Het geloofsonderricht van de Moeder Gods

bid 24 uur

God schenkt zijn genade en barmhartigheid aan alle mensen. Daartoe maakt Hij, zichtbaar of in het verborgene, altijd gebruik van de Middelares van alle Genade, de Moeder Gods! 

Een gebeurtenis die in 1944 in het Amerikaanse Zuiden werkelijk heeft plaatsgevonden, laat deze moederlijke genade- en geloofsbemiddeling van Maria bijzonder duidelijk zien. Pater Robert O’Leary SVD (1911-1984), missionaris in Mississippi, was direct bij de betreffende gebeurtenissen betrokken en deed in de jaren zestig voor de radio daarover verslag. Van de vurige zielzorger is een geluidsopname bewaard gebleven met de titel: “De bekeringsgeschiedenis van de strafgevangene Claude Newman.”

Claude Newman (1923-1944), van Afrikaanse afkomst, werd al op vijfjarige leeftijd van zijn moeder Floretta gescheiden en naar Bovina gebracht, ten oosten van de stad Vicksburg in Mississippi. Daar groeide hij samen met zijn oudere broer op bij zijn grootmoeder Ellen Newman. Claude moest al vroeg hard werken op de velden van de…

View original post 2.138 woorden meer

Advertenties

Paus Franciscus erkent dat de eindtijd is aangebroken

Mede vanwege de sterk toenemende vervolging van christenen wereldwijd, erkende paus Franciscus tijdens een preek in Rome dat de Bijbelse eindtijd is aangebroken. Hoewel hij geen voorspellingen deed hoe lang die tijd nog zal duren, zei hij in de huidige wereldgebeurtenissen duidelijk de hand van de duivel te zien.

‘De duivel zet ons onder druk om de Heer ontrouw te zijn. Soms zet hij ons zwaar onder druk.’ Dat is niet enkel individueel. De Bijbel spreekt volgens de paus ‘over een universele verleiding, een universele beproeving, over een tijd waarin… heel Gods schepping geconfronteerd wordt met de keuze tussen God en het kwaad, God en de prins van deze wereld.’

‘Grote afval’ van het geloof; vervolgingen

Die tijd is nu, maakte hij duidelijk, ook al zei hij niet dat het ‘einde van de wereld’ heel dichtbij is. Integendeel, uit zijn woorden viel op te maken dat hij denkt dat de Kerk en de wereld nog een lange tijd zullen bestaan. Tegelijkertijd zei Franciscus dat dit de tijd is van de in de Bijbel voorzegde ‘grote afval’ (van het geloof), waarin sterke krachten aan het werk zijn om christenen te verleiden de ‘redelijke en vreedzame’ weg te kiezen, en zich te onderwerpen aan ‘de wereldlijke machten’.’

De toenemende vervolging van christenen –die met name in de islamitische wereld plaatsvindt- heeft volgens de paus ‘rampspoed’ over de Kerk gebracht. ‘Het zal erop lijken dat de prins van deze wereld heeft gewonnen, en God heeft verslagen. Het zal erop lijken alsof hij de hele wereld heeft overgenomen en de heerser van de wereld is geworden.’ De vervolgde christenheid is een ‘profetisch teken van wat iedereen zal overkomen.’

‘In onze tijd vele mensenoffers’

Daar zal ook het nodige (christelijke) bloed bij vergoten worden. De paus verwees naar het apocriefe boek der Makkabeeën, waarin het martelaarschap van getrouwe Joden wordt beschreven. Hij waarschuwde dat de gelovigen in onze tijd niet moeten toegeven aan het ‘groeiende progressivisme’, dat mensen aanmoedigt hun geloof los te laten.

‘Denkt u dat er vandaag geen mensenoffers bestaan? Er zijn er vele, zeer vele. En er zijn wetten die deze offers beschermen.’ De paus wees hiermee op wat in de ogen van het Vaticaan een ander duidelijk teken van de eindtijd is: gelegaliseerde abortus.

Lees hier het hele bericht

WhatsApp laat Facebook ALLES monitoren wat jij doet, denkt en wenst en slaat het op

 


 

WhatsApp laat Facebook ALLES monitoren wat jij doet, denkt en wenst en slaat het op. De populaire spioneer app maakt gebruik van jouw camera om beelden van je op te slaan, heeft toegang tot de inhoud van je simkaart, je codes, al je contacten, je GPS en alle berichten die je verstuurt en ontvangt…

Lees hier verder: www.wijwordenwakker.org

Vaccinaties: 42% ‘Medicijn’klachten zijn vaccin-gerelateerd

Het zijn berichten zoals dit artikel hierboven, en het artikel hieronder, die duidelijk maken, dat ook de Chinese gemeenschap wakker wordt.

Uit een ‘spontane’ studie, gehouden in Shanghai, onder een groep burgers, kinderen en ouderen, die klachten bleken te vertonen, ná het toedienen van medicijnen en/of vaccinaties, bleek een onthutsend resultaat naar voren te komen… En aan de andere kant toch ook weer niet zó onthutsend, want de resultaten van dit onderzoek tonen feitelijk grote overeenkomsten met onderzoeksresultaten naar de invloed van vaccins, zoals we die in de ‘Westers-beschaafde’ wereld ook steeds vaker zien.

Hier het hele bericht: www.wanttoknow.nl