Het geheugenverlies van het Westen en de verkeerde strijd

Pater Daniel Mar Yakub in Syrië, 28 november 2014.
Goede Vrienden,

Het Syrische leger blijft systematisch belangrijke overwinningen behalen op de rebellen in heel het land, nu zelfs in Raqqa, de oogappel van de islamitische staat (en van Frankrijk, Turkije…). De westerse pers blijft deze opmars zo negatief mogelijk voorstellen als een aanslag op burgers. Toch verschijnen er, ook in het Nederlands, steeds meer alternatieve berichten die de ware toedracht duidelijk weergeven. Er is hoop maar het gaat allemaal langzaam. De oorlogsmachine van de wereldheersers blijft voorlopig nog routinematig verder lopen. Bovendien, als er vrede komt, zal er nog lang een grote armoede en ellende heersen. Toen ik hier kwam (2010) ontmoette ik een welvarend land met rijke energievoorraden, een goedkoop leven, een overwegend blijde en uiterst gastvrije bevolking, een veilige en harmonieuze samenleving met alle geloofsgroepen. Nu is nagenoeg iedereen arm en behoeftig, de industrie en infrastructuur is deskundig verwoest, hier in de streek heeft één op tien van de jongeren werk maar… de wil om samen het land in eenheid weer op te bouwen blijft sterk. Daarvoor zullen ook wij al het mogelijke blijven doen en we zijn heel dankbaar dat zovelen ons daarbij gul helpen.

Pater Daniel


Het westen blijkt in hoge mate aan geheugenverlies te lijden. Ook in de pers worden de grote waarheden totaal vergeten.

Met afschuw zien we de gruwelijke onthoofdingen door de strijders van de islamitische staat (IS), die door het westen als een zelfstandige terreurgroep van een fanatieke islam wordt beschouwd, welke nu wereldwijd moet bestreden worden. Wat de westerse media zorgvuldig verzwijgen is dat deze terreurgroepen met telkens wisselende benamingen door het westen zelf werden opgericht en nu nog steeds worden gesteund. Annie Machon, een voormalige medewerker van de Britse geheime dienst zegt het zo: “Alle oorlogen in het Midden Oosten zijn gericht op één ding: het overeind houden van de petrodollar en daarmee de Amerikaanse hegemonie” (Xander, 22 nov. 2014).

In 1985 ontving de Amerikaanse president Ronald Reagan de rebellenleiders uit Afghanistan in het Witte Huis en noemde hen “vrijheidstrijders”. Zij moesten de toenmalige Sovjetunie bestrijden. Tussen 1982 en 1992 heeft de CIA 35.000 jihadisten aangeworven uit 43 landen om in Afghanistan te vechten. De handleidingen voor deze strijders én voor de scholen van Afghanistan werden gemaakt door de Amerikaanse universiteit van Nebraska. Osama bin Laden, stichter van Al Qaida, werd al in 1979 door de CIA aangeworven en getraind voor de oorlog in Afghanistan. Uit Al Qaida werd de IS gevormd door de geheime diensten van de VS, Engeland, Israël, Pakistan en Saoedi-Arabië. In de IS zelf zijn er speciale westerse strijdkrachten én inlichtingendiensten aanwezig.

Het kalifaat van IS is een oud Amerikaans-Israëlisch plan om Irak en Syrië te verdelen in een islamitisch soennitisch kalifaat, een sjiitische Arabische republiek en een Koerdistan. De IS wordt in het geheim gesteund door de VS en Israël (nu vooral op de Golan) en de NAVO verleent de nodige militaire bijstand. Mehmet Ali Ediboglu (van de Turkse CHP partij) onthult dat Turkije op 19 nov. 2014 illegaal een Amerikaanse cargo met wapens van de haven van Iskanderun vervoerd heeft naar een kamp in Osmanye voor IS. De Turkse anti-terreur groep zorgde voor de veilige levering. Groepen van Al Qaida, gesteund door de VS en de westerse inlichtingendiensten worden ingezet in Mali, Nigeria, Somalia, Indonesië, Libië, Syrië. Onthoofdingen gebeurden al bij de Amerikaans-Britse inval in Irak in 2003 maar werden veelvuldig toegepast in Libië en Syrië. Het (zogenaamd gematigde) Vrije Syrische Leger voegde er de verminkingen en het kannibalisme aan toe, wat voor de westerse politici en pers ofwel slechts onbelangrijke details zijn in het geheel van hun “strijd voor de vrijheid” ofwel het werk van een vijand buiten hen.

