Water als machtsmiddel van de elite

Toekomstige oorlogen gaan niet meer om olie, maar om water

Dave Hodges, Activist Post: ‘er is veel geschreven over de oorlogen in het verleden die over olie (Golf Oorlog) gingen, over de huidige oorlogen die eveneens om olie gaan (Arabische Lente) en de oorlogen om olie die nog gaande zijn/gevoerd gaan worden (Syrië, Iran). Wat nog niet besproken wordt, is hoe de toekomstige oorlogen over water zullen gaan. Olie zal dan slechts een secundaire optie zijn. Volgens de VN, die onderzoek en wetenschappelijke studies doet, zal maar liefst tweederde van de totale wereldbevolking lijden onder ernstige, levensbedreigende watertekorten rond het jaar 2025. Op dit moment is watertekort nog een derde wereldprobleem, en wijt men het gebrek vaak aan slechte planning en verspilling. Echter, het VN-rapport en andere rapporten gaan over landen als Engeland, en Amerika, die ernstige tekorten tegemoet kunnen gaan zien.

Water als machtsmiddel

De Defense Intelligence Agency bevestigt de bevindingen in het rapport van de VN en meldt dat onstabiele watervoorraden iedereen zal beïnvloeden en dat water zelfs als machtsmiddel gebruikt zal worden. Het rapport van DIA ontlokte Hillary Clinton de uitspraak, dat de bevindingen ‘ontnuchterend’ zijn en dat terwijl de wereldbevolking toeneemt, de vraag naar water zal toenemen, maar dat de voorraden deze vraag niet bij kunnen houden. Geen verrassende uitspraak van Clinton (over de groeiende wereldbevolking als hoofdfactor van dit probleem) aangezien de elite al decennia bevolkingsreductie nastreeft en hier ook nauwelijks een geheim van maakt. Derhalve zijn er bronnen en bewijzen genoeg. Merk a.u.b. op dat globalisten nooit een kans missen om de valse bewering over overbevolking te noemen, om hun depopulatie-agenda te rechtvaardigen. Clinton ging door en vertelde erachter aan dat watertekorten zullen leiden tot regionale conflicten en geweld tussen landen, en provincies.

Elite zet vol vertrouwen scenario neer

Je zou bijna je petje afnemen voor de elitaire globalisten voor de energie en de flexibele benadering waarmee ze onvermoeid doorgaan in de bewerkstelliging van totale wereldcontrole. De elite heeft de strategie verplaatst: ze willen nu een beroep doen om de basisbehoeften van de mens, hun behoefte om water en voedsel te bezitten om te kunnen overleven. Clinton, de VN en de DIA zetten heel relaxed en vol zelfvertrouwen het toekomstige scenario neer: een gepland globaal watertekort.

Geen ver-van-het-bed show

Is het een ver-van-mijn-bed scenario? Niet echt. Het plan van de elite om de wereld te knechten door kunstmatig (door de mens tot stand gebracht) watertekort is onderweg. De rapporten van DIA en VN zijn status rapporten, geen futuristische prognoses. Van de wereldbevolking mist momenteel 20% toegang tot schoon drinkwater. Water consumptie verdubbelt elke 20 jaar. Dit is bijna 2x zoveel als de groei van de wereldbevolking. Deze feiten kunnen misbruikt worden door de globalisten om watervoorraden onder controle te nemen, wat hen in staat stelt om kunstmatige tekorten te veroorzaken. Het plan om de mensen op de knieën te krijgen door water als machtsmiddel te gebruiken, begint al vorm te krijgen (zulke rapporten verschijnen nooit voor niets, en zijn altijd perfect getimed): 31 landen staan momenteel op de rand van waterschaarste. De mondialistische industrie heeft hier een flinke steen aan bijgedragen, aangezien wereld’s grootste rivieren dood zijn, ofwel hopeloos vervuild of aan het opdrogen zijn. Rockefeller zei: ‘de nuttelozen moeten dood’, wel, in de derde wereld landen gaan de meeste mensen dan ook dood door ziekten verspreid door vervuild en onhygiënisch water. Het is tragisch, dat deze sterfgevallen te voorkomen zijn.

Het is de reden waarom geld van goede doelen helemaal niet aankomt, op de plek van bestemming: het is de bedoeling ook niet, dat de mensen geholpen worden. Volgens de rapporten van VN en DIA leeft tweederde van de bevolking in 2025 in absoluut watergebrek, wat ook nog eens gepaard gaat met voedseltekorten.

