Zwijgen over Ritueel Misbruik


Deleted Video

Ritueel misbruik

in Frankrijk:

A 8-year old boy and his 9-year old sister describing horrors

08-02-2015-9-39-53-am
A video posted on YouTube features two young children describing the horrifying details of the Satanic Ritual Abuse and child sacrifice they witnessed first hand. In a deeply disturbing video posted online, a 8-year old boy and his 9-year old sister describe the horrors they were forced to endure at the hands of their British father who is the leader of a Sexual Ritual Abuse cult in North London. Along with horrific gruesome details, the kids actually point out specific people and organizations who collaborate with the Satanic ring. As usual, some people claimed that the videos are “fake” and that the kids were “coached”. It doesn’t take an expert to notice that the kids exhibit telltale signs of honesty (notice the girl’s face of true horror at 2:18 when the boy talks about “papa”). More importantly, important facts are surfacing about the children’s toxic environment. The entire British child care system is gravely compromised and reflects the mind state of the occult elite around the world. In my article on the 2012 London Olympics Ceremonies, I explained how an entire portion of the ceremonies symbolically “celebrated” the abuse of children by elite-run organizations. During the portion celebrating the National Health Service (NHS) and Great Ormond Street Hospital (GOSH), we saw terrified children in hospital beds while the theme of The Exorcist played in the background. In short, not only does this abuse take place at the highest levels of society and remains unpunished – it is actually celebrated. It is time to expose this cancerous culture to the world.

This case is the result of an 8-year old boy and his 9-year old sister confessing at long last the abuse they suffered by their British father who is the leader of a Sexual Ritual Abuse cult in North London. The Russian mother had a history of domestic violence with him that included 5 Police call-outs and 3 reports. She had long noticed signs of unhappiness, sickness and stress in her children, but only when on holiday in August with them, she learned about most harrowing details as the reason. However, six days after reporting the crimes to Barnet Police on 05 September 2014, the children were taken into ‘protective custody’ and subsequently to two different foster carers.  >>> http://vigilantcitizen.com/


Meer video’s zoals hierboven HIER & HIER –  Info en achtergrondenonderzoek zelf de school genoemd door de kinderen


Totale controle door hersenspoeling

MK ULTRA is de benaming van een geheim project van de CIA, welke in de jaren 1950 zou zijn begonnen. Het houdt in: De totale controle over iemands geest door hardcore hersenspoeling en ernstige, langdurige mishandeling, vaak al vanaf de geboorte. 

Door Asuka (shivzilla.plazilla.com)

Het hersenspoelen volgens deze methode houdt in dat het slachtoffer zodanig wordt gebroken, dat hij of zij dissociatieve persoonlijkheidsstoornis (DID) ontwikkelt en zich uiteindelijk in verschillende alters splitst, dus schizofreen wordt op een gecontroleerde manier. De aloude methode van wissen van bestaande bestanden zodat je een blanco vel krijgt, welke je dan naar eigen believen weer in kunt vullen. De mensen wiens geest volledig wordt gewist op deze manier, moeten de meest simpele en vanzelfsprekende dingen weer opnieuw leren, zoals simpelweg lopen en naar het toilet gaan. Als een geest eenmaal is gewist, is het mogelijk om deze letterlijk opnieuw te programmeren zodat diegene bijvoorbeeld van alter wisselt op commando door ingeprogrammeerde woorden of codes. Dit breken en programmeren gebeurt door continue, langdurige zware psychische en fysieke mishandeling en vaak een combinatie van drugs. De gehersenspoelden hebben een eigen handler, iemand die ze continu in de gaten houdt en een lijst heeft die alle gegevens over alle “behandelingen” die ooit gedaan zijn en alle codes bevat om de alters naar buiten te brengen. Om de zoveel tijd is er een sessie nodig om de programmering te versterken, te kijken of dat alles nog “werkt” naar behoren en om eventuele her-programmeringen te doen.