Het feit dat Rusland en China belangrijke onderlinge akkoorden sluiten en een financieel beleid voeren dat steeds meer onafhankelijk is van de dollar, maakt het westen zo hysterisch dat hierdoor alle aanslagen en oorlogen gerechtvaardigd worden. Ondertussen wordt een andere wereldorde voobereid met de BRICS, Shanghai, de Euro-Aziatische Unie en Iran. Het voornaamste antwoord van het westen is: terroristische groepen sturen, aanslagen plegen en oorlogen voeren. In het “Quadrennial Defense Review 2014” maakt het Pentagon (Amerikaans ministerie van defensie) zich grote zorgen omdat het militair budget van China nu gestegen is tot 131 miljard dollar, maar vermeldt niet dat het militair budget van de VS achtmaal hoger ligt voor een bevolking die meer dan viermaal kleiner is! Bovendien heeft China buiten zijn eigen gebied geen militaire bases, terwijl Amerika er 576 heeft in het buitenland (en nog anderen kan gebruiken). Het westen meent dat Rusland en China dringend militair moeten “omsingeld” worden, terwijl de echte dreiging voor een derde wereldoorlog nu uitgaat van het westen zelf. Toegegeven, China verovert steeds meer de wereld met zijn “made in China” (soms rommel) producten. Is dat een reden om heimelijk groepen rebellen te sturen die een kalifaat moeten oprichten opdat West China (zoals Rusland) zou ontwricht worden? Hetzelfde tijdschrift vermeldt fier dat het Pentagon de laatste zestig jaar heeft bijgedragen tot de vrede en de welvaart in de Aziatische regio. Hierbij vergeet het de moord op een half miljoen Indonesiërs door de staatsgreep van de CIA in 1965 en de 2 à 3 miljoen vermoorde Vietnamezen in de jaren ’60-’70.

De extreme gruwelen van het martelen, verminken, onthoofden en dan pronken met bloedende hoofden wordt in het westen afgedaan als misdaden van anderen, nl. uiterst verdorven criminele islamisten. Hierbij vergeet het dat na WO II nazi-dokters door de CIA en de Mossad werden ingeschakeld om een antwoord te vinden op vraag: hoe kan iemand er toe gebracht worden iets te doen wat hij zelf niet wil en wat tegen zijn fundamentele streven ingaat? Meer dan 30 Amerikaanse universiteiten hebben aan dit onderzoek meegewerkt. De vruchten werden o.m. in de gevangenis van Guantanamo toegepast, wat niet meer kan ontkend worden. Toen jihadisten in 2004 een school in Beslan (Rusland) overvielen, waarbij 376 doden vielen, vooral kinderen, bleek bij de lijkschouwing op de terroristen dat zij dergelijke drugs genomen hadden. Wanneer in Syrië sommige jihadisten in een schaterlach uitbarsten nadat ze dodelijk getroffen zijn, is dit eveneens onder invloed van dergelijke drugs. CIA en Mossad weten nu hoe ze het moeten aanpakken. Wie draagt hier de grootste schuld: deze gedrogeerde jihadisten of de politici die deze praktijken goedkeuren omwille van hun “nationale belangen”? Het westen vecht nu in ieder geval tegen de verkeerde vijanden.

Bij de val van de Berlijnse muur beloofde het westen dat de NAVO niet verder zou uitbreiden naar het voormalige Oostblok indien Rusland zijn troepen terug zou trekken uit Oost-Duitsland. Rusland trok zijn troepen terug en de NAVO begon van het voormalige Waschaupakt het ene land na het andere in te palmen. En nu werd de staatsgreep in Oekraïne al lang gepland en de toekomstige president aangewezen. Dit jaar maakte het Amerikaanse congres nog 10 miljard dollar vrij om Rusland te destabiliseren.

De moraal van het westen is in vrije val. De wereldoverheersing door het westen loopt ten einde. Het centrum van de wereld zal in de toekomst in Azië liggen. In zijn bezoek aan Straatsburg vergeleek paus Franciscus Europa met een oude grootmoeder die geen nieuw leven meer geeft. Europa, verlaat de westerse oorlogsmachine, zorg voor het welzijn van uw volkeren en sluit als een vrije partner overeenkomsten met landen waar allen beter van worden!

