Bilderbergers bereiden zich voor op puppet-presidentschap…

In 2012 namen premier Mark Rutte en D66 leider Alexander Pechtold deel aan de Bilderberg Conferentie…

Lees verder: http://olympiczion.nl/bilderberger-alexander-pechtold


Documentaire over de ‘Bilderbergers’

Nederlandse Ondertiteling


Advertenties

Denk eens na over deze bewijzen – 911 new details

Should we ignore new 911 details

Laser fusion work wins APS John Dawson Award
http://optics.org/news/3/8/37
supercharged electron beam that can burn through 20 feet of steel per second.
httpnation.foxnews.comculture20110219nav­y-breaks-world-record-futuristic-laser#i­xzz2OsUwHrU9
US ‘Star Wars’ lasers bring down ballistic missile
http://www.guardian.co.uk/science/201…
Star Wars – Strategic Defence Initiative
http://www.martinfrost.ws/htmlfiles/a…
Is This China’s Anti-Satellite Laser Weapon Site?
http://www.wired.com/dangerroom/2009/…
Report: China Secretly Fires Lasers To Disable U.S. Satellites
http://www.democraticunderground.com/…
Bachmann: China Attacked US Satellites With Lasers
http://articles.businessinsider.com/2… LASERS IN SPACE TECHNOLOGICAL OPTIONS FOR ENHANCING US MILITARY CAPABILITIES
http://www.fas.org/spp/starwars/progr…
Dr. Judy Wood – Breakthrough Energy Movement conference in Holland, 2012
http://www.youtube.com/watch?v=T1NbBx…
List of laser types
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_…
Conspiracy Theory with Jesse Ventura – Death Ray
http://www.youtube.com/watch?v=0MJPpW…
The Laser at 50
http://video.mit.edu/watch/the-laser-…
Video: Navy Laser Sets Ship on Fire
http://www.wired.com/dangerroom/2011/…
Navy Wants Lasers on Marines’ Trucks to Shoot Down Drones
http://www.wired.com/dangerroom/2013/…
Satellite
http://en.wikipedia.org/wiki/Satellit…

De Onbevlekte Ontvangenis van Maria

De Onbevlekte Ontvangenis is het meesterwerk van Gods’ barmhartige liefde, het is het diepste geheim van Maria’s waardigheid, het is de slagader van ons geloof, de diadeem van Gods Kerk.
De barmhartigheid is het rijkste en meest veelzijdige facet van Gods liefde. God bemint ons niet omdat we Hem waardig zijn, maar omwille van de erbarmelijke toestand waarin de zonde ons heeft geleid.
Maar de liefde is steeds de relatie van twee gelijklopende krachten. God, die het Wezen bij uitstek is, kan de zonde welke het niet is, niet beminnen. Welk zal dat het steunpunt worden van die Goddelijke liefde? De zondaar niet, want hij verdient Gods gerechtigheid en aangezien heel de schepping gebukt gaat onder de vloek van de zonde, komt hiervoor geen enkele mens in aanmerking. Om dit steunpunt te vinden zal God in zijn oneindige wijsheid en in zijn barmhartige liefde een schepsel vormen zo edel, zo schoon en verheven dat de volheid van de genade vermag te dragen. In zijn afhankelijkheid van God zal dit schepsel in zijn aard volmaakt wezen. Het zal vol van genade zijn, vrij van de erfschuld welke heel het mensdom heeft afgekeerd van het doel waarvoor het geschapen werd. Dit verheven, uitmuntende schepsel is Maria! De vrijwaring van het kwaad welke haar toelaat een rustplaats van de Goddelijke liefde te zijn is het uitmuntende voorrecht van haar onbevlekte ontvangenis. Waar de zonde woekert, zal de genade overstijgen. In de donkere duistere nacht van het kwaad, verschijnt zij als de “Stella matutina” de lichtende morgenster.
Zij is schoon en goed, zacht en lief. Zij is de Vrouwe bij uitstek. Geen prikkel, maar een zegen. Heel de liefde welke God van eeuwigheid koesterde en aan Zijn schepping wilde mededelen, heeft Hij in deze uitgelezen vrouw samengebracht. Tegenover haar zal elke roem verbleken, elke trots gebroken worden. Zij is de slagader van ons geloof, want langs haar zal alle genade ons geschonken worden. Zij is de diadeem van Gods Kerk. Omdat zij de levende cel is van waaruit de Kerk haar oorsprong moet nemen. Zij is de ideale gestalte naar wiens beeld zij moet groeien. Haar onbevlekte ontvangenis is de inzet van het verlossingswerk, waarvan haar moederschap de bekroning wordt. Door de overschaduwing van de H.Geest zal haar maagdelijkheid tot de hoogste vruchtbaarheid gebracht worden. Haar ongerepte maagdelijkheid wordt het appél tot haar Goddelijk moederschap. Wat geen geest kon bevroeden, wat geen mens kan verstaan, heeft in haar onbevlekt hart plaats gehad. Het niet versmelt zich met het al en de vrucht van deze liefde is God de Zoon zelf!
In Maria zullen we, in eeuwigheid haar ongereptheid en Gods almacht bewonderen!

