De feiten rondom seksueel kindermisbruik

door Ivonne Meeuwsen

Seksueel misbruik is een probleem van pandemische proportie en het feit dat niet elke avond de kranten er vol van staan, betekent dat wij werk te doen hebben. Een kwart van de vrouwen en een vijfde van de meisjes (voor hun 16e) is slachtoffer van gedwongen seksuele handelingen. In de media hoor je echter alleen over individuele gevallen op momenten dat er een dader geïdentificeerd is. De kerk, jeugdzorg of Robert M. het zijn allemaal schrijnende gevallen… Heel zelden hoor je in de media van en over de slachtoffers van al dit seksuele geweld (tenzij het in India gebeurt, dan kunnen we er schande van spreken, in plaats van de hand in eigen boezem te moeten steken).

Het beeld dat op die manier ontstaat, is dat seksueel misbruik iets marginaals is. Dat de daders seksueel gefrustreerde types zijn. Dat de slachtoffers pech hebben gehad, verkeerde plaats, verkeerde tijd. Helaas komt seksueel misbruik schokkend vaak voor en veel dichterbij dan de meeste mensen denken.

Het feit is dat verreweg het meeste misbruik door familieleden gepleegd wordt. De slachtoffers dat zijn je vriendinnen, dat ben jij. Als we niet op een andere manier met deze problemen leren omgaan, is de volgende generatie die dit gaat overkomen al geboren.

Het is belangrijk dat we de feiten rondom seksueel misbruik weten!

Minstens 85% van de daders zijn familieleden en of goede vrienden van de familie. Vertrouwde volwassenen die zich aan een kind opdringen. Denk niet: ‘Dat komt in mijn familie niet voor’. Denk niet: ‘Dat hoort bij een bepaalde sociale klasse’. Seksueel kindermisbruik is van alle rangen en standen.

Een paar feiten op een rij:

  • In de overgrote meerderheid van de gevallen praat het kind met niemand over wat het overkomt.
  • In meer dan 50% van de gevallen wordt een kind misbruikt door een familielid.
  • Het kind worstelt vaak moederziel alleen met het vreselijk geheim.
  • Het kind wordt wijsgemaakt dat er vreselijke dingen zullen gebeuren als het zou gaan praten.
  • Het overkomt kinderen van alle leeftijden, van baby tot kleuter, peuter tot puber, met een gemiddelde leeftijd van 8 jaar.

Als je dat allemaal weet, ga je anders kijken naar je kind. Ga je anders kijken naar de volwassenen om je kind heen. Ook naar je eigen man. Ook naar je vrienden en familie. Ook naar je kinderen (broers zijn de dader in 8% van de gevallen)

Waakzaamheid

Ik pleit voor wat ik gezond wantrouwen wil noemen. Om waakzaam te zijn bij iedereen die gelegenheid heeft. Die veel tijd met je kind doorbrengt. Die veel alleen-tijd heeft met je kind. Niet vanuit angst, maar wel alert. Klopt het wat die persoon doet? Klopt het wat je kind je vertelt? Als wij weigeren om onze ogen hiervoor te sluiten, kunnen we seksueel kindermisbruik terugdringen, daar ben ik van overtuigd.

Auteur: Helen van seksueel misbruik. Het trauma voorbij

Bron: www.helenvanseksueelmisbruik.nl


 

Advertenties

Zwijgcultuur ritueel misbruik

bid 24 uur

Een website http://www.overlevers-ritueel-misbruik.net als informatievoorziening bedoeld voor overlevers en hun familie, vrienden en hulpverleners. Slachtoffers kregen als gevolg van de affaire Dutroux (2004) een stuk minder aandacht en serieus gehoor. Nu jaren na Dutroux beginnen kleine openingen te ontstaan ten bate van de slachtoffers (bij de hulpverlening / op internet). We mogen deze groep mensen niet in de steek laten en stilletjes een langzame dood laten sterven.