Advertenties

Boeing crash in Ukraine symbolizes ‘end of the Western world’

The investigation into the crash of the Malaysian Boeing in the Donetsk region is over. The remaining wreckage at the crash site is of no interest to the Dutch investigation, according to media reports, citing Sarah Vernooij, a spokeswoman for the Dutch Safety Board (DSB).


Quote: “They had a list of airplane parts that they wanted to collect, and they gathered them, she said. The remaining wreckage will not be moved to the Netherlands and will remain in Ukraine, she said, adding she did not know what will happen with it.”


The West and Europe that for many people symbolized the much-coveted world of rights and democratic freedoms are gone. This world has broken into thousands of pieces. It is crumbling before our eyes. We thought that nothing is higher and more important than the value of a human life. This was described to us as the ultimate achievement of Western civilization, and we were repeatedly told that a human life in Russia is not worth a damn. But now there is the Boeing crash. People have been killed. People from various countries. Malaysia was not allowed to participate in the investigation of its plane because it could be an ally of Russia, which, the entire civilized world is sure, is to blame for the crash and the death of the innocent people. The civilized world does not care about details, even if these details concern the death of the very people who are the supreme value.


Quote: “It turned out that the Netherlands does not give a damn about its own citizens, who were killed in the crash. Their death can be easily laid at the altar of political interests.”


The West is not interested in the remaining wreckage. It does not need US satellite pictures. It already has everything to drag out the process. All means to an end are good, but only if these ends are established by the West. Not by Russia. Nor by Malaysia, which has nothing to do with the political crisis in Ukraine and in Europe, so it proves to be dangerous: After all, it has no reason to conceal the results of the investigation. So Malaysia, the main victim, is not included into the international investigating team, in violation of all international norms.

Lees hier verder…


Paus Franciscus bidt in moskee Istanbul tot Allah en MekkaDe paus in de Sultan Ahmet (‘blauwe’) moskee, waar hij tijdens het gebed tot Allah, die volgens een officieel Vaticaans geloofsartikel dezelfde is als de Bijbelse God, zijn hoofd boog.


Paus Franciscus heeft tijdens zijn bezoek aan de Turkse stad Istanbul in de Blauwe Moskee tijdens het gebed tot Allah zijn hoofd gebogen richting Mekka. Volgens een woordvoerder van het Vaticaan was dit een gezamenlijk ‘moment van stille aanbidding van God’. De paus bevestigde daarmee de verdenkingen van critici dat hij gelooft dat christenen en moslims één en dezelfde Heer hebben.

Sommigen verdedigden de paus door te zeggen dat hij in de moskee niet tot Allah, maar tot de christelijke Drie-enige God bad. Desondanks is het even opmerkelijk als veelzeggend dat Franciscus zijn hoofd boog toen de Grote Mufti Rahmi Yaran tot Allah en richting Mekka bad.

Op de site van het Vaticaan is het officiële katholieke geloofsartikel (clausule 16) terug te vinden, waar staat dat ‘het verlossingplan ook degenen die de Schepper erkennen omvat, in die eerste plaats de moslims, die het geloof van Abraham belijden en samen met ons de enige en barmhartige God aanbidden, die op de jongste dag de mensheid zal oordelen.’ (2)

De islamitische geloofsbelijdenis stelt juist dat ‘er geen god is dan Allah, en Mohammed is zijn profeet’. De kern van de geloofsbelijdenis van de grootste christelijke kerken en met name het geloof in de Drie-eenheid wordt in de islam zelfs als de grootst mogelijke godslastering beschouwt.

Istanbul heette vroeger Constantinopel en was een christelijke stad, totdat het in 1453 werd veroverd door het islamitische Ottomaanse Rijk. Sultan Mehmet II verwijderde vervolgens alle christelijke symbolen en kruizen uit de beroemde Hagia Sophia kerk, waar de Turken nu officieel een moskee van willen maken.

(1) Virginia Gazette (via Shoebat)
(2) Vatican

Bron…

Harries Petregarth dhimmi kampioen van Europa

In de strijd om de twijfelachtige titel ‘dhimmi kampioen van Europa’ heeft een bisschop van de Kerk van Engeland voorgesteld om tijdens de kroning van prins Charles uit de Koran voor te lezen. Dat ‘gebaar’ zou nodig zijn om de moslims het gevoel te geven dat ze worden ‘omarmd’ door het Britse volk. Opiniepeilingen wijzen echter uit dat de doorsnee Brit schoon genoeg heeft van immigratie en islamisering.