 

TOEWIJDING AAN HET ONBEVLEKT HART VAN MARIA

“O Maria, machtige Maagd en Moeder van barmhartigheid, Koningin van de hemel en toevlucht van de zondaars, wij wijden ons toe aan uw Onbevlekt Hart. Wij wijden U toe ons wezen en ons gehele leven, alles wat wij bezitten, alles wat wij liefhebben, alles wat wij zijn. Aan U ons lichaam, ons hart, onze ziel. Aan U ons huis, ons gezin, ons vaderland. Wij willen dat alles in ons, alles rondom ons U toebehore en dele in de weldaden van uw moederlijke zegeningen. En opdat deze toewijding werkelijk krachtdadig en duurzaam weze, hernieuwen wij heden aan uwe voeten, o Maria, de beloften van ons doopsel en van onze Plechtige heilige Communie. Wij verbinden er ons toe de geboden van God en van de H. Kerk te onderhouden, in het bijzonder de heiliging van de zondag. Wij verbinden er ons toe in ons leven zoveel mogelijk de troostrijke gebruiken van onze heilige godsdienst te beoefenen, vooral de heilige Communie. Wij beloven U tenslotte, glorierijke Moeder Gods en tedere Moeder der mensen, ons van ganser harte te wijden aan uw gezegende dienst, om door het rijk van uw Onbevlekt Hart het rijk van het Hart van uw aanbiddelijke Zoon te verhaasten en te verzekeren in onze zielen, in ons dierbaar land en in de hele schepping, op aarde en in de hemel. Amen”.

Uit; L. Pirenne pr, Waarheid en Liefde, De pijlers van ons geloof, blz. 226-227 en 396.

HIGGINSON, Teresa. Promoter of devotion to the Sacred Head of Christ

Few people would now remember the name, Teresa Higginson, and fewer still would know anything about her, but she is an outstandingly interesting example of pre-Vatican Catholic piety. Teresa was a young school teacher believed by many to be a saint, thought by others to be medically and psychologically unsound. She originated, and attempted to spread, devotion to “The Sacred Head as the Seat of Divine Wisdom”. There was agitation for, and resistance to, her canonization in the twenties and thirties.

H. Hoofd van Jezus

teresahigginson.wordpress.com HIGGINSON, Teresa (1844-1905) teacher, mystic, promoter of devotion to the Sacred Head of Christ.

Few people would now remember the name, Teresa Higginson, and fewer still would know anything about her, but she is an outstandingly interesting example of pre-Vatican Catholic piety. Teresa was a young school teacher believed by many to be a saint, thought by others to be medically and psychologically unsound. She originated, and attempted to spread, devotion to “The Sacred Head as the Seat of Divine Wisdom”. There was agitation for, and resistance to, her canonization in the twenties and thirties.

More info, hereabbotshill.uk/Higginson

 

View original post