Symbolen van de Vrijmetselarij

Freemason Symbols and Ceremonies For Dummies

For those who are captivated by the Freemasons,Freemason Symbols& Ceremonies For Dummies takes you into the world of this secret Fraternal organization, explaining all things mysterioud from its elaborate rituals and cryptic rites, to its curious symbols and their meanings. Brought to you by the author ofFreemasons For Dummies, readers will get the inside scoop on what goes on in a Masonic meeting, what’s behind that secret hand shake, and why Masons wear aprons. You’ll understand the true purposes of Masonic “secrecy” and philosophy and discover related organizations like the Knights Templar, the Scottish Rite, and other York Rite Bodies. Explore the controversies and conspiracy theories that swirl around this organization and discover the cool Masonic sites at the center of Dan Brown’s bestselling novelThe Lost Symbol.

Advertenties

Opgang Mens & Wetenschap. Hubert Luns

Het wetenschappelijk establishment heeft een zeer diepe buiging gemaakt voor de ‘godin der rede’, een buiging die alle proporties te buiten gaat. De wetenschap, zoals die gevormd is, vertegenwoordigt de ‘gruwel-der-verwoesting’ waar de profeet Daniël van spreekt, staande in de heilige plaats. Bevindt dit heiligdom zich (ook) niet in de tempel van ons lichaam? Want de moderne wetenschapsbeoefening is een dwaze zelfverheffing van de mens in zijn autonome trots. In de bestudering van de Opgang van de Mens – van Plato tot Newton – gaan we deze kwestie uitdiepen.

Kinderen & inentingen ‘viral verctors’

Packaging and infection by a lentiviral vector

Packaging and infection by a lentiviral vector (Photo credit: Wikipedia)

In de boodschap van Maria Divine Mercy van 9 november staat dat heersende elite aan kinderen een vergiftigde inenting willen geven. De vorige gevaarlijke inenting was met het ziekmakende squaleen. Nu zal het met een meer geavanceerde methode gebeuren – door toepassing van zogenaamde “viral vectors“. Het verslag van de vorige inentingscampagne stuur ik nu opnieuw toe. De Autopsie is een samenvatting van Russisch Roulette. Squalene References is meer voor de wetenschappelijk geïnteresseerde.

Links:

Autopsie van de Mexicaanse Griepinjecties.Hubert_Luns

Autopsy Report on the Swine Flue Vaccinations.Hubert Luns

Russisch Roulette – de Varkensgriep Inentingen.Hubert_Luns

Russian Roulette – The Swine Flue Vaccinations.hubert_Luns

Squalene References.until 2004

Met dank aan H.L.