Lord Harries Petregarth, oud-bisschop van Oxford en nog altijd werkzaam als assistent in het Anglicaanse bisdom van Southwark, pleitte er in het Hogerhuis voor dat de Kerk van Engeland zijn ‘historische positie op gastvrije wijze’ zou moeten invullen.

Hij verwees naar een vorig jaar gehouden kerkdienst in de kathedraal van Bristol, waar de autoriteiten ermee hadden ingestemd dat er voor de dienst uit de Koran zou worden voorgelezen.

Lees hier verder

Fema kampen voor onwillige burgers en vluchtkelders voor de elite

FEMA kampen

Door: Franklin ter Horst (Laatste bewerking: 21 maart 2014)

FEMA kampen zijn gevestigd door heel Amerika, Canada en Alaska. FEMA wordt wel gezien als het machtigste bestuurssysteem van Amerika. Sommigen noemen het wel “het geheime bestuur” van Amerika. Er zouden inmiddels in opdracht van FEMA meer dan 800 detentiekampen zijn gebouwd en ingericht. Verschillende bronnen melden dat de “Elite” hier de vijanden van de staat wil opsluiten. In een publicatie onder de titel “Camps for Citizens” verteld de auteur Jonathan Turley dat de voormalige Amerikaanse minister van Justitie John Ashcroft destijds een plan heeft opgesteld dat de mogelijkheid biedt, toekomstige tegenstanders van de staat zonder vorm van proces op te sluiten en hen hun burgerrechten te ontnemen.

De Amerikaanse regering heeft sinds begin 1980 een lijst samengesteld genaamd met daarop de namen van mensen die als staatsgevaarlijk worden aangemerkt. Op deze lijst stonden in 2008 al de namen van 8 miljoen Amerikanen die als een bedreiging worden gezien voor de samenleving. Dit aantal zal intussen al flink zijn toegenomen. Zij zullen worden opgepakt, ondervraagd en opgesloten. De lijst is voor een belangrijk deel ontstaan door afluisterpraktijken van het spionage programma van de NSA. Degenen die op de lijst staan wacht een zeer onzekere toekomst. Men kan er gevoegelijk vanuit gaan dat iedereen die zich kritisch heeft uitgelaten over de aanstaande Nieuwe Wereldorde en de ware machthebbers achter de coulissen, de Elite, tot de kandidaten moeten worden gerekend.

In deze video vertelt dominee Michelle Hopkins over haar bevindingen van een ontdekt niet geregistreerde FEMA Kamp in Arizona nabij de grens met Mexico. Sommige van deze kampen kunnen meer dan 100.000 mensen herbergen. Diverse kampen zijn uitgerust met guillotines, gaskamers en crematoria. Waarom deze kampen zijn ingericht blijft vooralsnog niet duidelijk maar velen menen dat deze kampementen zijn klaargemaakt om daar straks de tegenstanders in op te sluiten die de plannen van de Nieuwe Wereld Orde kliek in de weg staan. Naast de Amerikaanse regering zijn ook de CIA, FBI, Verenigde Naties en vele andere organisaties, landen en regeringsleiders betrokken bij deze plannen. Deze kampen staan in ‘the middle of nowhere’ en zijn voor een deel verbonden met het spoorwegnetwerk. Op diverse plaatsen staan treinwagons klaar om mensen naar de kampen af te voeren. De voorbeelden hoe dat gegaan is tijdens de Tweede Wereldoorlog liggen nog vers in het geheugen.