MK ULTRA komt uit

De mainstream psychologie heeft zich langzamer ontwikkeld dan de door regeringen gesponserde, waarschijnlijk omdat mainstream geen mensen martelt om onderzoek en de regering niet snel informatie deelt, dus er is pas een paar decennia later ontdekt wat zich allemaal afspeelde. Ook werd iedereen die het onder de aandacht wilde brengen op de een of andere manier tegengewerkt; simpelweg voor gek verklaard, reputatie besmeurd of spoorloos verdwenen. Er was zelfs een hele instantie in het leven geroepen om systematisch alle (herkregen) herinneringen van de slachtoffers te wijten aan de onkunde van de psychologen die ze behandelden.

Enkele slachtoffers hebben boeken over hun ervaringen geschreven, anderen hebben zich in kunst geuit. In Thanks for the memories vertelt Brice Taylor haar levensverhaal, een vergelijkbaar verhaal is die van Cathy o’Brien in TranceFormation of America. Deze vrouwen werden op het hoogste niveau als persoonlijke speeltjes gebruikt, na het uitkomen van hun boeken zijn ze meermaals bedreigd, Cathy o’Brien is sinds enkele jaren spoorloos, het is onbekend of ze aan het onderduiken is of dat er iets onguurs met haar is gebeurd.

Naast de weggekomen slaven zijn er ook ex-programmeurs, wetenschappers en andere medewerkers van dit project uit de school geklapt. Eén van hun, Fritz Springmeier, heeft een uitvoerige documentatie gemaakt van niet alleen MK ULTRA maar ook van de rol van bepaalde geheime organisaties hierin, zoals de vrijmetselaarij en de illustere illuminati. In het boek “Deeper insights into the illuminati formula” legt hij haarfijn uit hoe precies het programmeren in zijn werk gaat en wat voor methodes er gebruikt worden. Al deze boeken en andere documenten en video’s zijn op internet te vinden voor de geïnteresseerden; de boeken zijn gratis als pdf te downloaden.

Opvallend is dat hoewel er in deze boeken en documenten tal van bekende en machtige namen uit bijvoorbeeld de politiek, entertainmentindustrie en religieuze instanties genoemd worden als daders van de meest gruwelijke zaken, nog geen van de schrijvers met smaad is aangeklaagd. Velen zijn alleen wel bedreigd door allerlei vage instanties of personen en sommigen zijn dus zelfs verdwenen.

Er zijn vandaag de dag nog steeds rechtzaken bezig van slachtoffers van het MK Ultra project tegen de regering om niet alleen erkenning, maar ook informatie los te krijgen over hun eigen codes en programmeeringen zodat ze, met de nodige psychologische hulp, weer een kans hebben op genezing en een normaal leven.

————————

Zwijgen over ritueel misbruik

Door Ditty Eimers

In Nederland zijn naar schatting honderden volwassen in therapie omdat ze als kind ritueel zouden zijn misbruikt. Hulpverleners die hen behandelen praten daar liever niet over. “Mijn kop wordt er afgehakt als ik mijn mond opendoe.” Lees hier het hele artikel in doc cq in pdf:
(1)  http://dittyeimers.nl/onderwerpen/psyche/93-ritueel-misbruik  (doc)
(2)  http://www.psy.nl/fileadmin/files/Psyarchief/Files_2009/Zwijgen_over_ritueel_misbruik.pdf (pdf)

————————

Websites voor slachtoffers, overlevenden en vrienden

1. Controle door MK ultra hersenspoeling (mind control): http://corwalen.wordpress.com

2 .Mk ultra illuminati, slachtoffers en overlevenden: http://heerserslaven.wordpress.com

3. Zelfhulpgroep Abuse Survivors Communityhttp://www.fortrefuge.com

4. Overige websites:

————————

Informatie
Info Wikipedia: Wikipedia/Ritueel-Misbruik

Dit filmpje van YouTube staat hier: RitueelMisbruik/Filmpje-van-haar-levensverhaal
Bron afbeelding: Gallaudet.edu
————————

Het Masterplan van de Illuminati Rothschilds. Ritueel Misbruik en Mind Control.

