Arabist Hans Jansen: “De Koran roept op tot het uitroeien van christenen”


“De Koran roept op tot het uitroeien van christenen”
22 maart 2016, door Rik Bokelman

Twee weken voor zijn overlijden spraken we met de bekende arabist Hans Jansen. De buitengewoon aardige intellectueel schreef talloze boeken over hoe de islam volgens hem in elkaar zit en was nauw betrokken bij de totstandkoming van een gezaghebbende Nederlandse koran-vertaling. In dit CIP+ artikel vertelt hij dat IS precies doet wat de Koran en de sharia voorschrijven. In het licht van de aanslagen in Brussel herplaatsen we dit eerder gepubliceerde interview, omdat het opnieuw relevant is. De aanslagen zijn opgeëist door IS.

Op de vraag of christenen bang moeten zijn voor IS zei Hans Jansen: “Ja, die moeten zich zeker zorgen maken. Mohammed zei dat hij was gekomen om de kruik, de luit en het kruis weg te vagen. Misschien denk je dat het geweld van moslims buiten Europa blijft. Maar iedere keer wanneer ik naar de Mattheus Passion ga denk ik: ‘Hoe lang nog?'”

Bron: CIP


• Mohammed was een profeet van oorlog. Christus is de Vredevorst (Js 9:5-6).
• Mohammeds discipelen doodden voor het geloof. Christus’ discipelen werden gedood voor hun geloof (Hd 12:2; 2Tm 4:7), en zelf doodden zij niemand (“want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard vergaan”, Mt 26:52).
• Mohammed promootte vervolging van de “ongelovigen”. Christus vergeeft, en Hij bekeerde de voornaamste vervolger, Paulus (1Tm 1:13-15).
• Mohammed nam levens weg. Christus is de schenker van leven (Jh 10:27-28).
• Mohammed en zijn krijgers vermoordden duizenden. Christus vermoordde niemand maar redde en redt velen (vgl. Jh 12:48).
• Mohammeds methode was DWANG. Christus vraagt om VRIJWILLIGE BEKERING (Hd 3:19).
• Mohammed predikte MACHT. Christus predikte GELOOF (Jh 6:29, 35).
• Mohammed was een KRIJGSMAN. Christus was een VERLOSSER (Ko 1:13; 1Th 1:10).
• Mohammed bestreed zijn vijanden met het zwaard. Christus bestreed zijn vijanden met het zwaard van de Geest, welke is het Woord van God (Hb 4:12; Hd 2:37). Hij waarschuwde Zijn discipelen voor het letterlijke zwaard: “want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard vergaan” (Mt 26:52).
• Mohammed zei tot de massa’s: “Bekeer u of sterf!” Christus zei: “Geloof en wordt gered!” (Jh 6:47; 11:25-26).
• Mohammed was snel om bloed te vergieten (Rm 3:15-17). Christus stortte Zijn eigen bloed voor de redding van velen (Ef 1:7).
• Mohammed predikte “Dood aan de ongelovigen!” Christus predikte: “Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen” (Lk 23:34).
• Mohammed verklaarde een heilige oorlog (Jihad) tegen ongelovigen. Christus behaalde een heilige overwinning op het kruis (Ko 2:14-15), en Zijn volgelingen delen in deze overwinning (Jh 16:33).
• Mohammed won mensen door verovering. Christus won mensen door liefde (2Ko 5:14).
• Moderne terroristen halen hun inspiratie bij Mohammed en werken hun gruweldaden uit in de naam van zijn god Allah. Christenen halen hun inspiratie bij Degene die zei: “Zalig zijn de vredestichters” (Mt 5:9).
• Veel hedendaagse discipelen van Mohammed reageerden op terroristische aanvallen met uitbundig vreugdegeroep in de straten. Hedendaagse discipelen van Christus zijn diep bedroefd bij gruweldaden die gepleegd worden door “christenen” (enkel in naam).
• Veel moslims zijn vredig en vredelievend omdat zij de leringen van hun stichter niet strikt volgen. Veel christenen zijn vredig en vredelievend omdat zij de leer van hun Stichter strikt volgen.
• Mohammed riep zijn dienaren op te vechten. Jezus zei: “Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Als Mijn Koninkrijk van deze wereld was, zouden Mijn dienaars gestreden hebben … maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier” (Jh 18:36).
• Mohammed beval de dood aan de Joden. Christus beval dat het Evangelie eerst aan de Joden zou gepredikt worden (Rm 1:16).
• De Koran zegt: “Vecht voor de zaak van Allah” (Qu’ran 2.244) . De Bijbel zegt: “Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed” en “De wapens van onze strijd zijn niet vleselijk” (Ef 6:12; 2Ko 10:4).
• De Koran zegt: “Sla de Heidenen, waar je ze ook maar kan vinden” (Qu’ran 9.5). Christus zei: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Mk 16:15; Mt 28:19).
• De Koran zegt: “Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af” (Qu’ran 8.12). God inspireert Zijn vrees en eerbiedig ontzag in de harten van gelovigen (Js 8:13).
• De Koran (Qu’ran) is een handleiding die gevecht, conflict, terreur, moord en genocide toestaat tegen hen die de Islam niet accepteren. De Bijbel is een zendingshandleiding om het Evangelie van vrede over de hele wereld te verbreiden (Rm 10:15).
• Mohammeds missie was het overwinnen van de wereld voor Allah. Christus’ missie was het overwinnen van de straf en de kracht der zonde, door middel van plaatsvervangende verzoening (2Ko 5:21; 1Pt 3:18).
• Mohammed beschouwde Christus als een goed profeet. Christus’ woorden maken van Mohammed een valse profeet: “De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en te verderven”; “Er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen velen misleiden (Jh 10:10; Mt 24:11).
• Mohammed stelde dat er slechts één god was: Allah. Christus stelde dat Hij Zelf God is (Jh 10:30-31; Jh 8:58-59; Jh 5:18; Jh 14:9).
• Mohammeds graf is vol. Christus’ graf is leeg!

Advertenties

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s