Hoe kunnen Christus en onze Lieve Vrouw Amoris Laetitia lezen zonder te huilen?

Onderstaand stuk is vertaald van LIfeSite en is een samenvatting van een
stuk van Prof. Josef Seifert.
Josef Seifert is geboren in Salzburg (1945), gehuwd en vader van zes kinderen.
Hij was professor aan de Universiteit van Texas.
Hij was eveneens rector
van de internationale academie voor Filosofie in Liechtenstein
en doceert nog steeds filosofie.


Zeer onlangs leverde de bekende katholieke filosoof Josef Seifert zware kritiek op paus Franciscus vanwege diens uitlatingen in de onlangs gepubliceerde Apostolische Exhortatie Amoris Laetitia.

Seifert was heel lang lid van de Pauselijke Academie voor het leven en een enge medewerker van de H. Johannes Paulus II. Hij legt uit dat hij het document bekritiseert omdat het pauselijk document, in plaats van vreugde op te roepen zoals de titel suggereert, in feite Jezus en zijn Moeder tot huilen brengt.

Veel van de passages die barmhartig lijken, zetten, volgens Seifert, de leer van de Kerk op de kop. “Naar mijn mening dragen zij het risico in zich van een lawine van gevolgen die heel schadelijk zijn voor de Kerk en de zielen”, schrijft hij.

Hij vergelijkt verder passages uit het Evangelie met paragrafen van Amoris Laetitia (AL).

Seifert begint met Jezus’ ontmoeting met de overspelige vrouw. De Zoon van God veroordeelt haar niet terwijl zij volgens de Mozaïsche wet de dood verdiende, maar Hij toont zich barmhartig. Toch komt zijn vergeving met een voorwaarde: “Ga heen en zondig niet meer.”

Seifert betoogt: “Zijn opvolger Franciscus citeert de Synode en zegt de overspelige vrouw, dat, zelfs als ze doorgaat met zwaar te zondigen, ze zich niet geëxcommuniceerd moet voelen en hij vindt het niet noodzakelijk dat ze zich bekeert van haar zondige wegen maar dat ze zich ‘een levend lid van de Kerk’ moet voelen.”(AL 299)

Wat Franciscus hier zegt, legt de filosoof uit, is niet fout en het kan voor paren troostvol zijn dat de genade van God hen nabij is. “Niettemin”, zegt hij, “het ‘ga heen en zondig voortaan niet meer’ is totaal afwezig.”

Hij betoogt daarom dat het document de kern weglaat: de oproep tot bekering.

De woorden van de naaste medewerker van paus Franciscus, de jesuïet pater Antonio Spadaro, werpt een beter licht op deze beweringen. Spadaro zegt: “Franciscus heeft al de ‘grenzen’ van het verleden opgeruimd, zelfs in de “sacramentele discipline” en voor zogenaamde ‘irreguliere’ paren: en deze paren ‘kunnen de communie ontvangen’.”

Verder zegt Seifert dat Jezus zijn kudde uitdrukkelijk 15 keer waarschuwt voor het gevaar van de eeuwige verdoemenis als gevolg van de doodzonde; terwijl zijn opvolger op de stoel van Petrus stelt: “Niemand kan voor eeuwig veroordeeld worden want dat is niet de logica van de het evangelie!” (AL 297).

Terwijl de brief van St. Paulus aan de Korintiërs (6, 9) stelt dat geen echtbreker (die zich niet bekeerd heeft) het Koninkrijk van God binnengaat en daarom voor eeuwig verdoemd is, vertelt paus Franciscus “de echtbrekers dat het mogelijk is in Gods genade te leven; door de heilige Eucharistie kunnen zij groeien in de genade zelfs zonder zich in bekering af te wenden van hun overspelig leven,” aldus Seifert.