Water alleen verkrijgbaar via geprivatiseerde bedrijven en peperduur

Er zullen miljoenen, en mogelijk biljoenen, creperen en sterven. Het start met landen die de dupe worden van manipulatie en fraude door banken. ( Lees ook over het slimme systeem: landen in financiële afgrond storten, om vervolgens alles over te nemen). Watervoorraden komen dan onder curatele te staan en beheerst door de elite. De prijzen zullen explosief stijgen (destijds in Bolivia met 400%). In Peru is dit momenteel aan de gang. In India zijn er families die een kwart van hun inkomen spenderen aan water. Schuldenmanipulatie, om de controle over water te hebben. Dit spelletje wordt niet meer uitsluitend gespeeld in Bolivia, India en derde wereldlanden. De economie in Europa en Amerika is verlamd. Bank bailouts, we horen niet anders dan dat. Wie bailt out? De elite. Hoe lang zal het duren voordat de elite een bailout verzorgt voor de Amerikaanse economie? Egypte is spoedig aan de beurt, mogelijk deze maand. De prijs voor de ‘bailouts’ is hoog: de elite krijgt de totale controle over onze infrastructuur. Het opvangen van regenwater en het zuiveren van water uit de natuur, zal illegaal worden. Al het water moet verkregen worden door geprivatiseerde bedrijven en wordt natuurlijk peperduur.

Wanneer watertekort je nog niet de das heeft omgedaan, ben je veroordeeld tot GMO’s

In het DIA rapport staat dat agricultuur 70% van de globale watervoorraad gebruikt. De conclusie die hiermee getrokken wordt, is dat watertekort tot voedseltekort leidt. En wat is daarvoor de oplossing? Droogte-resistente GMO oogsten. Dus wanneer je niet dood gaat door watertekort, of dakloos raakt omdat je bankroet bent vanwege duur water, dan wordt je vergiftigd door GMO’s. En ga je alsnog snel dood. Want de droogte-resistente GMO’s zijn exact dezelfde als die onderzocht zijn in de inmiddels beroemde studie over de snel groeiende tumoren. Briljant plan, er lijkt geen ontkomen aan.

Bron: Xandrah.wordpress.com & Asja-reizigersinvrede.nl

Lees ook dit: reductie-wereldbevolking

Advertenties

Rusland weert GMO zaden

nieuwsbreker

Een klap in het gezicht van de Nieuwe Wereld Order elite die de hele planeet willen vergiftigen met genetische gemanipuleerde groentes en zaden. Rusland beschermt haar volk en weert de GMO zaden. http://www.eutimes.net/2014/04/russia-bans-gmos-for-3-more-years/

View original post

Israëls VN-ambassadeur waarschuwt Westen voor uitroeiing christendom door moslims

Ron Prosor, Israëls ambassadeur bij de VN, waarschuwt in de Wall Street Journal het Westen dat de islamitische oorlog tegen de christenen in het Midden Oosten het christendom dreigt uit te roeien. Hij wijst erop dat er in de hele regio maar één land is waar het aantal christenen toeneemt, de enige veilige vluchthaven: de Joodse staat Israël.

Lees meer…   (22 reacties)

Het mysterie van Bohemian Grove ontrafeld

Het mysterie van Bohemian Grove ontrafeld

Het bestaat nog. Elk jaar komen zo’n 2.000 van de rijkste mannen ter wereld bij elkaar op het 1.100 hectare grote kampeerterrein in Monte Rio in de Amerikaanse staat Californië.

Alle Amerikaanse Republikeinse presidenten waren er aanwezig, de bijeenkomst is uiterst geheim, het terrein wordt streng bewaakt door de politie en het bonte gezelschap staat ook wel bekend als de Bohemian Club.

Veel leden komen in hun privéjets aan op het nabijgelegen Sonoma County Airport. Anderen arriveren in hun dure auto’s die de parkeerplaats van het terrein vullen.

Elk jaar wordt sinds 1878 in juli in Bohemian Grove een kamp georganiseerd voor enkele van de meest machtige personen ter wereld. Alleen mannen hebben toegang en het gaat dan met name om topmannen van grote corporaties, overheidsfunctionarissen (waaronder vele oud-presidenten van de Verenigde Staten), mediamagnaten en andere individuen met veel macht. Eventuele gasten worden eerst aan een uitgebreid onderzoek onderworpen.

De Bohemian Grove staat vooral bekend om de bijeenkomst over het Manhattanproject die plaatsvond in september 1942 en uiteindelijk leidde tot de atoombom. Onder de aanwezigen waren toen hooggeplaatste militairen, de toenmalige directeur van Harvard, afgezanten van Standard Oil en General Electric en Ernest Lawrence. Gedurende twee weken zijn er diverse kampen waarvan één speciaal is gereserveerd voor de Rockefeller-familie en andere oliemagnaten.

Lees verder…
Ruim 300 foto’s Bohemian Grove, hier: http://content.cdlib.org/search Bohemian Grove