 

Fema treinen

 

Momenteel staan al deze kampen nog leeg. Volgens de officiële versie van de Amerikaanse overheid zijn deze kampen gebouwd voor eventuele ‘noodsituaties’. Het kan namelijk niet lang meer duren tot het Amerikaanse financiële systeem in elkaar stort. Er komt onherroepelijk een moment dat de Amerikaanse bevolking erachter zal komen dat de Verenigde Staten compleet zijn leeggeroofd en dat zij in een razend tempo hun kunstmatig gecreëerde welvaart zullen verliezen. Dat dit met heftige onlusten gepaard zal gaan heeft de ‘elite’ al lang zien aankomen en hebben daarvoor hun maatregelen al lang in het geheim genomen. De kans is groot dat in een dergelijke situatie Washington zal besluiten de staat van beleg af te kondigen en alle politieke tegenstanders vervolgens af te voeren naar de gereed staande kampen. Op 12 december 2011 is een wet aangenomen (Sectie 1031 van de NDAA) die de Amerikaanse overheid toestemming verleent om iedere Amerikaanse burger die van iets verdacht wordt, zonder tussenkomst van een rechter te arresteren en voor onbepaalde tijd gevangen te houden op ‘geheime’ plekken. Het aantal namen op een zeer geheime Amerikaanse centrale database, die gebruikt wordt om vermoedelijke terroristen op te sporen, is in slechts vijf jaar gestegen van 540.000 tot 875.000. Bekend onder de naam Terrorist Identities Datamart Environment (TIDE), geeft de databank informatie over mensen die Amerikaanse autoriteiten zien als bekende, verdachte of potentiële terroristen uit de hele wereld.

In FEMA kampen en elders liggen miljoenen kunststof doodskisten.Waarvoor deze dienen laat zich raden.

Fema doodskisten

Reeds tijdens de regeerperiode van George W.Bush zijn de democratische rechten van de Amerikanen drastisch ingeperkt door de invoering van de zogenaamde “Patriot Act”. Deze antiterreurwetgeving is ingevoerd na de aanslagen van 11 september 2001. Het doel van deze wet was om de Amerikaanse overheid meer bevoegdheden te geven om informatie te vergaren en de mogelijkheid om op te treden in geval van ‘vermeend’ terrorisme. Eind 2003 tekende Bush de “Intelligent Authorization Act” die nog meer opsporingsbevoegdheid aan de FBI gaf en gezien kan worden als een verlengstuk en uitbreiding van de Patriot Act. Op 16 december 2005 stemde de Amerikaanse Senaat tegen de verlenging van deze wet maar op 12 december van datzelfde jaar ging de Senaat akkoord.Dit werd vastgelegd in de “USA Patriot Improvement and Reauthorization Act”.

Hierdoor werd het tijdelijke karakter van de Patriot Act feitelijk naar permanent gebracht omdat deze wet tot in het oneindige steeds opnieuw verlengd kan worden. Deze wet houdt ook voor de Europese burger een risico in omdat op grond van de Patriot Act en een hieruit voortvloeiende Amerikaanse Cloud Computing Provider ook de gegevens en databases van Europese klanten kunnen worden opgevraagd. Barack “King”Hoessein Obama beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne in 2008, de kiezers deze wet niet te verlengen, maar heeft hem zelfs definitief ingevoerd. Op 1 januari 2012 tekende hij de omstreden National Defense Authorization Act, die het mogelijk maakt om Amerikaanse burgers zonder vorm van proces op te pakken en voor onbepaalde tijd op te sluiten.

Executive Order 10990 van deze wet staat de regering toe om alle vormen van transportatie en de controle over snelwegen en zeehavens over te nemen. Executive Order 10997 staat de regering toe om alle elektriciteit, gas, petroleum, brandstoffen en mineralen over te nemen. Executive Order 10998 staat de regering toe om alle voedselbronnen en boerderijen over te nemen. Executive Order 11000 staat de regering toe om burgers te mobiliseren voor werkbrigades onder leidinggevend toezicht van de regering. Executive Order 11001 staat de regering toe om alle gezondheids-, educatie- en welzijnsfuncties over te nemen. Executive Order 11002 benoemt de Directeur-Generaal der Posterijen om een nationale registratie van alle personen teweeg te brengen. Wie op de hoogte is van de plannen voor een Nieuwe Wereld Orde zal direct begrijpen, waartoe deze regels opgesteld zijn. In zeer korte tijd kan er een complete politiestaat gecreëerd worden (door Martial Law) en kan de gehele bevolking in slavernij gebracht worden.

