Wist men in Tibet van het bestaan van Nibiru? (video)

Wist men in Tibet van het bestaan van Nibiru? (video)
Niburu.com, 25 maart 2013

Nog voordat de Duitsers hun eerste expeditie ondernamen naar Tibet waren de Russen daar al geweest in 1925. Het is die tocht geweest waar men met onthullende informatie van terugkwam over de Zuidpool en de onbekende planeet Nibiru.

We weten dat de Duitsers diverse expedities hebben ondernomen naar Tibet omdat ze vermoedden dat daar de echt oude geheimen in het bezit waren van de Tibetaanse monniken. Het waren niet alleen de Duitsers die dit dachten, maar ook de Russen.

Dat is de reden dat ze in 1925 een expeditie onder leiding van ene Yakow Blumkin naar Tibet stuurden. Deze Blumkin is een zeer kleurrijk personage over wie de meest fantastische verhalen de ronde doen. Hij was in die dagen klaarblijkelijk een soort James Bond figuur die door het communistische regiem op allerlei bizarre missies werd gestuurd.

In 1929 werd hij naar Turkije gestuurd met Lisa Gorskaya. Lisa had ondermeer de opdracht Blumkin te verleiden, wat lukte (gebeurt vreemd genoeg heel vaak dat mannen hierin trappen). En zoals zo vaak in dit soort situaties, vertelde Blumkin haar een aantal geheimen zoals dat hij stiekem geld naar Trotzki doorsluisde die op dat moment in ballingschap in Turkije woonde. Het gevolg was uiteindelijk dat Blumkin werd gearresteerd en op bevel van Stalin in 1929 werd geëxecuteerd.

Voordat hij werd geëxecuteerd verhoorde de Russische geheimedienst hem uitgebreid en dan met name ook over zijn belevenissen in Tibet. Deze originele verhoren zijn klaarblijkelijk in Rusland gedurende de afgelopen recente jaren boven water gekomen zoals te zien is in onderstaande video. Of ze echt zijn kunnen wij niet beoordelen, maar als ze dat wel zijn dan bevatten ze fascinerende informatie.

Zo vertelde Blumkin bijvoorbeeld dat er zich onder het ijs van Antarctica overblijfselen bevinden van een honderdduizenden jaren oude beschaving. Ook zou daar door hen gebruikte ver ontwikkelde technologie te vinden zijn die ons voorstellingsvermogen ver te boven gaan. Zo vertelt hij over objecten die door de lucht kunnen vliegen zonder geluid te maken en over een wapen waarmee in enkele seconden een stad kan worden verwoest.

Naast de geheimen van Antartica kreeg Blumkin echter ook waardevolle informatie over een planeet die iedere 3.600 jaar langs de aarde komt en voor de nodige verwoestingen zorgt. Zo spreekt hij over enorme tsunami’s en dat de datum waarop wij deze planeet (Nibiru) weer kunnen verwachten het jaar 2014 is.

De onderstaande video was al eerder verschenen, maar werd vrij kort daarna door Youtube geblokkeerd. Dit is een tweede versie en hopelijk blijft deze beschikbaar. De documenten zien er echt uit, maar aangezien wij de Russische taal niet machtig zijn is het onmogelijk om dit te controleren. Misschien is er een Russisch sprekende lezer die hier wat duidelijkheid over kan verschaffen?

Als de informatie die Blumkin meenam uit Tibet inderdaad klopt dan zou het verklaren waarom de Nazi’s halsoverkop richting Antarctica gingen net voor de Tweede Wereldoorlog en dan zou de verschijning van de Blauwe Kachina in Costa Rica ook precies in het plaatje passen.