Ron Patton interviewt Marion Knox

Marion Knox is boer, gospelzanger en hulpverlener uit Lebanon, Oregon. Al verscheidene jaren heeft hij mensen geholpen bevrijd te worden van de gevolgen van ritueel misbruik en mind control. Ofschoon sommigen zijn methodologie onorthodox kunnen vinden, blijkt deze effectief te zijn in het elimineren van zeer gestructureerde dissociatie in veel mensen met wie hij heeft gewerkt. Gedurende het onvermoeibaar bijstaan en ondersteunen van deze overlevenden, heeft Marion ontstellende informatie ontdekt met betrekking tot de ‘inner-workings’ van de Illuminati, de Rothschilds, en een mogelijk eind-tijd scenario. Zijn conclusies zijn niet alleen gebaseerd op wat zijn cliënten allemaal gelijkelijk doorgeven, maar ook op onderzoek van de Bijbel en historisch onderzoek.  Dhr. Knox wil benadrukken dat sommige standpunten van hem speculatief zijn of giswerk en dat deze objectief geverifieerd dienen te worden en bekrachtigd door onafhankelijke bronnen.

Ron Patton: Hoe kwam u tot het verlenen van hulp aan om overlevenden van SRA (Satanic Ritual Abuse) (Satanisch Ritueel Misbruik) en mind control?

Marion Knox: Om te beginnen had ik mijn eerste ervaring met ook maar iets, dat te maken had met het occulte, via een vriend van mij, die dacht, dat het spookte in zijn huis. Dus bood ik me aan als vrijwilliger. Terwijl ik trachtte uit te zoeken wat er aan de hand was, voelde een vrouw in het huis dat ze bezeten was. We gingen door een verlossingssessie met haar en zij werd uiteindelijk een Christen. Daarna werkte ik met mensen die seksueel misbruikt waren. Pas na verscheidene jaren, in 1993, begon ik als hulpverlener te werken voor hen die ritueel misbruikt waren. Wat betreft de Satanische zaken, werkte ik eerst met drie vrouwen die meerdere persoonlijkheden hadden; ik werkte honderden uren met ieder van deze slachtoffers en als gevolg daarvan begon ik het geloofssysteem en de motieven van de daders te begrijpen.

RP: Wat leerde je in de basis over het geloofssysteem en de motieven van de daders?

MK: Aangezien ik al een redelijk goed begrip had van de Bijbel, gaf me dat een deel van het verhaal. Maar wat ik leerde uit andere bronnen en wat de overlevenden me vertelden, hielp om het duidelijker te krijgen. In de grond is Satans systeem gebouwd op het spiegelprincipe om het koninkrijk van God te kopiëren. Het doel van de dader is om macht te verkrijgen. Zij geloven dat de duivel de meeste macht heeft, en de krachtigste component in de rituelen zijn de bloedoffers als blasfemie van de verzoening van Christus. Een andere heel belangrijke component is de daad van sodomie die het tegenovergestelde is van de “nieuwe geboorte” die wij hebben in Christus. Het ritueel misbruik systeem wordt gewoonlijk gebouwd rond een kind van drie jaar, omdat dit gewoonlijk de beste tijd is om dissociatie of MPD te creëren. Dit systeem is in werkelijkheid een spiegelbeeld of reflectie van wat blijkt te zijn een verbrijzeling van de kernpersoonlijkheid. Om het beter te illustreren, laten we zeggen dat je tussen twee spiegels staat en de gang inkijkt. Je kunt dan jezelf zien in veelvoudige afbeeldingen tot in het oneindige.

RP: Kun je nog vertellen hoe het ritueel misbruik systeem gevormd wordt en hoe het werkt?

