Vaticaan publiceert 19 maart 2016 post-synodale exhortatie


Zaterdag publiceert het Vaticaan een post-synodale exhortatie (een moeilijk woord voor een document waarin de eigenlijke synode in principe wordt samengevat en besloten). Het document, dat handelt over de bisschoppensynode die in oktober plaatshad, voorspelt volgens goed geïnformeerde bronnen weinig goeds.

“De post-synodale apostolische exhortatie omtrent het Huwelijk wordt allicht volgende zaterdag uitgegeven. Op 19 maart. Ja, dat is de Feestdag van Sint-Jozef, er is dan ook ironie mee gemoeid. Zoals verwacht zijn er redenen om ons zorgen te maken over het document”, schrijft de website onepeterfive.com.

Ook Voice of the Family, een vereniging die zich inzet voor de verspreiding van christelijke waarden binnen en onder families, maakt zich zorgen. “Het uiteindelijke rapport streeft ernaar om de katholieke morale leer te doen samensmelten met de moderne wereld, het geeft vooral blijk van een aanpak die volledig is tegengesteld aan de goddelijke openbaring en aan de natuurlijke, morele wet.

“Het finale rapport:

 • Omarmt een centraal aspect van de gendertheorie, door de veronderstelling dat de biologische sekse en de sociaal-culturele sekse kunnen worden onderscheiden (zie paragraaf 58);
 • Bedreigt het recht van ouders om de vooraanstaande leraars te zijn van hun kinderen, door te veronderstellen dat de familie ‘niet de enige plaats kan zijn waarin seksualiteit kan en mag worden besproken’, met aandacht voor ‘jongeren die puberen en jongvolwassen worden’ (zie paragraaf 58);
 • Ondermijnt de Leer van de Kerk inzake de natuur van en de oplossing van het huwelijkdoor een ambigue taal te gebruiken en door er niet in te slagen om de centrale doctrine adequaat uit te drukken (zie paragrafen 1,4,39,40,47,49,84,85,86);
 • De weg probeert te plaveien voor de ‘gescheiden en hertrouwde personen’ om de Heilige Communie te kunnen ontvangen zonder een waar berouw en zonder hun leven eerst te hebben aangepast door zich te verzoenen met de kerkelijke tradities. Ook geeft het een vertekend beeld van de zondige natuur en van de gevolgen ervan, en wordt de vorige kerkelijke doctrine overschaduwd door verzuim en selectieve stellingen (zie paragrafen 84,85 en 86);
 • Ondermijnt de katholieke leer omtrent contraceptie door er niet in te slagen om de kerkelijke leer te herhalen en door een verwarde opvatting omtrent de natuur van het geweten voor te stellen (zie paragraaf 63);
 • Ondermijnt het gezag van de Kerk omtrent buitennatuurlijke voortplantingsmethodes door er niet in te slagen om de eerste reden voor de immoraliteit van dergelijke praktijken te herhalen, zijnde de scheiding van voortplantings- en verenigbare elementen van de menselijke seksualiteit. Er wordt daardoor verondersteld dat de vernietiging van menselijke embryo’s (abortus, n.v.d.r.)  toelaatbaar zou kunnen worden geacht (zie paragraaf 33);
 • Stelt dat de Kerk samenwerkt in de ontwikkeling van een nieuwe, ecologische cultuur. Deze omvat ‘een nieuwe mentaliteit, nieuwe gedragscodes, nieuwe leerprogramma’s, een nieuwe levensstijl en een nieuwe spiritualiteit.‘ De analyse toont aan dat de samenwerking het Vaticaan ertoe aanzet om abortus en contraceptie te promoten en ernaar streeft om de rechten en de autoriteit van ouders te ondermijnen (zie paragraaf 16).

De analyse heeft het over de relatie tussen diegenen die de katholieke leer willen laten samensmelten met de moderne ketterij (zie hoofdstuk 4). Het belicht ook de andere problemen in het finale rapport, waaronder:

 • Een verkeerde en naturalistische voorstelling van het Evangelie, hetgeen de fundamentele en superieure natuur ervan helemaal negeert, terwijl de klemtoon wordt gelegd op ‘waarden’, zoals de ‘openheid voor de diversiteit van mensen‘, ‘de bescherming van de schepping‘ en de ‘transformatie van onjuiste sociale structuren‘ (zie hoofdstuk 1);
 • Een menselijke voorstelling van het Evangelie waarbij bijvoorbeeld wordt gesteld dat het Evangelie handelt over ‘de waardigheid van de persoon, zijn of haar vrijheid en het respect voor zijn of haar rechten’ (zie hoofdstuk 1);
 • Verzuiming aan het debat omtrent het gezag van de familie om een beslissing te nemen inzake het levenseinde van de mens (euthanasie, n.v.d.r), die één is met God, in het beeld dat van de Hemel wordt geschetst (zie hoofdstuk 1);
 • Een misleidende en bedrogvolle voorstelling van de natuur van de barmhartigheid door het gebrek aan een deftige overweging inzake goddelijke en menselijke rechtvaardiging(zie hoofdstukken 1 en 5);
 • Een verwarde voorstelling van de relatie tussen de Kerk en verschillende geschiedkundige processen (zie hoofdstukken 1 en 2);
 • De verzuiming aan gelijk welk debat omtrent de natuurlijke wet, hetgeen leidt naar de verwaarlozing van natuurlijke en bovennatuurlijke orders en zo ook de ongenaakbare morele principes bedreigt (zie hoofdstuk 3);
 • De oproep om de terminologie die de Kerk gebruikt te veranderen, hetgeen de Kerk minder goed in staat stelt om de goddelijke boodschap – die haar werd toevertrouwd – te verkondigen (zie hoofdstuk 4).

Het finale rapport bedreigt de meest kwetsbare leden der mensheid door de verzaking aan de katholieke doctrine en het verkeerde beeld dat erover wordt geschetst. Het is duidelijk de plicht van iedereen die zich zorgen maakt over de bescherming van de familie, om zich tegen de beslissingen – die op de synodes zijn gemaakt – te verzetten. We zouden aan onze plicht en trouw aan God verzaken, mochten we er niet in slagen om ons tegen de schadelijke doctrines, die schade berokkenen aan de integriteit van de katholieke leer, te verzetten”, aldus Voice of the Family.

Het uiteindelijke document zal worden voorgesteld door een Argentijnse aartsbisschop die goed is bevriend met Bergoglio.

Het hoeft geen betoog. De directe aanval op de katholieke doctrine en de ware Bijbelse Leerstellingen is met dit document een feit.

Vertaling: restkerk.net


 

Advertenties

Een gedachte over “Vaticaan publiceert 19 maart 2016 post-synodale exhortatie

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s