Nieuwe encycliek: pauselijke encycliek gepresenteerd door radicale professor John Schnellhuber die vindt dat er 6 miljard mensen ‘te veel’ zijnOpmerking vooraf: Een encycliek heeft niet de kracht van een dogma… (= onfeilbare uitspraak van de paus, ‘ex cathedra’).


Paus Franciscus schaart zich achter milieugroepen en roept met name het Westen op om zijn huidige welvaart op te geven, zogenaamd om het klimaat te ‘redden’. De realiteit is dat er niets te redden valt, aangezien de fluctuaties in het klimaat ruim binnen de historische normen vallen, en de Co2-Global Warming fantasie enkel is verzonnen om een soort VN wereldregering – die alle macht krijgt – om een streng klimaatbeleid af te dwingen. In de encycliek geeft de paus toe dat niet alle opwarming door mensen wordt veroorzaakt, maar volgens hem het grootste deel wel (1)(2). Dat deze theorie al jaren door duizenden wetenschappers en talloze harde vastgestelde feiten wordt ontkracht doet blijkbaar niet ter zake…

6 miljard mensen ‘te veel’

Eén van de drie wetenschappers die het Vaticaan heeft uitgekozen om de klimaat-encycliek te presenteren is professor John Schnellhuber, een als ‘agressief’ omschreven milieuradicaal die de oprichter is van het Potsdam Institute for Climate Impact Research. Schnellhuber zei enkele jaren geleden dat ‘de wetenschap heeft vastgesteld dat de planeet minder dan 1 miljard mensen kan herbergen.’ Dat betekent dus dat er 6 miljard mensen ‘te veel’ zijn.

Schnellhuber is één van de paniekzaaiers die beweren dat de temperatuurstijging ten opzichte van het begin van de industriële revolutie maximaal 2 graden mag bedragen, omdat daarboven het leven op aarde in gevaar zou komen. Net als de paus pleit hij daarom voor een wereldwijde ‘grondwet’ die boven het VN-Handvest staat, alsmede voor de oprichting van een ‘planetaire rechtbank’ die zich met name gaat richten op overtreders van deze toekomstige ‘klimaatgrondwet’ voor de hele mensheid. (3)

Grote vraagtekens bij ‘consensus’ over Co2

Uit een recent wetenschappelijk onderzoek van het gerenommeerde Duitse Max Planck Institute voor Meteorologie bleek opnieuw dat er steeds grotere vraagtekens moeten worden geplaatst bij de ‘consensus’ over de veronderstelde opwarming van de aarde. De atmosfeer blijkt namelijk veel minder gevoelig voor de toename van Co2 dan de meeste wetenschappers tot nu toe denken. Dat houdt in dat de gehanteerde klimaatmodellen uitgaan van een veel grotere opwarming dan er in werkelijkheid zal zijn. (4)

IPCC expert: Opwarming aarde is normaal en natuurlijk

Een vooraanstaand lid van het dubieuze Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de VN, dr. Philip Lloyd, erkende onlangs dat de temperatuursveranderingen ruim binnen de natuurlijke klimaatfluctuaties vallen zoals die de laatste 8000 jaar hebben plaatsgevonden.

Sterker nog: de standaard deviatie (afwijking) bedroeg in die periode 0,98 graden Celsius, nog boven de 0,85 graden waarmee de planeet de afgelopen eeuw is opgewarmd. ‘Hoewel een klein deel van de temperatuursverandering in de 20e eeuw mogelijk door broeikasgassen werd veroorzaakt, suggereert dit dat het heel waarschijnlijk is dat het grootste deel het gevolg was van natuurlijke variaties,’ aldus Lloyd.

Desondanks besloot de G7 van belangrijkste geïndustrialiseerde landen begin juni om nog voor het einde van deze eeuw de uitstoot van broeikasgassen te stoppen door het gebruik van fossiele brandstoffen geheel uit te bannen. Basis zal de ‘maximale 2 graden’ opwarming van professor Schnellnhuber zijn, die daarom niet geheel toevallig de pauselijke encycliek (mede) zal presenteren. (6)

‘Westerse bevolking emotioneel afgeperst’

De Duitse auteur Edgar Gärtner schrijft dat de G7-top in Beieren onomstotelijk heeft aangetoond dat wetenschappelijke feiten door de politiek terzijde worden geschoven voor een narcistische ideologie die drijft op het kweken van schuldgevoelens ten aanzien van het hebben van welvaart, waardoor er een ‘(klimaat)religie van zelfbestraffing’ wordt gepromoot.

Het leidt volgens Gärtner dan ook geen twijfel meer dat de Westerse bevolking anno 2015 zucht onder een ‘zachte dictatuur’… ‘De emotionele afpersingsmethoden worden vooral in het klimaatbeleid gebruikt. Individuen moeten hun wensen opgeven vanwege een gefabriceerde consensus over de noodzaak van het bestrijden van een door volgzame ‘experts’ als gevaarlijk bestempelde klimaatverandering.’

Het ‘2 graden’ doel is enkel een manier om de macht over het gewone volk nog verder te vergroten. Klimaatsceptici –klimaatrealisten is een veel betere term- worden uitgekotst en maatschappelijk op een zijspoor gezet, terwijl ‘het klimaatbeleid de door innerlijke leegte geplaagde generatie narcisten dikke winsten en moreel aanzien belooft door toekomstige investeringen in ‘hernieuwbare’ energie.’ (7)

Het laatste woord is hierover nog niet uitgesproken.

(1) Breitbart
(2) Guardian
(3) Breitbart
(4) Infowars (via Daily Caller)
(5) Infowars (via Daily Caller)
(6) The Guardian (via Infowars)
(7) KOPP

Vgl. bron: http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/06/Nieuwe-encycliek-Paus-wil-dat-Westen-welvaart-opgeeft-om-klimaat-te-redden


Advertenties

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s