Documentaires ‘PsyWar’ en ‘Human Recources’

 1)PsyWar: The Real Battlefield is the Mind


‘Psywar’: documentaire over psyops, propaganda en pr, gedachtenmanipulatie bij individuen en groepen en de evolutie ervan in huidige naties.

2)Human RecourcesSocial Engineering In The 20th Century. Human Resources is een documentaire van Noble over het behaviourisme, een stroming in de psychologie die de mens bestudeert in termen van gedrag, dat wordt beschouwd als een respons op een stimulus. Men experimenteert daartoe met verschillende stimuli, om te kijken welke respons daarop volgt en hoe men deze respons kan veranderen. Ratten, konijnen en apen dienen vaak als proefdieren, maar ook mensen worden onderworpen aan de experimenten van behaviouristen. Deze video is opvolger van ‘Psywar’; het gaat verder en meer gedetailleerd in op conditionering van menselijk gedrag zodat het functioneren is gebaseerd op angst in plaats van dingen als openheid, vertrouwen en liefde. Projecten als MK Ultra worden belicht en het wordt uitgelegd hoe deze technieken worden toegepast in de samenleving op grote schaal om de “elite” op hun plek veilig te stellen en meer winst op te leveren.

Bronnen: Shivzilla; Boublog

Advertenties

Kindersterfte door griep na invoering vaccin geëxplodeerd

Ondanks het risico op misgeboorten worden zwangere vrouwen nog altijd aangeraden de griepprik te halen.

Ondanks het feit dat de griepepidemie in 2012-2013 de langste in 25 jaar tijd was en duizenden doden heeft geëist (4), blijven de autoriteiten de bevolking oproepen om zich vooral weer tegen de griep te laten inenten. In het nieuwste vaccin zit onder andere opnieuw kwik verwerkt, alsmede een stof die we ook in antivriesmiddelen vinden. Bovendien blijkt dat sinds de griepprik werd ingevoerd, het aantal jonge kinderen dat aan griep sterft juist enorm is toegenomen.

De politiek wil hand in hand met de farmaceutische industrie zoveel mogelijk mensen inenten met een goedje dat naast kwik ook uit formaldehyde, proteïnen uit kippeneieren en calciumchloride bestaat. Vooral zwangere vrouwen, kinderen en ouderen zouden zich moeten laten inenten, maar critici zeggen al jaren dat de vaccins bij juist deze groepen het minste werken, áls ze al bescherming bieden tegen de griep.

Elk jaar horen we weer dezelfde propaganda over grote aantallen griepdoden, terwijl het hier slechts om schattingen gaat, omdat het exacte wereldwijde aantal nooit na te gaan is. Ieder jaar reizen experts naar Azië om uit te vinden welke van de meer dan 200 verschillende soorten influenzavirussen dit jaar de kop op steken. Met deze gegevens wordt dan vervolgens een cocktail voor de daarop volgende herfst en winter samengesteld.

Enorme lading kwik

De meest recente griepprik bevat 25.000 x meer kwik dan toegestaan is in drinkwater. Het kwik bevindt zich in de vorm van Thimerosal, de zeer omstreden, uiterst giftige toevoeging waar we tijdens de Mexicaanse griep’pandemie’ in 2009 uitgebreid aandacht aan hebben besteed. Thimerosal, dat onder andere misgeboorten zou veroorzaken, is volgens gegevens van de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten (CDC) in bijna ieder antigriepvaccin verwerkt.

Naast de enorme hoeveelheid kwik -waarvan de fabrikanten beweren dat dit in ons bloed plotseling niet meer giftig is- zijn er ook proteïnen uit kippeneieren in verwerkt. Hierop kan een allergische reactie ontstaan. De toevoeging Polysorbate-80 veroorzaakt bij muizen onvruchtbaarheid. Calciumchloride wordt verwerkt in antivriesproducten.

http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/11/Jaarlijkse-griepprik-gevaarlijke-cocktail-van-kwik-en-antivries

MK Ultra: totale controle door hersenspoeling

1239377215599a.jpgMK ULTRA is de benaming van een geheim project van de CIA, welke in de jaren 1950 zou zijn begonnen. Het houdt in: De totale controle over iemands geest door hardcore hersenspoeling en ernstige, langdurige mishandeling, vaak al vanaf de geboorte. 

1. corwalen.wordpress.com/-1 : Total mindcontrol

Het hersenspoelen volgens deze methode houdt in dat het slachtoffer zodanig wordt gebroken, dat hij of zij dissociatieve persoonlijkheidsstoornis (DID) ontwikkelt en zich uiteindelijk in verschillende alters splitst, dus schizofreen wordt op een gecontroleerde manier. De aloude methode van wissen van bestaande bestanden zodat je een blanco vel krijgt, welke je dan naar eigen believen weer in kunt vullen. De mensen wiens geest volledig wordt gewist op deze manier, moeten de meest simpele en vanzelfsprekende dingen weer opnieuw leren, zoals simpelweg lopen en naar het toilet gaan. Als een geest eenmaal is gewist, is het mogelijk om deze letterlijk opnieuw te programmeren zodat diegene bijvoorbeeld van alter wisselt op commando door ingeprogrammeerde woorden of codes. Dit breken en programmeren gebeurt door continue, langdurige zware psychische en fysieke mishandeling en vaak een combinatie van drugs. De gehersenspoelden hebben een eigen handler, iemand die ze continu in de gaten houdt en een lijst heeft die alle gegevens over alle “behandelingen” die ooit gedaan zijn en alle codes bevat om de alters naar buiten te brengen. Om de zoveel tijd is er een sessie nodig om de programmering te versterken, te kijken of dat alles nog “werkt” naar behoren en om eventuele her-programmeringen te doen.