Ook heeft Obama zijn handtekening gezet onder een Executive Orders dat verstrekkende gevolgen kan hebben voor de Amerikaanse relatie met China. Deze opdracht heeft te maken met het in beslag nemen van bezittingen, onroerende goederen en land van mensen en/of instanties die het democratische proces in de Oekraïne ondermijnen en/of acties uitvoeren zonder de toestemming van de regering van de Oekraïne die het gezag ondermijnen of zij die hieraan meehelpen. China heel duidelijk publiekelijk de kant van Rusland gekozen in het conflict over de Oekraïne. Sommige mensen in Amerika zien dit als een verkapte oorlogsverklaring aan China. Want op het moment dat China zal beseffen dat zij al hun onderpanden kwijt zijn en ook alle andere bezittingen in Amerika waar het de afgelopen jaren zwaar in heeft geïnvesteerd, dan zullen ze niet blijven afwachten, maar komen halen waar ze recht op hebben. Het is hoe dan ook een vreemde en bizarre Executive Order, die wederom laat zien dat Obama volledig maling heeft aan het Congres en een voor hem uitgestippelde koers volgt.

In de staat Arizona zijn bij de stad Phoenix op meerdere locaties gaten gegraven van 3 meter diep en 300 meter breed. In de gaten staan duizenden betonnen bakken bedekt met deksels. In iedere bak kunnen 40 lichamen opgeborgen worden. Zand erover en er is niets meer van terug te zien.

Bekijk ook: foto 1, foto 2, foto 3, foto 4.

Naast de ‘concentratiekampen’ zijn er ook een soort heropvoedingskampen. Zo is er een officieel document van het ministerie van Defensie uitgelekt waaruit blijkt dat politieke tegenstanders van het Witte Huis in de toekomst kunnen worden opgesloten in ‘heropvoedings’ kampen. In het document wordt vervolgens uitgelegd hoe zij zullen worden ‘geïndoctrineerd’ om een politiek correcte mening en houding aan te nemen. De geschiedenis leert dat dergelijke ‘heropvoedings’ kampen uitsluitend worden opgezet door dictatoriale en/of fascistische regimes zoals in de voormalige Sovjet Unie en het huidige Noord Korea.
Naast al de genoemde voorbereidingen heeft het Amerikaanse ministerie van Homeland Security 1,6 miljard kogels gekocht. De aangeschafte munitie wordt doorgaans gebruikt door sluipschutters. Bijna een half miljard kogels hebben een ‘hollow point’, bedoeld om zoveel mogelijk schade aan te richten in het menselijke lichaam. Daarnaast kunnen 750 miljoen kogels door muren heen dringen. Velen twijfelen eraan of het enorme aantal kogels inderdaad enkel bedoeld zijn voor ‘oefeningen’, zoals de overheid beweert. Zelfs de Sociale Zekerheidsinstantie schafte 174.000 kogels aan. Het Amerikaanse leger oefent steeds vaker en openlijker op het uitbreken van een opstand. In een recente instructie getiteld ‘Burgerlijke Ordeverstoring Operaties’ staat beschreven hoe militaire politieagenten met behulp van vuurwapens en granaten rellen moeten onderdrukken en ‘dissidente’ burgers moeten doden. ‘Er zullen geen waarschuwingsschoten worden gelost,’ staat op pagina 20 te lezen.

Een lid van de Amerikaanse militaire politie heeft in het geheim een video-opname gemaakt van een briefing met officials van de FEMA, die openlijk toegaven dat de staat-van-beleg (martial law), het in beslag nemen van alle vuurwapens en het opschorten van de Grondwet wordt voorbereid. De Amerikaanse overheid rekent met de totale instorting van de maatschappij.Al maanden komen uit heel de VS verslagen en filmpjes van burgers over ongewone militaire activiteiten. Obama is ondertussen à la Jozef Stalin druk bezig met het ‘zuiveren’ van de legertop. Alle topofficieren -tot nu toe 197- die weigeren hem absolute trouw te zweren tijdens zijn aanstaande dictatoriale machtsovername van de VS, worden ontslagen of op een andere manier weggewerkt. De laatste slachtoffers zijn een brigadier-generaal en een commandant sergeant-majoor met respectievelijk 27 en 31 jaar ervaring, onder andere in Irak en Afghanistan.