Zwijgen over ritueel misbruik

Ditty Eimers aan het woord: “In Nederland zijn naar schatting honderden volwassen in therapie omdat ze als kind ritueel zouden zijn misbruikt. Hulpverleners die hen behandelen praten daar liever niet over”. “Mijn kop wordt er afgehakt als ik mijn mond opendoe.” Lees hier het hele artikel in doc cq in pdf:
(1) http://dittyeimers.nl/onderwerpen/psyche/93-ritueel-misbruik (doc)
(2) http://www.psy.nl/fileadmin/files/Psyarchief/Files_2009/Zwijgen_over_ritueel_misbruik.pdf (pdf)

Welles of Nietes, door ervaringsdeskundigen, professionele werkers en internet-theoretici

1. EMPTY MEMORIES (voor lotgenoten en professionals), door Stichting Empty Memories, sinds 1998:

View original post 94 woorden meer

American satanists gather at a ceremony to unveil a satanic monument in Detroit, Michigan.

The satanic statue is seen during an unveiling ceremony in Detroit on July 25, 2015. (Photo by Satanic Temple)

The satanic statue is seen during an unveiling ceremony in Detroit on July 25, 2015. (Photo by Satanic Temple)


At midnight on Saturday, some 700 people took part at the ceremony held in an old industrial warehouse near the Detroit River by the Satanic Temple group, reports said on Monday.

The attendees had been told they were going to the “largest public satanic ceremony in history,” and they were welcomed for “a night of chaos, noise, and debauchery.”

Featuring a one-ton Baphomet, the totem of contemporary Satanism, the bronze statue had never been showcased, sitting on a throne with two children gazing at the goat-headed demon.

The group said prior to the ceremony that the event would “serve as a call-to-arms from which we’ll kick off our largest fight to date in the name of individual rights to free exercise against self-serving theocrats.”

An inverted cross is erected at the venue of the satanic ceremony in Detroit, Michigan. (Photo by Satanic Temple)

Minister at the Pointe Church Todd Sanders said the US Christians could use the ceremony to their own benefit.

“The church can benefit from this because we can view this as an opportunity to get at the truth in terms of what the Satanic Temple believes,” he said.

After the state capitol in Oklahoma City rejected to host the unveiling, the ceremony was set to be held at a restaurant, whose owner canceled the event as he noticed it was a satanic one.

Detroit was chosen as the satanic group said it had “strong congregation” of more than 200 registered members.

The almost nine feet tall statue is set to be showcased in Arkansas’ Statehouse in its next stop.

>>> www.presstv.com


Lucis Trust looft paus Franciscus

Lucis Trust die zich bezighoudt met de komende ‘wereldleraar’ ziet dat paus Franciscus hun visioen van een nieuwe kerk begint waar te maken.

lucistrust

Kort over Lucis Trust

Lucis Trust werd in 1922 gesticht als Lucifer Trust, door Alice Bailey, om de boeken van Bailey, Blavatsky en de theosofische sociëteit te drukken en te verspreiden. Bailey en Blavatsky waren beiden theosofen. Theosofie is een wijsheidsreligie die stelt dat alle religies een deel van de waarheid in zich hebben. Ze stellen ook dat Boeddha, Krishna, Maitreya en Jezus, allemaal één en dezelfde messias zijn. En Maitreya wordt binnenkort terug op aarde verwacht als een grote wereldleraar, die een nieuw tijdperk zal inluiden en aan het hoofd zal staan van een Nieuwe Wereld Orde. Lucis Trust is nauw verbonden met de VN, want het heeft daar een organisatie in, namelijk ‘World Goodwill’, die zich inzet voor de voorbereiding van de wederverschijning van de ‘christus’. Tevens ijveren ze voor een Nieuwe Wereldreligie. Hun ‘christus’ is natuurlijk de Antichrist.

