Bijbel: “Richt u op en heft uw hoofden omhoog”


Richt u op en heft uw hoofden omhoog

Christus is Heer

  1. Er is een barmhartige komst van de Christus, straks met Kerstmis: dat Hij uit de Hemel neerdaalt en zich klein maakt in zijn menswording, een mysterie van barmhartigheid dat overigens voortduurt in zijn Lichaam dat de Kerk is; en zo is er ook een tijd van barmhartigheid, die samenvalt met de tijd van de Kerk. Het komend jaar eind 2015 – eind 2016 wordt dat onderstreept in “het jaar van Barmhartigheid”, dat begint op het feest van Maria’s Onbevlekte Ontvangenis (8 december 2015) en duurt tot en met het feest van Christus Koning (20 november 2016).
  1. Maar er is ook de andere kant van het verhaal, als het Woord van God niet de gestalte aanneemt van een kind in de kribbe, maar als “een onweerstaanbare krijger afdaalt op deze verloren aarde en dood en verderf zaait rondom”, omdat “heel de schepping, in al haar veelzijdigheid (nodig) in nieuwe vormen gegoten moet worden”. We hoorden erover in de lezing van de zaterdag ervoor, waarbij herinneringen werden opgeroepen aan de uittocht uit Egypte en de doortocht door de Rode Zee! Want God grijpt niet in om te vernietigen, maar om de zijnen te redden!
  1. Zo ook vandaag. We hoorden de woorden van de profeet Daniël: “In die tijd zal de grote vorst Michaël opstaan om de kinderen van uw volk te beschermen. Want het zal een tijd van nood zijn zoals er eerder nog geen is geweest sinds er volken zijn. Maar al degenen van uw volk die in het boek staan opgetekend zullen in die tijd worden gered.” Het zal een tijd zijn van oordeel, een tijd van onderscheid en scheiding tussen goed en kwaad: “En velen van hen die slapen in het stof zullen ontwaken, sommigen om eeuwig te leven, anderen om de smaad van een eeuwige schande te ondervinden”.
  1. Van de wijzendat is van degenen die geen aards erfdeel hebben gezocht, maar die oprecht konden bidden: De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker…. Gij zult mij de weg van het leven wijzen om heel mijn vreugde te vinden bij U, bestendig geluk aan uw zijde – van zulke ‘wijzen’ wordt gezegd “dat zij zullen stralen als de glans van het uitspansel en degenen die de mensen tot gerechtigheid hebben gebracht zullen schitteren als sterren voor eeuwig en immer”.
  1. Als eerste van allen en boven allen verheven – na zich tot slaaf en dienstknecht van allen te hebben gemaakt – Christus, van Wie de tweede lezing zegt dat Hij “voor altijd gezeten is aan de rechterhand van God na één enkel offer voor de zonden te hebben gebracht”, en dat Hij “nog slechts wacht op het ogenblik dat zijn vijanden worden gemaakt tot een voetbank voor zijn voeten”.
  1. Verschrikkingen zijn er in de mensengeschiedenis steeds weer, al wordt het nog zo duister: “Maar na die verschrikkingen in die dagen zal de zon verduisteren en de maan zal geen licht meer geven; de sterren zullen van de hemel vallen en de hemelse heerscharen zullen in verwarring raken”.

Toch is de overwinning niet aan de duistere machten, noch aan de macht der duisternis zelf, maar aan de Mensenzoon.

Elders zegt Jezus: Als je al deze dingen ziet gebeuren, wordt dan niet angstig of moedeloos, maar “richt u dan op en heft uw hoofden omhoog want uw verlossing komt nabij”!

Chr. Van Buijtenen op Facebook https://www.facebook.com/christofvanbuijtenen

Advertenties

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s