De filosoof brengt de brief van St. Paulus aan de Korintiërs (11, 278-29) nog eens in herinnering. Hier wordt het communiceren ondanks iemands onwaardige staat duidelijk verbonden met veroordeling: “Wie dan op onwaardige wijze het brood eet of uit de beker van de Heer drinkt, bezondigt zich aan het lichaam en het bloed van de Heer. Iedereen moet zichzelf onderzoeken alvorens van het brood te eten en uit de beker te drinken. Wie eet en drinkt zonder het lichaam te onderkennen, eet en drinkt zijn eigen vonnis.”
“Met andere woorden, dit is een daad van heiligschennis die iemands ziel in gevaar brengt,” zegt Seifert. “Paus Franciscus, die zelfs niet de mogelijkheid vermeldt van heiligschennis of van gevaar voor de ziel van iemand die de communie onwaardig ontvangt, vertelt de echtbrekers dat het in bepaalde omstandigheden, die individueel bekeken moeten worden, mogelijk is voor hen die leven in overspel of in ‘irreguliere’ verbintenissen de heilige communie te ontvangen zonder hun leven te veranderen, en dus verder te leven als echtbrekers”, schrijft Seifert.

Hij merkt op dat paus Franciscus in de tekst de geboden van Christus – die in zichzelf glashelder zijn – uitlegt als uitdrukkingen van een ideaal dat maar weinigen kunnen halen, alsof het louter evangelische raden zijn, alleen van toepassing op hen die een hogere volmaaktheid zoeken in plaats van geboden die voor iedereen gelden.

“De paus zegt dat als een overspelige vrouw niet kan weggaan bij de echtbreker maar met hem samenleeft als broer en zus, dat ze dan een levensstijl zouden praktiseren die zou kunnen leiden tot ‘ontrouw’ bij haar of bij haar partner. Als er een dreiging bestaat van ontrouw tussen de echtbrekers die leven als broer en zus, zou het volgens de paus voor de vrouw beter zijn intieme betrekkingen met de man te hebben. In dat geval zou het daarom beter zijn door te gaan met een overspelig leven dan te leven als broer en zus,” zo concludeer Seifert waarbij hij AL 329 en de corresponderende voetnoot citeert.

Hoe kunnen Jezus en zijn allerheiligste Moeder deze woorden van de paus lezen en ze in verbinding brengen met de woorden van Jezus zelf en van zijn Kerk zonder in tranen uit te barsten? Laat ons daarom huilen met Jezus, in diepe eerbied en genegenheid voor de paus en met een diepe pijn die voortkomt uit de verplichting hem te kritiseren in zijn dwalingen,” schrijft Seifert.

De filosoof voegt eraan toe dat deze kritiek niet onverantwoord is omdat de paus zelf vraagt om een discussie en een open arena om meningen te uiten.

“Iemand zou kunnen vragen hoe ik, een eenvoudige leek, kritiek kan leveren op de paus. Ik antwoord: de paus is niet onfeilbaar als hij niet ex cathedra spreekt. Verschillende pausen (zoals Formosus en Honorius I) zijn wegens ketterij veroordeeld. Uit liefde voor en medelijden met veel zielen is het onze heilige plicht kritiek te leveren op onze bisschoppen en zelfs op onze dierbare paus, als zij van de waarheid wegraken en als ze schade toebrengen aan de Kerk en aan de zielen. Deze plicht is door de Kerk vanaf het begin erkend.

Hij voegt eraan toe: “Paus Franciscus zelf spoort ons aan dit in praktijk te brengen: kritiek te leveren op hem in plaats van te liegen of te flemen naar de katholieke wereld. Laten we deze woorden ter harte nemen. Maar laten we dat doen in nederigheid en met liefde voor Jezus en zijn heilige Kerk: dat wij de tranen van Jezus mogen drogen en God verheerlijken in veritate (in waarheid).”

Pastoor Cor Mennen, www.mennenpr.nl
Advertenties

Francis’ untruthful citations of John Paul II in Amoris Laetitia – the ‘law of gradualness’ again

Costa Erica: “Je mag hem emeritus noemen, maar Benedictus is nog altijd paus en heeft zich niet teruggetrokken in het een of ander Beiers dorpje…. Hij was en is nog altijd de rechterhand van Johannes-Paulus II, alhoewel hij niet deze zijn autoriteit uitstraalt. Paus Fransiscus heeft wel gezag, maar zijn uitspraken en encyclieken raken dikwijls kant nog wal…. De twee pausen zijn ergens de twee tegenpolen, die misschien een tweede grote scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk verhinderen...” – BronFacebook