Bron http://www.niburu.com

Lees verder “Wist men in Tibet van het bestaan van Nibiru? (video)”

Advertenties

Links Verschijningsplaatsen & Bedevaartsoorden Maria

Bron: http://www.geestvangebed.nl
Titel
Links Verschijningsplaatsen & Bedevaartsoorden Maria
Historische lijst verschijningen Maria
1531 Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe
1830 Onze-Lieve-Vrouw van de Wonderdadige Medaille
1846 Mariaverschijning in La Salette
1858 Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes
1871 Pontmain, Maria ‘Moeder van Hoop’
1876 Onze-Lieve-Vrouw van Genade in Pellevoisin
1917 Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans in Fatima
1933 Onze-Lieve-Vrouw, Maagd der armen te Banneux

Islamitische aanvallen op Rome

De islam zal Rome veroveren, want Mohammed heeft dat gezegd. Het is natuurlijk verleidelijk om te beweren dat Rome niet door de islam is veroverd en dat Mohammed zich dus vergist heeft, maar dat zou niet eerlijk zijn. Ten eerste vergist Mohammed zich niet, en ten tweede, wie zal zeggen wat de toekomst nog brengt en hoe het met Rome zal aflopen. Gewone stervelingen kennen de toekomst niet, profeten wel.

Hoe het ook zij, de eerste islamitische aanval op Rome vond plaats in 846. De Sint Pieter werd geplunderd, de kostbaarheden die zich in de kerk bevonden geroofd. Bij de tweede aanval, in 849, was Rome wel voorbereid en zijn de moslims afgeslagen en verjaagd, de slag bij Ostia, op een schilderij/fresco afgebeeld door Rafaël, in 1514. Het is niet helemaal duidelijk waardoor de Romeinen al in het midden van de 9e eeuw deze aanvallen door de soldaten van de godsdienst van de vrede hebben uitgelokt.

(..) De nieuwe Paus is een Argentijn; veel Joden en Christenen die in de 19de en 20ste eeuw de islamitische wereld hebben weten te ontvluchten, zijn naar Argentinië gegaan. Mogelijk is de nieuwe paus daardoor via vrienden vrij goed op de hoogte van de dagelijkse praktijk van de islam in de landen waar de islam de baas is…

Lees verder…

Paus en patriarch samen naar Jeruzalem?

Paus en patriarch samen naar Jeruzalem?

door  KN/AsiaNews

Patriarch Bartholomaios begroet paus Franciscus in het Vaticaan. Patriarch Bartholomaios begroet paus Franciscus in het Vaticaan. Foto: AP

De oecumenisch patriarch van Constantinopel heeft paus Franciscus uitgenodigd in 2014 samen naar het Heilig Land te gaan. Het is dan vijftig jaar geleden dat patriarch Athanagoras en paus Paulus VI elkaar in Jeruzalem omhelsden, een mijlpaal in de katholiek-orthodoxe dialoog.

Tijdens hun ontmoeting in het Vaticaan bespraken de paus en het erehoofd van de wereldwijde Orthodoxie mogelijke paden richting eenheid, waaronder een theologische dialoog en opkomen voor het milieu.

Eerder, toen de paus christelijke en anders-gelovige leiders ontmoette, was Bartholomaios de enige die hem toesprak. Volgens de patriarch moeten christenen door “kerkelijke eenheid” een geloofwaardig getuigenis afleggen. Zo kunnen ze de economische crisis tegemoet treden en “wereldlijke trends” tegengaan die het leven tot aardse horizonten beperken.

LEES VERDER…

De Kerk en de Crisis in het Priesterschap

THE ROLE OF THE CHURCH IN THE CAUSATION, TREATMENT AND PREVENTION OF THE CRISIS IN THE PRIESTHOOD

By Conrad Baars, M.D. & Anna Terruwe, M.D.

Drs. Baars and Terruwe presented this paper at the World Synod of Bishops Meeting in Rome in 1970. It was also presented to the National Conference of Catholic Bishops in the U.S.A. in 1971.

>>> in 20 pages pdf:  www.richardsipe.com/Docs_and_Controversy/1971-11-Conrad_Baars_Paper.pdf