Het Combating Terrorism Center van de prestigieuze Amerikaanse West Point militaire academie, zegt dat mensen die tegen de komst van de Nieuwe Wereld Orde zijn, als ‘potentieel gewelddadige terroristen’ moeten worden beschouwd.De Britse krant The Guardian bevestigde in februari 2013 hoe ver we reeds zijn gevorderd op weg naar de Nieuwe Wereld Orde. Journalist Glenn Greenwald had beslag weten te leggen op een officiële memo van het Amerikaanse ministerie van Justitie, waarin de moord op burgers zonder enige vorm van proces door de regering Obama werd goedgekeurd. ‘De meest extremistische macht die een politieke leider kan uitoefenen, is de macht om zijn eigen burgers zonder aanklacht of vorm van proces en ver van enig slagveld te laten executeren. De regering Obama heeft exact deze macht niet alleen in theorie, maar oefent deze ook in de praktijk uit,’ aldus Greenwald.Vervolgens noemde hij diverse voorbeelden van Amerikaanse burgers die onder Obama’s bevelen werden vermoord, inclusief een 16 jarige tiener. ‘Dit hele proces wordt niet alleen uitsluitend via uitvoerende bevelen (van de president) uitgevoerd -met geen enkele vorm van toezicht of controle-, maar er is ook nul komma nul transparantie en aansprakelijkheid.’ ‘De ondergeschikten van de president stellen hun lijstjes samen met personen die zouden moeten worden geëxecuteerd, en de president pikt -tijdens een alleraardigste wekelijkse gebeurtenis die door officials in het Witte Huis ‘Terror Tuesday’ wordt genoemd- daar een aantal ‘kaartjes’ uit, en beveelt in totale geheimheid wie er moet sterven. De macht van beschuldiger, aanklager, rechter, jury en beul zijn allemaal geconcentreerd in deze ene man, die deze macht in het verborgene uitoefent.’

Ook heeft hij de opdracht gegeven een enorme vloot van drones op te bouwen, indien nodig voorzien van chemische wapens en ander dodelijk tuig, die op elk gewenst ogenblik in opdracht van de grote baas in Washington hun moordende werk kunnen doen. De planning is dat er de komende jaren een zwerm van maar liefst 30.000 van deze drones operationeel zullen zijn. Deze drones zullen opereren vanuit een moederschip in de lucht. naar hun doelen worden gestuurd.

De huidige Amerikaanse regering beschouwt kritiek op de president en andere regeringsleden als ‘vijandig’. Dat betekent dat je, enkel door het geven van je mening of het niet eens zijn met het regeringsbeleid, als radicaal of terrorist kan worden gebrandmerkt. Het zal niet lang meer duren voordat iedereen die in opstand komt tegen het nieuwe totalitaire systeem, als staatsvijand zal worden beschouwd en vervolgd. De politie in Amerika heeft in de zomer van 2013 de beschikking gekregen over 165 zwart gespoten gepantserde voertuigen (MRAPS) van het ministerie van Defensie. De wagens hebben Amerikaanse militairen beschermd tegen bermbommen in Afghanistan en Irak. Ze wegen bijna achttien ton en zijn uitgerust met gepantserd staal en kogelvrij glas.

Inmiddels zijn de Amerikaanse autoriteiten begonnen daklozen naar de Fema kampen af te voeren. Sinds de economische crisis hebben meer dan 6 miljoen Amerikanen hun baan verloren, zijn er talloze gezinnen die op straat zijn gezet en kent het land een grote daklozenbevolking. De officiële cijfers spreken van ongeveer 750.000 mensen, maar het werkelijke aantal zal ongetwijfeld groter zijn. Deze daklozen zijn een doorn in het oog van vele stadsbesturen. In de Staat South Carolina worden daklozen opgepakt door de politie en worden voor een keus gesteld. Het “dakloos zijn” (door de Obama-administratie zelf veroorzaakt) is verheven tot misdaad. Daklozen kunnen naar de gevangenis of naar een FEMA kamp. In Sacramento worden deze mensen buiten de stad ondergebracht in tentenkampen. Ook daar is het een misdaad om dakloos te zijn. De burgers van de stad kunnen een speciaal telefoonnummer bellen als ze een dakloze zien. Eenmaal in het tentenkamp mag je het niet verlaten en zomaar over straat lopen. Daar moeten ze per keer een speciale vergunning voor aanvragen. Daklozen “verdwijnen” gewoon van straat. Op steeds meer plaatsen in Amerika worden dit soort maatregelen toegepast of zijn in voorbereiding. Het lijkt er op dat de daklozen de eerste groep zijn die worden afgevoerd, maar dat is slechts het begin. Allen die het niet eens zijn met de NWO-kliek, zullen volgen.

>>> http://www.franklinterhorst.nl/