MK: Welnu, aangezien ik met meer overlevenden begon te werken, verzamelde ik meer details en was in staat om een slachtofferprofiel te vormen. Zoals ik eerder zei, nemen ze een kind van ongeveer drie jaar oud en ze laten het kind verscheidene dagen vasten, dwingen het kind om mensenoffers te zien en deel te nemen aan een kannibalistische communie dienst. Op sommige momenten misbruiken ze het kind fysiek en stoppen het dan in een kooi of doodskist om het trauma te vergroten. Het kind wordt soms verdronken in een doopceremonie en dan teruggebracht tot leven. In het proces van al deze blasfemie, is de geest van het kind omgekeerd of verbrijzeld tot meerdere personen. De daad van sodomie wordt ook uitgevoerd om het “derde oog” van het slachtoffer te openen, wat verondersteld wordt de helderziendheid te bevorderen. Gedurende deze verschrikkelijke daad, wordt een demonisch systeem, “Legion” geheten, geïnstalleerd. In de King James Bijbel wordt naar Legion gerefereerd als een “unclean spirit”. Dit wordt systematisch gedaan om de volledige controle over het kind te hebben, zoals het creëren van een geprogrammeerde robot.

RP: In hoeverre is jouw therapeutische benadering verschillend van die van anderen in het veld van “deprogrammering”?

MK: Wel, de sleutel tot genezing is de bloedverzoening met de Heer Jezus Christus. Ik weet dat veel overlevenden en therapeuten het hier moeilijk mee hebben omdat zij een verwrongen beeld van Christendom hebben, maar dat waar wij mee te maken hebben speelt zich af in het spirituele gebied; het is een spirituele strijd tussen Satan, die zoveel levens wil stelen, doden en vernietigen als hij maar kan, en de Heer Jezus Christus, die de gekwelden wil redden en genezing wil brengen. Ik zal niet alle details helemaal uitgeplozen hebben, maar ik heb veel overlevenden tot vrijheid zien komen.
Zie je, de integratie route kan ‘containment’ (insluiting van het probleem) produceren, terwijl ik daarentegen tot de kern van het probleem kom en het hele MPD systeem eruit klop door de leugens en geheimen te ontmaskeren met waarheid en de hoge demonen eruit te gooien in de put. Voordat ik overga tot de echte verlossing, luister ik naar hun verhaal, neem notitie van hun symptomen, en stel een boel vragen. Als in voldoende mate is vastgesteld dat zij ritueel misbruik slachtoffers zijn, begin ik dieper onderzoek te doen door het onderbewustzijn te testen; trouwens, ik doe het zonder gebruik te maken van hypnose.
Zodra ik de hoogste demon vind, de “Strongman” genoemd, probeer ik die eruit te gooien tegelijk met Legion. Samengaand met de verlossing, zullen we soms een Christelijke communiedienst hebben, maar we proberen een niet te ritueel patroon te volgen. Na de verlossing moet er intensievere christelijke bijstand komen dat zou moeten inhouden gebed, vriendschap, begrip, onderricht, hulpverlening en verantwoording. De persoon moet alles doen om weg te blijven van enige relaties en associaties die in de weg staan aan het genezingsproces. Ik denk dat het te simpel is voor sommige therapeuten om te begrijpen of bevatten, omdat ik mensen heb zien komen naar mij die jaren de reguliere psychiatrie hebben doorlopen; ik ben dan toch in staat om velen van hen vrij te krijgen, dat kan variëren van na een paar uur tot een paar dagen…
Laat me je een voorbeeld geven van wat er gebeurde met een van de eerste overlevenden die ik kon helpen. Zij was een tweeling die opgroeide in Great Falls, Montana en was geprogrammeerd door Josef Mengele, die zij zich herinnerde als “Dr. Mingles”. In ieder geval, de unieke eigenschap bij haar, waar ik nooit van iemand anders over gehoord had, was dat haar geest geprogrammeerd was dat haar MPD ooit omgekeerd zou worden, zodat ze gebruikt kon worden als een leidster van vele covens binnen de Illuminati. Terwijl ik met haar werkte, ontdekte ik, dat een van haar persoonlijkheden zo was geprogrammeerd, dat, als we haar een normale Christelijke communiedienst zouden geven, haar MPD omgekeerd zou worden. We discussieerden erover en kregen toestemming van haar echtgenoot om ermee door te gaan. Aan het einde van de dienst viel ze achterover en was bewusteloos. Ongeveer 10 minuten later kwam ze bij en wist dat ze niet langer een meerdere persoonlijkheidsstoornis had. Dit was verscheidene jaren geleden en het kwam nooit meer terug [de MPD]. Tenslotte ontwikkelde ik efficiëntere manieren om met zulke dingen om te gaan en begreep ik meer het grotere geheel van alles wat erbij betrokken is.

