Van snauwende tot roepende Kerk


30ste Zondag door het jaar, B, 2015. Evangelielezing: Marcus 10, 46-52.

Van snauwende kerk tot roepende Kerk

12095318_1649674281989000_2208770345126357595_oOp deze zondag 25 oktober 2015, waarop in Rome de Synode over huwelijk en gezin wordt afgesloten, klinkt een evangelie dat ons uitnodigt naar de Kerk te kijken zoals Jezus haar bedoelt: “In die tijd kwam Jezus vergezeld van zijn leerlingen in Jericho. Maar toen zij, vergezeld van een flinke menigte uit Jericho wegtrokken, zat een blinde bedelaar langs de weg”.

De Kerk, waarvan de eerste contouren in het evangelie zichtbaar worden, de Kerk zoals Jezus die bedoelt, gaat op de mensen af, gaat hun steden en dorpen binnen, maar niet om er zich te nestelen, niet om er te versmelten met hun samenleving, maar om er doorheen te trekken, er het evangelie van God te verkondigen en mensen mee te krijgen; om ze te bewegen tot uittocht, weg uit egoïsme en zonde, op weg naar een nieuwe samenleving waar God woont onder de mensen. Ja, Jezus beoogt een Kerk die onderweg is en door de samenleving heen trekt.

Maar onderweg komt die Kerk, komen Jezus en zijn leerlingen – en komen ook wij nu -, mensen tegen die van de weg af zijn geraakt, om wat voor reden dan ook, zoals in het evangelie van deze zondag de “blinde bedelaar langs de weg, Bartimeüs, de zoon van Timeüs”. Van de weg af of van het padje afgeraakt; in hun menswording onderuit gehaald, geschonden, niet alleen lichamelijk, maar ook in hun ziel en geest. Maar nog in staat om de aandacht op zich te doen vestigen.

Ook zij hebben gehoord waar de Kerk voor staat, namelijk dat Jezus voorbij komt, die mensen overeind kan helpen, die heil en genezing komt brengen en die een en al barmhartigheid is. En degenen die het niet alleen gehoord hebben maar die er door geraakt zijn, vestigen de aandacht op zich door luidkeels te roepen, zoals Bartimeüs doet: “Jezus, Zoon van David, heb medelijden, ook met mij!”

Nog voordat hij vertelt hoe Jezus daarop reageerde, vertelt Jezus hoe de Kerk rondom Jezus en ook de menigte meetrekkers erop reageerden: “Velen snauwden hem toe te zwijgen!”. Die andere evangelist, Lucas, weet zelfs te vertellen dat het met name degenen waren die vooropliepen: ‘Jezus is nu van hun, de Kerk is van hun, samen lopen ze met Jezus de rechte weg, en degenen die er vanaf geraakt zijn, wier leven ernaast zit – eigen schuld dikke bult – moeten er het zwijgen toe doen, horen er niet bij, vallen buiten de Kerk’.

Zo vertekenen zij het beeld van de barmhartige Kerk, zoals die Jezus voor ogen staat, en maken er een oordelende en snauwende Kerk van. Zij sluiten de kring en verachten de buitenstaanders.

Maar dan grijpt Jezus in. Hij blijft staan en de hele groep staat stil, ook die vooropliepen en de grootste snauwers waren. Hij corrigeert hun houding: jullie moeten niet zo snauwen, niet zo oordelen, de kring niet willen sluiten!

Integendeel: “Roept hem eens hier”. Je moet degenen die van de weg afgeraakt zijn, niet buitensluiten maar erbij roepen, tot Jezus roepen. Dán ontstaat er een andere toon in de relatie van de Kerk met degenen die eerst buitenstaanders werden genoemd. De oordelende toon wordt een uitnodigende, de pastoraal van de uitsluiting wordt een pastoraal van roepen: “Heb goede moed! Sta op, Hij roept u!”.

Hoe reageert de persoon in kwestie? “Hij werpt zijn mantel af”, als het ware klaar om gedoopt en met Christus bekleed te worden, “hij springt overeind”. Er komt kracht in hem, hij vindt op geleide van wat hij gehoord heeft, en hoort zijn weg naar Jezus en “komt naar Jezus toe”.

Een pastoraal van roepen vraagt meer moed van de Kerk dan een pastoraal van uitsluiten, en het vraagt om een Kerk die ook zelf leeft vanuit de nederige bede: “Rabboeni, maak dat ik zien kan!”

Door pastoor Christof van Buijtenen, https://www.facebook.com/christofvanbuijtenen


Advertenties

Een gedachte over “Van snauwende tot roepende Kerk

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s