Poolse bisschoppen zijn het erover eens: ‘NEEN aan Communie voor hertrouwde gescheidenen’

Met (paus) Bergoglio in het land, rijst in Polen ook de vraag of de Poolse bisschoppen zich zullen inzetten voor de “nieuwe evangelisatie” waarvoor de post-synodale exhortatie Amoris Laetitia pleit. Een Poolse aartsbisschop diende de pers al van repliek en zei dat de hertrouwde gescheidenen in Polen de Communie niet (zullen) kunnen ontvangen.“

Een toonaangevende Poolse bisschop heeft gezegd dat de Communie niet aan hertrouwde gescheidenen kan worden gegeven”, schrijft La Stampa. “Pas uren na de ontmoeting tussen de Poolse hiërarchie en de paus, verwierp aartsbisschop Stanislaw Gadecki het voorstel om – na persoonlijke overweging – de Communie aan hertrouwde gescheidenen te geven, iets waarvoor paus Franciscus in Amoris Laetitia pleit.”

Lees hier verder: Poolse bisschoppen zijn het erover eens: ‘NEEN aan Communie voor hertrouwde gescheidenen’

Advertenties

De Mattei: Kerk heeft geloofsplicht zich tegen de islam te verdedigen

Priester Jacques Hamel heeft zich door zijn eigen bloed verenigd met het offer van Christus.

De eerste martelaar van de islam in Europa is bekend: priester Jacques Hamel werd tijdens de H. Mis gekeeld door twee ‘gelovigen’ van de Islam.

Zijn naam “voegt zich bij de duizenden christenen die iedere dag uit haat tegen hun geloof levend verbrand, gekruisigd en onthoofd worden”, aldus historicus Roberto de Mattei. “Toch vormt de bloedige daad van 26 juli een keerpunt, omdat dit voor de eerste keer in Europa gebeurd is en daarmee een schaduw van angst en ontreddering over de christenen van ons werelddeel werpt.” Wat komt er nog meer?

Valse barmhartigheid

Kardinaal Robert Sarah die, afkomstig uit Guinee, de islam uit eigen ervaring kent, twitterde: “Hoeveel doden zijn er nodig, hoeveel afgeslagen hoofden tot de Europese regeringsleiders de situatie begrijpen waarin zich het Westen bevindt?” Maar, aldus De Mattei, begrijpt de Wereldkerk zelf wel in welke situatie zij zich bevindt? “Wat deze situatie zo verschrikkelijk maakt, is de politiek vanGutmenschlichkeit en valse barmhartigheid tegenover de islam en alle vijanden van de Kerk. Zeker moeten de katholieken voor hun vijanden bidden, maar zij moeten zich eerst en vooral ervan bewust zijn dat ze die heeft.”

Noodweer is plicht

Maar christenen moet zich niet beperken voor hun vijanden te bidden, “zij hebben ook de verplichting tegen hen te vechten”, aldus De Mattei. “De Catechismus van de Katholieke Kerk leert dat noodweer voor wie “verantwoordelijk is voor andermans leven, voor het algemeen welzijn van het gezin of van de van de gemeenschap” niet alleen “een recht” kan zijn “maar zelfs een ernstige plicht wordt” (nr. 2265) “De plicht om het algemeen welzijn van de samenleving te bevorderen, brengt mee dat de aanvaller de mogelijkheid moet ontnemen om schade toe te brengen. (nr 2266).”

Ostpolitik

Paus Franciscus toonde zich dan wel “ten diepste geschokt dat dit zinloze geweld in een kerk plaatsvond tijdens een eredienst, een liturgische handeling die bij God om vrede bidt”, maar, aldus De Mattei, de paus “verzuimt opnieuw de moordenaars bij name te noemen.” “Het zwijgen van paus Bergoglio, die “onder de illusie is van een mogelijke oecumenische overeenkomst met de islam” stemt overeen met dat van de moslims in de hele wereld die niet met luide stem, unaniem en collectief de in naam van Allah door hun geloofsbroeders begane misdaad veroordelen”, aldus De Mattei, die eraan herinnert dat het Vaticaan zo wel eens “de schandelijke politiek” kan gaan herhalen “die de slachtoffers van de communistische vervolging offerde op het altaar van de Ostpolitik.”