From Rome, for the Denzinger-Bergoglio

Let us examine an important section of John Paul II’s Apostolic Exhortation Familiaris consortio. It does not require much explanation because the text is clear, as opposed to Francis’ document that we analyzed in the first part of this study (see here). It clearly shows that John Paul II didn’t have anything to hide…

The law of gradualness cannot be identified with ‘gradualness of the law’

  • Since the moral order reveals and sets forth the plan of God the Creator, for this very reason it cannot be something that harms man, something impersonal. On the contrary, by responding to the deepest demands of the human being created by God, it places itself at the service of that person’s full humanity with the delicate and binding love whereby God Himself inspires, sustains and guides every creature towards its happiness.
    But man, who has…

View original post 2.705 woorden meer

Oud directeur NSA waarschuwt voor snel wereldwijd totaal controlesysteem

door Xander, 23-09-2016.

Nu het verzet van de bevolking in Europa en Amerika tegen hen toeneemt, maken de anti-democratische globalisten in Washington en Brussel haast met hun plannen voor een grenzen- en cultuurloze, en vooral totaal gecontroleerde samenleving. De voormalige technische directeur van de NSA, klokkenluider William Binney, waarschuwde dat de elektronische ‘bewaking’ van de burgers nog verder zal worden uitgebouwd, niet alleen in de VS, maar over de hele wereld. Dat zou betekenen dat ook wij op dit moment de laatste jaren met nog enige zelfbeschikkingsrecht en vrijheid van meningsuiting beleven. President Obama zei het al in zijn laatste VN toespraak: Zelfs de VS zal zijn vrijheid en soevereiniteit moeten opgeven.

Binney werkte ruim 36 jaar voor de Amerikaanse inlichtingendienst NSA, de laatste jaren als technisch directeur. Juist vanwege de komst van een digitaal systeem waarmee de bevolking totaal gecontroleerd kan en zal worden, nam hij ontslag, en besloot hij zijn inside informatie wereldkundig te maken.

‘Er komt absoluut bevolkingscontrole, echter niet in één bepaald land, maar in de hele wereld,’ verklaarde hij tegen Infowars kopman Alex Jones. ‘Dat is waar ze op uit zijn, en ik denk dat Obama (in zijn VN toespraak afgelopen week) met verschillende punten heeft duidelijk gemaakt dat hij een wereldgemeenschap wil.’

‘Om dat te kunnen doen moeten ze de hele wereldbevolking kunnen controleren. Daarvoor moeten ze alles van hen weten, wat ze doen, zodat ze kunnen worden gestopt, of op iedere mogelijke manier die ze maar willen kunnen worden gemanipuleerd.’

Ook EU werkt aan totale controlesysteem

De EU werkt achter de schermen ook al jaren aan een vergelijkbaar totaal controlesysteem, dat vermoedelijk in zijn geheel geactiveerd zal worden tijdens de volgende grote crisis, die mogelijk zal ontstaan door het faillissement van het (Zuid-)Europese bankensysteem, en/of het dreigende verlaten van de eurozone van Italië of Frankrijk. Op dat moment zal Brussel alle oppositie in politiek en media tegen de geforceerde vorming van een Europese Superstaat zo snel mogelijk de kop in willen drukken, en indien nodig met geweld van het toneel doen verdwijnen.

Lees verder: Klik hier


 

Russen krijgen inderdaad valselijk de schuld van neerschieten MH-17

door Xander, 28-09-2016.

Joint Investigation Team volgt dictaat uit Washington en werkt volop mee aan toekomstige militaire confrontatie met Rusland


We schrijven het al ruim twee jaar: de Russen zouden en moesten hoe dan ook de schuld krijgen van de ramp met vlucht MH-17 op 17 juli 2014, waarbij 298 mensen, waaronder 196 Nederlanders, om het leven kwamen. En inderdaad: het Joint Investigation Team heeft de door de Verenigde Staten vooraf bepaalde gedicteerde politiek gewenste uitkomst overgenomen, ook al wordt erbij gezegd dat ‘het Russische volk’ niet direct beschuldigd wordt. Talloze eerder vastgestelde feiten werden genegeerd om de nabestaanden de leugen op de mouw te kunnen spelden dat het kwade Rusland de boosdoener is. Wat zouden de nabestaanden voelen zodra ze zich realiseren dat hun gestorven familieleden en vrienden schaamteloos worden ingezet om Oekraïne bij de EU te halen, en mogelijk nog veel erger: een militaire confrontatie met Rusland te veroorzaken?

