mensen te bereiken, ze zal mensen enkel kunnen warm maken via het aanbod dat ze doet in verband met het geloof zelf… Mensen moeten als ze met deze kerk in contact komen aangenaam verrast worden door de warme en levendige kracht die ervan uitgaat, en die hen iets kan bieden om hun leven dieper en rijker te maken. Sommige mensen zullen van jongs af aan tot deze kerk behoren en er via hun ouders en hun christelijke opvoeding in groeien; anderen zullen er pas op volwassen leeftijd mee in aanraking komen en kortstondig of voor een langere periode ingaan op het geloofsaanbod van de kerk. Enkele aandachtspunten om deze kerk een kans te geven zijn…

View original post 272 woorden meer

Hoe Nederland zich al meer politiek correct aan het aanpassen is. — Gerard de Boer

2005: Koekfabrikant Van der Breggen verandert na 86 jaar de lekkernij ‘Negerzoenen’ in ‘Buys Zoenen’. 2005: Columnisten, politici en cabaretiers passen vaker zelfcensuur toe, uit angst voor bedreigingen. Cabaretier en columnist Youp van ’t Hek verklaart dat hij al enige tijd regelmatig het mes van de zelfcensuur hanteert. 2006: In Amsterdam wordt het kruis op […]

via Hoe Nederland zich al meer politiek correct aan het aanpassen is. — Gerard de Boer

Paus Franciscus vervangt alle 27 leden van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst

mariniDe bulletin van het Vaticaan kondigde voorgisteren de aanduiding aan van 27 nieuwe prelaten als leden van de Congregatie van de Goddelijke Eredienst, een plotse en grondige herziening die duidelijk een directe impact heeft op het beleid en de algemene richtlijnen van de CGE. In de congregaties worden alle “kwesties van groter belang” en alle “vraagstukken die algemene beginselen omvatten” gereserveerd voor de “buitengewone algemene” vergadering die gewoonlijk één keer per jaar wordt gehouden en waar alle leden op zijn uitgenodigd. Alle leden die in Rome verblijven nemen ook deel aan de algemene vergaderingen. Lidmaatschap in een dicasterie van de Curie kan tot aan de leeftijd van 80 jaar.

O.a. de hoog geachte leden Kardinaal Burke, Kardinaal Marc Ouellet en Kardinaal Pell, bekend om hun orthodoxe standpunten, en die al een tijdje in deze Congregatie zitten, werden door Franciscus zonder pardon aan de deur gezet.

Nieuwkomers zijn o.a. Kardinaal Pietro Parolin,  Kardinaal Ravasi (die dialoog wil met de vrijmetselarij), Kardinaal Woelki (die recent verklaarde dat een moskee en een kerk hetzelfde is) en Aartsbisschop Piero Marini, die ceremoniemeester was ten tijde van het pausschap van Johannes Paulus II. Deze laatste lag vaak overhoop met prelaten die belang hechtten aan de traditie. In 2013, vlak na het aantreden van Bergoglio zei hij dat “men nu frisse lucht inademt, na de muffe moeraslucht” ten tijde van Benedictus.

Overigens, alle aangeduide bisschoppen zouden volgens Katholiek Nieuwsblad een stuk liberaler zijn dan hun voorgangers. De prefect, Kardinaal Sarah, werd niet vervangen, maar op deze manier wordt zijn invloed sterk verzwakt. De verwachting is dat uiteindelijk ook hij de bons zal krijgen.

Zijn we op weg naar de hervorming en een mogelijke aanpassing (ten bate van de protestanten) van de H. Mis?

Bronnen: Rorate Caeli & Restkerk