Eigen bloed gegeven

“Het altaar van de politiek is echter iets heel anders als het heilig altaar waarop het onbloedige offer van Christus wordt gecelebreerd”, aldus De Mattei, “en met dit offer had priester Jacques Hamel op 26 juli de genade zich te verenigen, doordat hij zijn eigen bloed gegeven heeft.” (KN (Nederlands)/Katholisches.info (Duits)/ LifeSiteNews(Engels))


Kardinaal Burke: ‘Geen twijfel dat de islam wil overheersen’

De islam is “fundamenteel een regeringssysteem” – kardinaal Raymond Burke

“Als zij (moslims) de meerderheid in een land worden, hebben ze de plicht de hele bevolking aan de sharia te onderwerpen”, aldus de kardinaal in gesprek met Religion News Service. Aanleiding was zijn nieuwe boek Hope for the World. To Unite All Things in Christ.

Radicaal verschillend

Als islamisering “is wat de burgers van dat land willen, wel, dan moet je dit laten gebeuren. Maar als dit niet is wat ze willen, dan moeten we een manier vinden om het te hanteren.. en als je begrijpt en geen vrede vindt met het idee om met dwang onder een islamitische overheid gebracht te worden, dan heb je reden om bang te zijn.” Volgens Burke is de islam “radicaal verschillend” van andere godsdiensten en maken religieuze leiders een zware fout als zij dit niet onderkennen.

Geen twijfel

Burke riep de slagen van Lepanto (1571) en Wenen (1683) in herinnering als “historische gebeurtenissen die direct betrekking hebben op de situatie van nu. Er kan geen twijfel over bestaan dat de islam de wereld wil overheersen.” Het juiste antwoord, voegde hij eraan toe, “is ferm te zijn over de christelijke oorsprong van ons eigen land (de VS) en zeker in Europa, en over de christelijke fundamenten van de regering en die te versterken.”

Bronnen: KN/CC/Catholic Herald


New World Order heeft televisie nodig

Het wordt wel het grootste mindcontrol-apparaat genoemd dat de mensheid kent. Bovendien de enige verslaving die, wanneer echt doorbroken, bijna zeker je leven voor altijd zal veranderen. Ja, zover is het al gekomen met dit probleem van mindcontrol. Het ligt er zo dik bovenop dat je de misleiding als het ware met een mes kunt snijden. Jezelf bevrijden van een dergelijk diep niveau van misleiding is een mentale vrijheid die je je alleen kunt voorstellen als je die zelf hebt meegemaakt.

De televisie is een gevangenis voor je geest. Wanneer je ernaar kijkt, in het bijzonder iedere dag, dan is jouw mogelijkheid om met het werkelijke leven in contact te staan, vertroebeld. De lijn tussen werkelijkheid en fantasie wordt vaag. De jonge generatie beseft dit heel goed, ze leven iedere dag in een matrix, onderhavig aan de impulsen die op je af komen als je jong bent.

Dan wordt er gezegd dat ze moeten genieten van hun jeugd. Het heeft geen pas hen te veroordelen omdat ze niet willen omgaan met de problemen van de wereld. Je kunt je voorstellen dat wanneer je jong bent je niet echt wilt weten hoe slecht de wereld werkelijk is. Empathie groeit en uiteindelijk zal “ik begrijp het” plaats maken voor “nee, ik ben serieus” en “hey, ik wil dat je dit echt begrijpt”.

Hoe gevaarlijk is televisie?
Televisie en de bijbehorende programmering is veruit de grootste energiekracht die direct op je fysieke brein is gericht. Het verandert hoe jij de wereld ziet en hoe je reageert op situaties die je tegenkomt. Ja, zelfs de fysieke elektronische signalen die uit je televisie komen hebben een effect op je hersenen. Onderzoeken hebben aangetoond dat het op jonge leeftijd televisie kijken zorgt voor slechtere leerresultaten, aandachts- en concentratie- en communicatieproblemen.

