‘Drie donkere dagen’- Pater Pio


De heilige Pater Pio profeteerde in 1950 over opzienbarende gebeurtenissen. De wereld zou volgens Sint-Pio gedurende 3 dagen volledig worden verduisterd, in welk jaar weet alleen God zelf. De Goddelijke Profetie werd aan de kapucijner-pater kenbaar gemaakt door de Heer zelf.De 65-jarige oude profetie laat blijken dat God de aarde gedurende 3 dagen aan een zeer hevige straf zal onderwerpen. Pater Pio schrijft het volgende: “Houd jullie vensters goed bedekt. Kijk niet naar buiten. Steek een gezegende kaars aan, die zal volstaan voor vele dagen. Bid de rozenkrans. Lees religieuze boeken. Maak geestelijke communies, ook akten van liefde, die Ons zo behagen. Bid met uitgestrekte armen, of uitgestrekt op de grond, opdat vele zielen zouden kunnen worden gered. Ga niet buitenshuis. Voorzie jezelf van genoeg voedsel. De natuurelementen zullen zijn beïnvloed en een regen van vuur zal de mensen doen beven van angst. Houd moed! Ik (Jezus Christus) ben in jullie midden.Zorg voor de dieren gedurende deze dagen. Ik ben de Schepper en In-stand-houder van alle dieren, evenals mensen. Ik zal jullie een paar tekenen op voorhand geven waarin je meer voedsel voor hen moet voorzien. Ik zal de eigendommen van de uitverkorenen, met inbegrip van de dieren in stand houden, want ze zullen ook daarna ondersteuning nodig hebben. Laat niemand in de tuin gaan, zelfs niet om de dieren te eten te geven—hij die een stap buiten zet, zal omkomen! Bedek goed jullie vensters. Mijn uitverkorenen zullen Mijn toorn niet zien. Heb vertrouwen in Mij en Ik zal jullie Bescherming zijn. Jullie vertrouwen doet Mij jullie te hulp komen. Het Uur van Mijn komst is nabij! Maar Ik zal Barmhartigheid tonen. Een vreselijke straf zal getuigen van de tijd. Mijn engelen, die de uitvoerders van dit werk zullen zijn, staan klaar met zwaarden met scherpe punten! De engelen zullen al degenen die Mij bespotten en niet in Mijn openbaringen geloofden, vernietigen. Orkanen van vuur zullen uit de wolken neerkomen en de hele aarde beheersen! Stormen, slecht weer, bliksemschichten en aardbevingen, zullen de gedurende twee dagen teisteren. Er zal een onophoudelijke regen van vuur plaatshebben!

Het zal beginnen op een zeer koude nacht. Dit alles, om te bewijzen dat God de Meester van de Schepping is. Diegenen die op Mij vertrouwen en in mijn Woorden geloven, hebben niets te vrezen, omdat Ik hen niet in de steek zal laten, ook niet diegenen die Mijn Boodschap verspreiden. Er zal geen kwaad komen over diegenen die zich in staat van genade bevinden en die Mijn moeders bescherming zoeken. Opdat jullie zouden zijn voorbereid op deze beproevingen, zal Ik jullie de volgende tekenen en instructies geven : De nacht zal zeer koud zijn. De wind zal huilen. Na een tijd zullen donderslagen gehoord worden. Sluit alle deuren en ramen. Praat met niemand buitenshuis. Kniel neer voor een Kruisbeeld, heb berouw over je zonden, en smeek om Mijn Moeders bescherming. Kijk gedurende de aardbeving niet naar buiten, want de toorn van God is Heilig! Diegenen die deze Raad negeren, zullen onmiddellijk gedood worden. De wind zal giftige gassen verspreiden, over de hele aarde. Diegenen die onschuldig lijden en sterven, zullen martelaren zijn en ze zullen met Mij in Mijn Koninkrijk zijn. Satan zal triomferen. Maar na drie nachten zullen de aardbeving en het vuur ophouden. De volgende dag zal de zon opnieuw schijnen en engelen zullen neerdalen uit de Hemel en zullen de geest van vrede verspreiden over de aarde.