Lovende woorden voor Bergoglio

In 2014 werd er een conferentie gegeven naar aanleiding van het ‘festival van de vissen’ (een sterrenbeeld). Daarin werd er verteld over het Christendom en de verschillende tijdperken, de komst van de wereldleraar en men loofde Bergoglio. Let er dus op dat onderstaande teksten geschreven werden door aanhangers van de Antichrist.

Het lijkt erop dat de Kerk niet meer in lijn is met de moderne samenleving. Hoewel, veel van deze problemen worden aangepakt en er is een significant optimisme dat de nieuwe paus, Paus Franciscus, die werd opgemerkt door zijn nederigheid en zijn bezorgdheid voor de armen, een katalysator zal zijn voor verandering. Hij heeft gezegd dat de katholieken zich veel te sterk hebben gefocust op het veroordelen van abortus, contraceptie en homoseksuele daden, en dat ze de grotere nood voor tederheid, barmhartigheid en medelijden hebben genegeerd.

Het christendom begon als een campagne van de armen, de behoeftigen en de gemarginaliseerden van de maatschappij, en groeide uit tot machtige instituten die de autoriteit van de regerende klasse legitimeerde. Echter, heden moet het christendom, in een toenemende seculiere wereld, een andere rol vinden. Eén ervan is het zijn van een stem van meningsverschil. De problemen en conflicten van de wereld hebben zowel een praktische als een kritische rol gecreëerd voor het christendom, en christelijke groepen zijn meer en meer betrokken bij onderwerpen zoals het milieudebat, de problemen van ongelijkheid en sociale problemen. Dit is een rol die misschien beter in harmonie is met de wegen van christus.

Er is een grote verschuiving weg van het idee van ‘christelijke exclusiviteit’ die zegt dat er geen verlossing is voor diegenen die niet in Jezus geloven – een dogma die overheerste in de vroege en midden jaren 1900. Er is de algemene erkenning dat er vele wegen zijn naar God. Vandaag heeft paus Franciscus geschreven over zijn toewijding voor een open en respectvolle interreligieuze dialoog als een weg voor alle partijen om in die dialoog van elkaar te leren.

Men moet ook opmerken dat er ook tekenen zijn dat de oude wijsheidsleer zijn weerklank begint te vinden binnen de christelijke gemeenschap. Bijvoorbeeld, boeken die het christendom linken met reïncarnatie, bewustwording, devotionele meditatie en karma, zijn met toenemende mate verkrijgbaar. Het was in de jaren ’60 toen Boeddhistische leer wijd verkrijgbaar werd in het westen, en gegeven de niet-theïstsiche natuur van sommige van haar takken, kwam het vrij onschuldig binnen andere religies. En zo zijn de Boedhistische elementen om binnen te treden in zichzelf en de subjectieve ervaring aan te moedigen, ingefiltreerd in het christendom, en voorzien ze de aanbidder van een diepere, persoonlijke ervaring.

Dit zijn allemaal zeer bemoedigende tekenen en ze suggereren dat de eenheid en het broederschap in de geest die de basis is van alle religies, aan het opkomen is in het bewustzijn van de mensen. De Tibetaan zegt ons dat het door de werkers in het veld van religie is dat het universele platform van de Nieuwe Wereldreligie zal geformuleerd worden. Dit, zegt hij, zal leiden tot grote strijd binnen de kerken zelf, wanneer de verlichte elementen vechten om hun begrip over eenheid te verspreiden naar anderen. Dit zal leiden tot een weerslag van de fundamentalisten, de kortzichtigen en de theologen in alle wereldreligies, die weigeren om oude interpretaties en methoden los te laten.Dit is duidelijk zichtbaar in de religies in het algemeen, niet enkel in het christendom.