De BUK-raket waarmee de Maleisische Boeing werd neergeschoten, zou volgens het JIT ‘met zekerheid’ afkomstig zijn uit Rusland, en zijn afgevuurd vanuit door pro-Russische rebellen gecontroleerd gebied. Deze conclusie is de kern van de leugen waar het hele ‘onderzoek’ op gebouwd is.

Vlucht MH-17 werd begeleid door de Oekraïense luchtverkeersleiding, en werd om totaal onbekende redenen van zijn koers afgestuurd, zodat het recht boven een oorlogsgebied terecht kwam, waar de Oekraïense luchtmacht al 16 (laagvliegende) toestellen was kwijtgeraakt.

Oude BUK-raket enkel nog door Oekraïne gebruikt

De Dutch Safety Board (DSB) kwam in oktober 2015 met de conclusie dat de Boeing 777 door een BUK raket met een 9N314M springkop was uitgerust. De DSB kon niet zeggen waar de raket precies vandaag kwam, en bekritiseerde de Oekraïense autoriteiten voor het niet sluiten van het luchtruim boven het gebied, waar al geruime tijd hevig werd gevochten, en al zoveel militaire toestellen waren neergeschoten.

De producent van de BUK raket, Almaz-Antey, verrichtte twee grootschalige experimenten om te bepalen wat voor type exact was gebruikt, vanuit welke hoek deze het ramptoestel raakte, en waar de raket moest zijn afgevuurd. Het bedrijf verklaarde dat er geen twijfel over bestond dat de BUK raket van een oud type was dat voor het laatst in 1986 door de Sovjet Unie werd gemaakt, en dat door het Russische leger al vele jaren geleden uit dienst is genomen. Het Oekraïense leger maakte echter nog steeds gebruik van dit oude model.

Bovendien verklaarde de Oekraïense procureur-generaal Vitaliy Yarema vrijwel meteen na de ramp dat ‘het (Oekraïense) leger de president heeft gezegd dat de (pro-Russische) terroristen niet de beschikking hebben over onze BUK-raketten.’ Deze voor Oekraïne zeer kwalijke uitspraak werd vrijwel meteen door alle Westerse media en onderzoekers onder tafel gemoffeld, en nooit meer ter sprake gebracht.

Desondanks stond in het MIVD-rapport van oktober 2015 nog te lezen dat Westerse inlichtingendiensten hebben bevestigd dat de enige raketten die op 17 juli vlucht MH17 konden neerschieten van het Oekraïense leger waren. De pro-Russische rebellen hadden enkel vanaf de schouder afgevuurde MANPADS, die bij lange na niet de vlieghoogte van de Boeing konden bereiken.

JIT verplaatst lanceerlocatie valselijk naar pro-Russisch gebied

Almaz-Antey concludeerde dat de raket enkel bij het dorpje Zaroshchenskoye kon zijn afgeschoten, om de Boeing vanuit die hoek te kunnen raken. Dat dorp lag in een door het Oekraïense leger gecontroleerd gebied. Het JIT beweert nu dat de raket afkomstig was van een veld in Pervomajsk, zo’n 6 kilometer ten zuiden van Snizjne – vrijwel precies op de plek die het illegale regime in Kiev van meet af aan had aangewezen. Daar heersten de pro-Russische rebellen (2). Pervomasjk ligt ongeveer 25 kilometer oostelijk van Zaroshchenskoye.

In het voorlopige JIT rapport uit juni stond te lezen dat vlucht MH-17 ‘onopzettelijk’ kan zijn neergeschoten, vermoedelijk omdat de daders dachten dat ze op een vijandig toestel schoten. Opmerkelijk is dat de onderzoekers zelf erkenden dat het heel lastig was om alle relevante informatie te vinden, omdat men simpelweg ‘ongetraind’ was om met dit soort complexe kwesties om te gaan.