2. corwalen.wordpress.com/-2 : MK ULTRA komt uit

De mainstream psychologie heeft zich langzamer ontwikkeld dan de door regeringen gesponserde, waarschijnlijk omdat mainstream geen mensen martelt om onderzoek en de regering niet snel informatie deelt, dus er is pas een paar decennia later ontdekt wat zich allemaal afspeelde. Ook werd iedereen die het onder de aandacht wilde brengen op de een of andere manier tegengewerkt; simpelweg voor gek verklaard, reputatie besmeurd of spoorloos verdwenen. Er was zelfs een hele instantie in het leven geroepen om systematisch alle (herkregen) herinneringen van de slachtoffers te wijten aan de onkunde van de psychologen die ze behandelden.

Enkele slachtoffers hebben boeken over hun ervaringen geschreven, anderen hebben zich in kunst geuit. In Thanks for the memories vertelt Brice Taylor haar levensverhaal, een vergelijkbaar verhaal is die van Cathy o’Brien in TranceFormation of America. Deze vrouwen werden op het hoogste niveau als persoonlijke speeltjes gebruikt, na het uitkomen van hun boeken zijn ze meermaals bedreigd, Cathy o’Brien is sinds enkele jaren spoorloos, het is onbekend of ze aan het onderduiken is of dat er iets onguurs met haar is gebeurd.

Naast de weggekomen slaven zijn er ook ex-programmeurs, wetenschappers en andere medewerkers van dit project uit de school geklapt. Eén van hun, Fritz Springmeier, heeft een uitvoerige documentatie gemaakt van niet alleen MK ULTRA maar ook van de rol van bepaalde geheime organisaties hierin, zoals de vrijmetselaarij en de illustere illuminati. In het boek “Deeper insights into the illuminati formula” legt hij haarfijn uit hoe precies het programmeren in zijn werk gaat en wat voor methodes er gebruikt worden. Al deze boeken en andere documenten en video’s zijn op internet te vinden voor de geïnteresseerden; de boeken zijn gratis als pdf te downloaden.

Opvallend is dat hoewel er in deze boeken en documenten tal van bekende en machtige namen uit bijvoorbeeld de politiek, entertainmentindustrie en religieuze instanties genoemd worden als daders van de meest gruwelijke zaken, nog geen van de schrijvers met smaad is aangeklaagd. Velen zijn alleen wel bedreigd door allerlei vage instanties of personen en sommigen zijn dus zelfs verdwenen.

Er zijn vandaag de dag nog steeds rechtzaken bezig van slachtoffers van het MK Ultra project tegen de regering om niet alleen erkenning, maar ook informatie los te krijgen over hun eigen codes en programmeeringen zodat ze, met de nodige psychologische hulp, weer een kans hebben op genezing en een normaal leven.

3. corwalen.wordpress.com/-3 : Origins and Techniques of Monarch Mind Control

Monarch programming is a mind-control technique comprising elements of Satanic Ritual Abuse (SRA) and Multiple Personality Disorder (MPD). It utilizes a combination of psychology, neuroscience and occult rituals to create within the slaves an alter persona that can be triggered and programmed by the handlers. Monarch slaves are used by several organizations connected with the world elite in fields such as the military, sex slavery and the entertainment industry. This article will look at the origins of Monarch programming, its techniques and its symbolism.

BRON: http://shivzilla.plazilla.com/een-glimp-van-project-mk-ultra-totale-controle-door-hersenspoeling

 

‘Niks goed nieuws’: Monarch Programmering (deel 3 van 25)

De volledige programmering van elke monarchslaaf voert men uit op basis van een traumatische ervaring. Elke alter (elke nieuwe deel-persoonlijkheid) krijgt van de programmeurs een unieke persoonlijke code toebedeeld. Deze code kan men op elk willekeurig activeren. Zodra men een bepaalde code doorgeeft wordt de voorgeprogrammeerde alter geactiveerd en neemt deze het commando over. De binnen het monarchprogramma voorkomende alters zijn gebonden aan de vooraf geprogrammeerde paden. Zouden ze toch proberen buiten de hun toegewezen omgeving te treden dan zullen ze hun programmeurs; valkuilen en doolhoven tegenkomen. Geprogrammeerde monarchslaven vind je in alle geledingen van de maatschappij terug.

Onder de monarchslaven bevonden zich ook veel artiesten en filmsterren, bv. Marilyn Monroe.

Heersers en slaven

Hollywood MK Deception (Deel 3 van 25)

Monarch Programmering, (Serie in 25 delen).
Het ‘monarch-programma’ is een garantie voor absolute geheimhouding. Het programma maakt gebruik van indringende mind control methoden om zo mensen tot robots te vormen. Deze menselijke robots – monarchslaven – zijn, zonder het zelf te weten, onderworpen aan ‘controllers’ die deel uitmaken van de illuminati. Met het Monarch programma kan men de psyche van de mensen in verschillend persoonlijkheden onderverdelen. De volledige programmering van elke monarchslaaf voert men uit op basis van een traumatische ervaring. Elke alter (elke nieuwe persoonlijkheid) krijgt van de programmeurs een unieke persoonlijke code toebedeeld. Deze code kan men op elk willekeurig activeren. Zodra men een bepaalde code doorgeeft wordt de voorgeprogrammeerde alter geactiveerd en neemt deze het commando over. De binnen het monarchprogramma voorkomende alters zijn gebonden aan de vooraf geprogrammeerde paden. Zouden ze toch proberen buiten de hun toegewezen omgeving…

View original post 55 woorden meer