Een gevoel van onmetelijke dankbaarheid zal diegenen treffen die dit verschrikkelijk Godsoordeel overleven – de grootste bestraffing die God de aarde zal hebben aangedaan, sinds de Schepping. Ik heb ook uitverkoren zielen in andere landen als België, Zwitserland en Spanje deze Openbaringen gegeven, zodat andere landen ook voorbereid zijn. Bid veel, gedurende dit Heilige Jaar van 1950. Bid de Rozenkrans, maar bid het goed zodat jullie gebeden de Hemel bereiken. Spoedig zal een verschrikkelijke catastrofe over de hele wereld neerkomen, zoals nooit eerder is gezien, een verschrikkelijke kastijding die nooit eerder werd ervaren! De oorlog van 1950 zal deze dingen inluiden. Hoe zorgeloos zijn de mensen, als het op deze gebeurtenissen aankomt, welke ze heel weldra zullen meemaken, en niet zullen zijn verwacht. De gebeurtenissen die ze zullen ervaren, laten hen koud! De Goddelijke Balans heeft de aarde bereikt! De toorn van Mijn Vader zal uitgestort worden over de gehele wereld! Ik waarschuw de aarde opnieuw door jou (Pater Pio), zoals Ik dat voorheen zoveel heb gedaan. De zonden van de mensen vermenigvuldigen zich, buiten proportie. Oneerbiedigheid in de Kerk, zondige hoogmoed die wordt gepleegd in schijnbare, religieuze activiteiten, gebrek aan naastenliefde, onfatsoenlijkheid in klederdracht, vooral in de zomer… De wereld is vervuld met ongerechtigheid.

Deze catastrofe zal over de aarde neerkomen zoals een bliksemflits, op het moment dat het licht van de morgenzon zal vervangen worden door een inktzwarte duisternis! Niemand mag het huis verlaten of door het venster kijken, vanaf dat moment. Ik zal komen, tussen donder en bliksem. De goddelozen zullen Mijn Goddelijk Hart aanschouwen. Er zal grote verwarring zijn omwille van deze inktzwarte duisternis, waarin de hele aarde zal omhuld worden, en velen zullen sterven van angst en wanhoop. Degenen die zullen vechten voor Mijn Zaak zullen de Genaden van Mijn Goddelijk Hart ontvangen, en de schreeuw: WIE IS ALS GOD! zal dienen als bescherming voor velen. Maar velen zullen verbranden in de open velden! De goddelozen zullen vernietigd worden zodat nadien de rechtvaardigen opnieuw kunnen beginnen.  Op de eerste dag, zodra het volledig donker is, mag niemand het huis verlaten of door het raam kijken. De duisternis zal een dag en een nacht duren en worden gevolgd door een andere dag en nacht en nog een andere dag – maar op de volgende nacht zullen de sterren opnieuw schijnen en op de volgende morgen zal de zon opnieuw rijzen en zal het lente zijn! In de dagen van duisternis zullen Mijn uitverkorenen niet slapen, zoals de leerlingen deden in de tuin van Olijven. Ze zullen onophoudelijk bidden en ze zullen niet teleurgesteld zijn in Mij. Ik zal Mijn uitverkorenen verzamelen.

De Hel zal denken de aarde te bezitten, maar Ik zal haar terugeisen! Denk je misschien dat Ik Mijn Vader zou toelaten een dergelijke, verschrikkelijke kastijding op de wereld te doen neerkomen als de wereld zou veranderen van niet-gerechtigd in gerechtigd? Maar omwille van Mijn grote Liefde zullen deze kwellingen toegestaan worden. Hoewel velen Mij zullen vervloeken, zullen toch duizenden zielen gered worden. Geen menselijk begrip kan de diepte van Mijn Liefde doorgronden. Bid! Bid! Ik verlang jullie gebeden. Mijn lieve Moeder Maria, Sint-Jozef, Sint-Elizabeth, Sint-Koenraad, Sint-Michaël, Sint-Petrus, de Kleine Teresa en jullie Heilige Engelen zullen jullie bemiddelaars zijn. Roep hun hulp aan! Wees moedige soldaten van Christus! Laat iedereen bij de terugkeer van het licht De Heilige Drie-Eénheid danken voor Zijn Bescherming! De verwoesting zal zeer groot zijn! Maar Ik, jullie God, zal de aarde gezuiverd hebben. Ik ben bij jullie. Heb vertrouwen!”

Pater Pio overleed in 1968 en werd in 2002 heilig verklaard. Bergoglio wil het uitzonderlijk goed bewaarde lichaam van Vader Pio tentoonstellen in Rome, van 8 tot en met 14 februari 2016, in kader van het zogeheten jaar van barmhartigheid. De heilige restanten zouden op Aswoensdag (10 februari 2016) worden tentoongesteld in de Sint-Pietersbasiliek. Op die dag zou iedereen ter wereld worden opgeroepen om “missionaris van barmhartigheid” te worden.

Bronnen: wikipedia, youtube.com, http://www.romereports.com/

Advertenties

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s