Oekraïense militaire radar stond ‘toevallig’ uit tijdens ramp

Volgens recent vrijgegeven beelden van een civiel radarstation in het westen van Rusland is er vanuit het door de pro-Russische rebellen gecontroleerde gebied geen enkele raket gelanceerd. Wel zijn drie passagierstoestellen te zien, waaronder de Boeing 777. De directeur van de radarfabrikant verklaarde dat ‘er geen enkel object werd waargenomen dat de vernietiging van het Maleisische toestel’ had kunnen veroorzaken’. Een raket kan alleen ‘onzichtbaar’ zijn gebleven op de radar, als deze in een rechte lijn tussen het toestel en het radarstation werd afgeschoten.

Het feit dat Oekraïne weigerde zijn radarbeelden vrij te geven, en ook nog eens met het excuus kwam dat het militaire radarsysteem precies op het moment van de ramp ‘toevallig’ was uitgeschakeld (en dat midden op de dag tijdens een oorlogssituatie!), is volgens de Russen erg verdacht, omdat het er daarmee sterk op lijkt dat ze iets te verbergen hebben – vermoedelijk dat de raket inderdaad vanuit door het Oekraïense leger gecontroleerd gebied afkomstig was.

Oekraïense eenheid verantwoordelijk

Amerikaanse analisten stelden pal na de ramp dat ze bewijs hadden dat de BUK raket door een op eigen houtje opererende Oekraïense eenheid was gelanceerd. Die eenheid zou de Maleisische Boeing hebben verward met het grote privé toestel van president Putin, dat exact dezelfde kleuren heeft en juist op die dag terugkeerde van een staatsbezoek in Zuid Amerika en in de buurt van het rampgebied vloog, maar een iets andere koers nam dan gepland. Omdat deze verklaring in strijd was met de gewenste versie van het Witte Huis en Brussel, werd er later niets meer van vernomen.

Russische radar- en satellietbeelden genegeerd

Triest genoeg, maar geheel zoals we al voorspelden, lijkt het JIT ook de bewering van het Amerikaanse marionettenregime in Kiev dat het op het moment van de ramp geen vliegtuigen of BUK raketten in het gebied had, klakkeloos te hebben overgenomen. Russische militaire radarbeelden tonen het tegendeel, maar worden genegeerd, evenals Russische satellietfoto’s waarop is te zien hoe Oekraïne op 16 juli BUK raketten bij Donetsk opstelde, en deze op 18 juli weer snel weghaalde.

De Amerikanen hebben altijd beweerd satellietbeelden te hebben die bewijzen dat de pro-Russische rebellen de schuldigen zijn. Maar waarom werden deze beelden dan nooit vrijgegeven en als ‘staatsgeheim’ bestempeld? (1) Het JIT zegt wel beelden te hebben van vlak vóór en ná de vliegramp.

Beelden van BUK-konvooi al 5 dagen na ramp ontkracht

Het onderzoeksteam baseert zich tevens de op deze site al 5 dagen na de ramp besproken videobeelden waarop een militair konvooi in Donetsk te zien zou zijn dat de BUK raketten in alle haast terug zou brengen naar Rusland. De veronderstelde locatie van deze beelden, alsmede de richting waaruit het konvooi kwam, kwamen volgens bewoners en getuigen ter plekke echter niet overeen. Uit de omgeving –onder andere een reclamebord voor een autodealer in die plaats, en het gebouw van een bouwmaterialenzaak- kon namelijk worden opgemaakt dat de weg waarop het konvooi reed in de buurt van Krasnoarmiysk ligt, dat al sinds mei onder controle van Kiev stond.

Een andere (dashcam) video toont een konvooi met BUK raketten bij de stad Makijivka. Dat konvooi bevond zich echter ten westen van de berekende lanceerlocatie, en rijdt bovendien van west naar oost, precies de omgekeerde richting als het inderdaad op de weg terug zou zijn geweest naar Rusland.

Ook audio-opnames waarop te horen zou zijn hoe pro-Russische rebellen om BUK raketten vragen, worden als ‘bewijs’ aangedragen.  Een opname van een telefoongesprek waarin een separatist zou toegeven dat zij het vliegtuig hadden beschoten, bleek na onderzoek door experts vals te zijn. De opname bestond uit diverse aan elkaar geplakte fragmenten.

Het JIT weerspreekt vandaag de conclusies van een Russische onderzoeksteam, en zegt dat deze incorrect zijn. Tegelijkertijd wordt erkend dat het team het Russische eindrapport nog niet heeft ontvangen – een vreemde zaak, waaruit opnieuw kan worden opgemaakt dat de uitkomst van het JIT onderzoek al bij voorbaat vaststond.