De Tibetaan zegt ons dat “wat de Groten willen verbreken, niet de vorm van het christendom is, maar de greep van de kerken over de geesten van de massa”. Het is misschien binnen de katholieke Kerk dat de grootste strijd zal gevochten worden, hoewel volgens Alice Bailey, “deze strijd de grootste kans van de Kerk zal zijn en ook haar grootste crisis.” Ze zegt dat “als de katholieke Kerk haar technieken kan veranderen, haar gezag over de zielen van de mensen kan afstaan en echt de weg van de Redder kan volgen, de nederige Timmerman van Nazareth, ze een werelddienst kan betuigen en een voorbeeld kan stellen die zal dienen om de volgers van elk geloof en van elke tak van het christendom te verlichten.”

Dit is inderdaad een wonderbaar visioen, een visioen waarvan we kunnen hopen dat het werkelijkheid wordt naarmate de nieuwe paus, Paus Franciscus, zijn invloed laat kennen. Misschien is het christendom inderdaad boven zichzelf aan het stijgen. Er is duidelijk bewijs dat de subjectieve invloeden die ingebed zijn in de vorm van christendom beginnen op te komen. Het is te hopen dat tijdens het Tijdperk van Aquarius, met de hulp van de 7de Straal van Ceremonie, het christendom zijn perfectie zal bereiken dat in z’n kern zit.

Naar aanleiding het ‘festival van de steenbok’ begin 2015:

Invloeden van Shamballa [=begrip uit de Theosofie] werken hoofdzakelijk door het neerhalen van barrières, de artificiële barrières die bestaan tussen de leden van de menselijke familie – de barrières die bestaan tussen de lijnen van ras, geslacht, religie en economische klasse. Dit zijn artificiële verdelingen en de impacten van Shamballa breken hen af en staat toe dat er een meer synthetische stroom van energie tussen de rassen, klassen en religies van de wereld vloeit. En we dit kunnen dit zien gebeuren, hoewel we soms gevangen worden in de uitdagingen van het proces, zoals de recente gebeurtenissen Ferguson, New York en andere plaatsen. Op een manier kunnen we zeggen dat deze gebeurtenissen gerelateerd zijn aan de poging van de mensheid om “geen verschil te zien” – een van de effecten van de impacten van Shamballa, om te zien dat deze artificiële barrières werkelijk een illusie zijn. Zodus, mensen staan op in grote aantallen en zeggen dat dingen moeten veranderen, en hopelijk zullen ze veranderen.

Een andere indicator van iemand die werkt om barrières neer te halen en die bijgevolg misschien antwoordt aan de Shamballa impact is natuurlijk Paus Franciscus. Hij maakte zijn intenties duidelijk vanaf het begin met de keuze van zijn naam. Door deze keuze stelde hij dat hij de stem van het Pausschap zou gebruiken om op te staan voor de armen en de gemarginaliseerden. In maart of april geeft hij zijn encycliek vrij die klimaatverandering steunt, en hij probeert een momentum op te bouwen richting de VN Klimaattop die zal plaatsgrijpen in Parijs in december. Dit is een belangrijke klimaattop, waarin de lidstaten samen zullen komen om een nieuw klimaatakkoord te ontwerpen en te bekrachtigen. Franciscus hoopt dat de encycliek steun zal opwekken voor dit akkoord onder de katholieken over heel de wereld alsook mensen van alle godsdiensten.

Bron: lucistrust.org

Jade Helm: het nieuwe SkyNet Systeem


VIDEO DEEL II

 The Jade-2 System is a “Network Centric Software Based Artificial Intelligence Program at the Helm (ie Jade Helm).”

Recently obtained Department of Defense documents reveal the true nature of Jade Helm 2015. They’re testing a new command and control protocol called the Jade-2 System. Analysts describe the Jade-2 System as a highly sophisticated Artificial Intelligence network that is “self-aware” and plugged into numerous agencies and monitoring human activity, foreign and domestic… From CCTV to social media networks. It’s purpose is not only military, it is for the entire human domain. This full spectrum analysis of the Jade-2 Artificial Intelligence System will have you thinking skynet has just arrived. Jade 2 is in command & control of the Jade Helm exercise… we say again, Jade-2 is at the helm and it is fully aware and operational.