Hoe kan iets dat zo slecht voor je is wettelijk toegestaan zijn? Alleen wanneer je uiteindelijk helemaal vrij bent van televisieverslaving kun je deze vraag in z’n volle essentie waarderen. Dit medium is stiekem het meest belangrijke werktuig voor de plannen van de elite om te kunnen komen tot de New World Order. Het is het kanaal voor directe communicatie met jou wat ze hebben opgezet om hun agenda te verwezenlijken.

Deze televisie die direct signalen naar je geest stuurt, is werkelijk en werkt zoals al de kabels die door het gehele land lopen. Het is een communicatienetwerk dat de hele natie bedekt. Deze kabels leveren televisie en andere signalen direct in de huizen van mensen en we beginnen nu het multidimensionale effect van dit fenomeen te ontdekken. Hoe kunnen zoveel elektronische radiogolven geen effect hebben op de geest op een schadelijke manier. Hoeveel mindcontrol wordt er eigenlijk wel niet op je toegepast?

Daarom is het uitzetten van je televisie en het ding zover mogelijk weggooien de meest krachtige manier waarop je je leven voor altijd kunt veranderen. Ja, voor altijd en handmatig, er is geen andere kracht voor nodig.

Op dit moment heeft iedere inwoner van dit land de macht om handmatig de televisie uit te zetten en te ontdekken wie je werkelijk bent. Er is een duidelijke reden waarom de wettelijk vastgestelde basisbehoefte van de mens waar hij aanspraak op kan maken een bed, stoel, tafel én flatscreen televisie zijn.

Zet het elektronisch signaal dat je volledig mentaal controleert, uit. Dit apparaat heeft een parkeerplaats in je hersenen gevonden. Wanneer de bulk van onze bevolking de moed zou vinden om die mentale parkeerplaats af te sluiten dan zouden de lakeien van de nieuwe wereldregering (NWO) en hun verlengstukken onmiddellijk hun vrijwillige pionnen verliezen. Moet je je voorstellen. Hoe kunnen ze ooit die plannen er doorheen drukken als ze geen publiek meer hebben?

Klinkt gek? Wacht maar tot er genoeg mensen zijn die er genoeg van hebben. Misschien zal het nooit gebeuren, maar het is een feit dat wanneer iedereen nu zijn of haar beeldbuis uitzet, we een wereldwijde revolutie zouden meemaken zoals we die nog nooit eerder hebben gezien. Stel je voor dat de mensheid zich gaat bezig houden met het herstellen van al die dingen die verkeerd gelopen zijn. Wat als we eindelijk die gore politici die nu de show runnen een geweldige schop kunnen geven. Eigenlijk is daar niet zo gek veel voor nodig. Men zegt wel eens dat wanneer slechts één procent van de bevolking wakker wordt dat er dan werkelijke veranderingen zullen (kunnen) plaatsvinden. Als dat waar is, bedenk dan hoeveel sneller dat gaat wanneer we de televisie uit zouden zetten en weggooien.

Ze je televisie uit en leef zonder. Het is gemakkelijk en leuk. Werkelijk waar. Na een paar maanden kijk je terug en geloof je zelf niet dat je in het verleden zoveel naar dat ding hebt gekeken. Het is een verslaving waar je in de praktijk nooit meer naar terugkeert en zelfs wanneer je bij iemand bent die wel kijkt dan kun je je al oncomfortabel voelen met alleen het signaal dat wordt veroorzaakt door het begrip wat is ontstaan over de kwaadaardigheid van dit hersenspoelapparaat. Je begrijpt het fenomeen veel beter als je zelf één keer over die lijn bent gestapt. Wanneer je die stap neemt dan help je mee de mensheid te zegenen op een manier die je mogelijk nu nog niet kunt begrijpen. Nu je dit weet, zet je televisie uit en verspreid de boodschap.

Bronnen:
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9271:new-world-order-heeft-televisie-nodig&catid=30:bewustzijn&Itemid=43http://eindtijd-update.blogspot.nl/2015/05/new-world-order-heeft-televisie-nodig.html