Wij herhalen daarom de conclusie van ons vorige artikel over MH17 (31 mei):

Wij kunnen alleen maar bij benadering de verbijstering en ontgoocheling van de achtergebleven familieleden en vrienden van de vele Nederlandse slachtoffers voorstellen, als ze zich realiseren dat ze niet alleen massaal zijn en nog steeds worden voorgelogen door politici en media, maar ook dat de EU uitgerekend met het illegale fascistische Oekraïense regime, dat op zijn minst indirect verantwoordelijk is voor de dood van hun geliefden, een nauw –recent in een referendum door Nederlandse burgers afgewezen- associatieverdrag heeft gesloten, dat als klap op de vuurpijl ook nog eens een sterk militair aspect heeft dat rechtstreeks is gericht tegen ‘het grote boze’ Rusland.
Bron: Xandernieuws

(1) RT
(2) NU
(3) Sputnik News

Zie ook o.a.:

31-05: Nog meer bewijs dat vlucht MH-17 werd neergeschoten door leger Oekraïne

2015:
31-03: Persbureau Reuters betrapt op vervalsen getuigenis neerhalen MH17
13-03: MH17: Media presenteren opnieuw vals bewijs om Russen de schuld te geven
09-03: ‘Sluitend bewijs dat vlucht MH17 werd neergeschoten door Oekraïense jager’

2014:

20-10: BND blijkt helemaal geen bewijs te hebben voor neerschieten MH-17
11-10: MH17: Duitse regering erkent indirect dat Oekraïne schuldig kan zijn
09-09: Eerste conclusies onderzoek MH17 duiden op schuld Oekraïne, niet Rusland
07-08: Meer bewijs dat vlucht MH17 werd neergehaald door luchtmacht Oekraïne (/ Canadese OVSE-waarnemer bevestigt kogelgaten in wrakstukken)
31-07: Piloot: Cockpit Boeing werd met boordkanon jachtvliegtuig beschoten
29-07: Financial Times: Rusland rekent op oorlog in Europa
26-07: Crisis Oekraïne: Backup-plan globalisten naar Derde Wereldoorlog
24-07: Westen verdraait interview separatistenleider; Kiev houdt gesprekken met piloten achter
23-07: CIA gaat mogelijk Oekraïense ‘deserteur’ schuld geven van vliegramp
22-07: Videobewijs van Russische betrokkenheid neerschieten Boeing ontkracht
20-07: ‘Spaanse luchtverkeersleider in Oekraïne zag twee jachtvliegtuigen bij Boeing’
20-07: Geheime dienst Oekraïne neemt gesprekken met piloten MH-17 in beslag
18-07: Ooggetuigen: Maleisische Boeing neergeschoten door straaljager

Coöperatie De Vrije Media opent haar deuren!

Welkom bij Coöperatie De Vrije Media!

Je kunt ons voortaan vinden op http://www.cooperatiedevrijemedia.nl en http://www.cooperatiedevrijemedia.tv

© door Irma Schiffers

Irma Schiffers schrijft... (Dutch/English)

de-vrije-media-kopfotoHet is een feit. Om 1 minuut voor 12 -als een symbolisch gebaar naar de toestand in de wereld- hebben we de poort opengezet van Coöperatie De Vrije Media U.A. De afgelopen weken hebben we keihard gewerkt om te bouwen aan een stevig fundament en vanmorgen konden we zeggen dat we de deadline hebben gehaald. We willen streven naar samenwerking binnen de alternatieve media en met vele journalisten, onderzoekers, wetenschappers, collega’s op zoek naar waarheidsgetrouwe nieuwsfeiten die zo jammerlijk ontbreken in de huidige mainstream journalistiek. We rekenen en hopen op heel veel leden zodat we steeds groter kunnen groeien en eraan kunnen bijdragen dat er straks geen onderscheid meer bestaat tussen alternatieve en mainstream media. Nieuws is nieuws!

De website is nu volledig te bekijken, inclusief video’s, nieuwe artikelen en bekende recente artikelen, om een beeld te schetsenopen-poort van wat De Vrije Media gaat doen en hoe dat eruit gaat…

View original post 231 woorden meer