Lees hier verder…


II.
5 Ways Jade Helm Is More Real Than You Think

Robots and world domination have long been the reserve of Hollywood and what-if scenarios — right up there with the zombie apocalypse and alien abduction. As artificial intelligence advances, however, there’s been a lot of recent buzz about threats AI could pose in the very near future. An intelligence system like Skynet, aka the “Global Digital Defense Network” that features prominently in the Terminator franchise, starts to feel like an increasingly real possibility.

While a malevolent empire that inflicts “Judgment Day” on us all is not so much what scientists fear, there are certain parallels in developing technology to this highly intelligent software.
1. It’s Being Used By The Military …

As a “dual use” technology, capable of great good and great harm, AI is most controversial when it comes to its military applications. Battlefield robots and drones are key priorities with other sci-fi—style technology like HAL — a suit that gives the wearer the power of 10 men — and Boston Dynamics’ Petman, an anthropomorphic robot used to test chemical protection clothing. Some believe developments like these signify an unacknowledged arms race amongst nations investing heavily in AI.

Drones and robots that are able to make the “kill decision” autonomously — without human intervention — will figure centrally into an international conversation about ethics and the nature of modern war. Even more controversial is the NSA’s cyber weapon MonsterMind. This intelligence system can not only intercept every digital communication in the U.S., but also identify threats and independently launch strikes. Sound familiar? If that isn’t Skynet in its real-life form, what is?

2. It’s Evolving Quickly …

Moore’s Law famously estimates that computing power approximately doubles every 18 months. By that measure, a computer with the processing power of the human brain could be a reality as early as 2025!

While some physicists think Moore’s Law may break down before that, computers with lightening fast processing power have already emerged. How fast? To give you an idea, Ray Kurzweil estimated the total calculations per second the brain can compute at 10^16 cps (calculations per second). The world’s fastest supercomputer, China’sTianhe-2, has surpassed that number at almost 34^16 cps.

3. It’s Getting Smarter …

While artificial intelligence is quickly reaching formidable computing speeds, one of its biggest challenges is developing the kind of complex processing that looks so easy when humans do it.

For a computer, multiplying two 10-digit numbers instantly is easy; however, looking at a dog and deciding whether it’s a feline or canine is incredibly hard. The Turing Test was thereby developed by mathematician Alan Turing to measure a machine’s ability to exhibit intelligent behavior equivalent to a human’s.

Among the tech companies that seek to ace the Turing Test, Google has emerged as a major AI force, investing hundreds of millions of dollars in AI startup DeepMind and robotics companies like Boston Dynamics. Google’s inventions include self-driving cars and ladder-climbing humanoid robots, complete with freaky, robotic pets.

4. It’s Starting To Look Like Us …

Although not exactly the Terminator — Schwarzenegger-status muscle and all — these robots from Japan are starting to look eerily like us. Geminoid F, created by Hiroshi Ishiguro, has 65 facial expressions and can smile, talk and even sing!

His goal was to create a robot that could fool people into thinking it’s real. Mission accomplished — now, we have nightmares.

5. An Elite Opposition Is Forming …

“The development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.” Sounds like a quote from any number of the popular, sci-fi movies dealing with robots and revolution, right? Wrong. This warning comes from one of the foremost thinkers of our time, Stephen Hawking.

It is no wonder, then, that Hawking, other scientists, tech innovators and AI experts have signed an open letter issued by the Future Of Life Institute calling on the field to safely coordinate endeavors and ensure AI does not pose an existential threat as it advances toward human-level intelligence. Elon Musk takes this matter so seriously, he pledged 10 million dollars to support the organization and its research.

Lees verder…


%d bloggers liken dit: