Franciscus verzaakt aan Christus’ Kruisdood en Verrijzenis ten bate van de Islam


Sinds zijn aantreden begin 2013 laat hij duidelijk blijken dat hij de exclusiviteit van het Bijbelse evangelie –enkel verzoening met de enige ware God door Jezus Christus- heeft losgelaten.”

Zeker het afgelopen jaar doet Paus Franciscus geen enkele moeite meer te verbergen dat hij actief meewerkt aan de totstandkoming van een politieke en maatschappelijke ‘Nieuwe Wereld Orde’, te beginnen in Europa, waar hij zich pal achter het openzetten van de grenzen voor de moslimmigranten invasie opstelde. Inmiddels zet de hoogste leider van het Vaticaan de volgende stappen naar wat misschien zijn wel allerbelangrijkste doel is, namelijk het samenvoegen van de grote religies tot een wereldreligie, een soort superkerk. Gisteren ontving Franciscus hiervoor de grote imam van de Al-Azhar moskee in Caïro, Sheikh Ahmed al-Taybed, die door sommigen wordt beschouwd de topleider van de Soenitische islam.

Franciscus zorgde ervoor dat hij door tal van verslaggevers werd gefotografeerd en gefilmd toen hij de sheikh een warme omhelzing gaf. ‘Onze ontmoeting is de boodschap,’ sprak de paus veelzeggend tegen al-Tayeb. De Daily Mail karakteriseerde het samenkomen van de twee religieuze leiders als ‘een historische poging om de dialoog tussen de twee ‘kerken’ te heropenen…. en de katholieke en moslim kerken samen te brengen.’

De ontmoeting volgde kort nadat de Katholieke leider veel wenkbrauwen deed fronzen toen hij Jezus’ zendingsopdracht aan Zijn discipelen op één lijn stelde met de moorddadige terreuroorlog die ISIS in het Midden Oosten en Afrika voert, en middels steeds meer aanslagen naar Europa brengt.

Franciscus roept Allah aan

Toen hij nog maar net was gekozen, gaf de paus toestemming om voor het eerst in het Vaticaan uit de Koran te lezen en islamitische gebeden uit te spreken. Bij een later bezoek aan een de St. Patrick’s kathedraal in New York maakte hij vervolgens onomwonden duidelijk dat hij gelooft dat christenen en moslims dezelfde God aanbidden. ‘Ten eerste begroet ik mijn moslim broeders en zuster nu ze het offerfeest vieren… Ik verzeker jullie dat ik voor jullie bid. Ik verenig mezelf met jullie allemaal in een gebed aan de almachtige god, de geheel genadige.’

Die laatste term is één van de belangrijkste aanspreektitels van Allah. Tijdens zijn eerste oecumenische bijeenkomst als paus had letterlijk ‘alle moslims, die de enige god, levend en genadig aanbidden’ welkom geheten.

De eerste Jezuïtische paus geeft van meet af aan dus zowel impliciete als expliciete boodschappen af dat de God van het christendom en die van de islam wat hem betreft één en dezelfde zijn. Dat deed hij ook toen hij eind 2014 een bezoek bracht aan de Blauwe Moskee in Istanbul, waar hij tijdens het aanroepen van Allah door de grote mufti Rahmi Yaran eveneens zijn hoofd richting Mekka boog.

Alle geloven zouden naar zelfde God leiden

Afgelopen januari bevestigde het Vaticaan dit nog eens in deze video, waarin boeddhisten, joden, christenen en moslims ‘allemaal kinderen van God’ worden genoemd. Eerst zegt een boeddhist ‘ik heb vertrouwen in de Boeddha’, vervolgens verklaart een Joodse rabbi ‘Ik geloof in God’, daarna vertelt een katholieke priester ‘Ik geloof in Jezus Christus’, en als vierde spreekt een islamitische leider de woorden ‘Ik geloof in god, Allah.’

Kortom: de leider van de Katholieke Kerk vindt daadwerkelijk dat alle religies naar dezelfde God leiden, ongeacht hoe Hij genoemd wordt. Sinds zijn aantreden begin 2013 laat hij duidelijk blijken dat hij de exclusiviteit van het Bijbelse evangelie –enkel verzoening met de enige ware God door Jezus Christus- heeft losgelaten, en grote stappen zet richting het samenvoegen van de grote religies tot een één-wereld-religie. Als eerste zouden het christendom en de islam moeten worden samengevoegd tot wat sommigen al jaren ‘chrislam’ noemen.

Vasthouden aan exclusief evangelie ‘een ziekte’

Christenen die vasthouden aan de exclusiviteit van het evangelie van Jezus Christus, noemde Franciscus al eens ‘fundamentalisten’ en zelfs ‘een ziekte’. Vorige week ontkende Franciscus de christelijke wortels van Europa, en zei zelfs ‘ontzet’ te zijn over dit idee, dat hij totaal wil uitbannen.

Wereldreligie

Eind vorig jaar predikte de leider van het Vaticaan nog de uiterste sombere boodschap dat de kerst van 2015 wel eens de laatste zou kunnen zijn die de mensheid zal vieren, omdat de wereld een jaar later ‘onherkenbaar veranderd’ kan zijn door grote oorlogen, opstanden en instortingen. Zijn gewenste één-wereld-religie past dan ook precies in zijn pleidooien voor de snelle oprichting van een Marxistische Nieuwe Wereld Orde onder leiding van een soort VN-wereldregering.

Leo Lyon Zagami, een geopolitieke onderzoeksjournalist en auteur van negen boeken –inclusief zijn meest recente ‘Paus Franciscus: De Laatste Paus?’-, die persoonlijk met de Vaticaanse insiders in contact zou staan, concludeerde daarom dat Franciscus ‘de kerk in een monsterachtig iets heeft veranderd dat niets meer te maken heeft met de leringen van Jezus Christus.’

Valse profeet, helper van antichrist?

Sommige christenen zijn van mening dat de huidige paus de ‘valse profeet’ is die in Openbaring wordt genoemd, en die de helper van ‘antichrist’ zal zijn. Hoewel ik van mening ben dat de valse profeet precies is wat er staat, nl. dé profeet van de islam -Mohammed -, positioneert Franciscus zich wel degelijk als vurig promotor voor de religieuze ideologie die als enige voldoet aan alle Bijbelse kenmerken van ‘antichrist’.

Xander, http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/05/Paus-ontvangt-hoge-imam-voor-toekomstig-samengaan-christendom-en-islam

(1) End of American Dream (via Infowars)

 

Advertenties

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s