De Waarschuwing: ISON is niet Nibiru… maar wat dan?

 

door Nieuwsbreker.wordpress.com

Advertenties

Boublog: Fukushima en de stille Stille Oceaan

De Stille Oceaan beslaat ongeveer 1/3 van de oppervlakte van de aarde en deze Pacific Ocean is groter dan alle landmassa’s samen. De naam van deze oceaan is misleidend, het is er alles behalve stil. Rond deze oceaan liggen breuklijnen langs de kusten van de continenten, waardoor gemakkelijk aardbevingen kunnen ontstaan. Ook ontstaan er in de herfst tropische stormen of orkanen boven de oceaan, die op het noordelijk halfrond met de klok mee langs de kust trekken. Deze orkanen gaan gepaard met zware regenval. Fukushima ligt op een breuklijn en er komt af en toe een orkaan voorbij. Vorige week was dat de typhoon Wipha, op dit moment is de typhoon Francisco actief en gisteren was er een aardbeving voor de kust van Fukushima. Op de vraag of dit goed afloopt, is het antwoord nu reeds NEE. Maar hoe erg dat ook is, het is erger om het niet te weten! Daarom bij deze een overzicht.

Lees hier veder…

De radioactiviteit verspreidt zich in de Stille Oceaan, waar het nu werkelijk stil wordt. Al het leven is daar stervende. Het kan een aantal jaren duren voor ook de Atlantische Oceaan wordt besmet door de radioactieve zeestromen. In november zal TEPCO beginnen met het verwijderen van 1.300 gebruikte brandstofstaven van elk 700 kilo (samen 400 ton!) uit het opslagbassin van het beschadigde gebouw van reactor 4. Als dat mislukt, dan kan het hele bassin instorten en dan zullen de brandstofstaven in brand vliegen en verdampen. Dan krijgt de hele aarde te maken met de radioactieve neerslag van met name Cesium 137. Regen en sneeuw worden dan levensgevaarlijk en al het voedsel wordt besmet!

Lees hier verder…

9/11 als een mega black magisch ritueel

An artist's impression of Sirius A and Sirius ...

Sirius A and Sirius B. Sirius A is the larger of the two stars.

9/11: Vier perspectieven op occulte achtergrond

door DGGD

De 9/11 gebeurtenis heeft truth-movements op gang gebracht. Waarheid? In dit artikel, met video’s, wil ik de situatie uiterst gecompliceerd tonen. (..) Door vier theorieën te presenteren. Zeer vreemde beschouwingen die allemaal in hoge mate lijken te kloppen. Hier zijn extreme standpunten bijeen gebracht. Ik beweer niet alleen dat ze allen gelijktijdig waarheden bevatten. Ze hebben ook nog met elkaar te maken. Het vraagt enige aandacht. (..) De werkelijke diepte van de gebeurtenis is te vinden in het decor. De occulte verwijzingen. En die zijn er veel en vanuit verschillende perspectieven. Deze gelaagdheid zou verbazing moeten wekken. Verwijzingen naar de ster Sirius, moord op de godin van de wijsheid en voorspellingen uit de bijbel.


9/11 AS MASS RITUAL – S.K. Bain

Lees hier veder…

Bron: http://www.anarchiel.com/display/9_11_vier_perspectieven_op_occulte_achtergrond

Over de 10 geheimen van Medjugorje

Vele mensen zijn benieuwd naar de geheimen van Medjugorje: ‘Wanneer zullen ze plaatsvinden?’, ‘Waar gaan ze over?’, ‘Hoe kunnen we weten wanneer ze zullen plaatsvinden?’ Zo’n reactie is menselijk en dan ook volkomen normaal. Toch wens ik er de aandacht op te vestigen dat Maria’s boodschappen zovele malen belangrijker zijn, omdat ze ons op de weg leiden naar de bevrijding.

Geen twijfel: Medjugorje staat symbool voor de Tweede komst van Christus

Lees hier verder...

Video gelekt: FEMA bereidt inderdaad staat-van-beleg in VS voor