RP: Je zei dat deze vrouw opgeleid moest gaan worden op een hoog-niveau binnen de  de Illuminati. Wat is jouw perspectief of inzicht in deze verderfelijke organisatie?

MK: De Illuminati is een Luciferische religie die een vervalsing is van de kerk van Jezus Christus [niet de Mormoonse]. Illuminati betekent, “Licht Dragers” of “Verlichten”. Het Illuminati geloofssysteem zegt dat vrijheid alleen wordt verkregen door de ingang van echt of puur licht (sodomie) en leven (offer) wordt alleen verkregen door dood. Zij zeggen hun mensen dat niets ooit die macht kan binnendringen aangezien de [onheilige] drieëenheid van Kaïn, Nimrod, en Joseph verzegelt het. De kernreligie van hun geloofssysteem komt van de Kabbalah, een boek dat mystiek bevat, en geschreven door een sekte van de Farizeeërs die naar Babylon ging na de vernietiging van Jeruzalem. Overigens, de heilige taal van de Illuminati is Hebreeuws… Zoals de geschiedenis laat zien, is de officiële geboorte van de Illuminati in 1776 en was het begonnen door een getrainde Jezuïet genaamd Adam Weishaupt en gefinancierd door het Huis van Rothschild. Het idee was om 13 machtige families of bloedlijnen bij elkaar te krijgen; met de Rothschilds als meest invloedrijke, om over de wereld te heersen.

RP: Kun je specifieker zijn over de rol die de Rothschilds in dit alles spelen?

MK: Wel, de meeste mensen die iets weten over samenzweringen, weten dat de Rothschilds de machtigste familie in de wereld zijn. Maar je hoort echt nooit over de details met betrekking tot hoe zij zich hebben neergezet om de “Koning der Joden” te zijn en de Anti-Christ binnen te brengen. Het waren de Rothschilds die de staat Israël financieel steunden, zodat zij uiteindelijk de troon voor de Anti-Christ in Jerusalem konden opzetten. Gedurende de Tweede Wereldoorlog werden weliswaar hun geld en bronnen gebruikt om miljoenen Joden te doden, maar dezen werden gezien als de misbare Joden van het Huis van Jacob. Vergeet niet, deze kerels hebben de euvele moed om de Bijbel te gebruiken als blauwdruk om de wereld over te nemen…
Laat me je wat achtergrondinformatie geven. Op het ene niveau noemen de Rothschilds zich in het geheim het Huis van David van de stam van Judah. Nu, Rothschild vertaald van Duits naar Engels betekent “red shield”. In Bijbelse tijden werd het fort van de Edomieten gevormd door de rode rotsen van Petra. Esau, de tweelingbroer van Jacob, werd beschreven als “rood en harig”. Deze informatie past dus perfect in wat overlevenden mij hebben verteld. Dat op een dieper niveau de Rothschilds ook claimen afstammelingen van Esau te zijn en zodoende in werkelijkheid van het Huis of de stam van Esau afstammen. Wat ze proberen te doen, is het geboortrecht terug te krijgen van het Huis van Jacob, die de echte Joden zijn. Echter, het boek van Obadiah spreekt over de vernietiging van de Edomieten in de laatste dagen. Dus dit brengt ons bij een ander interessant punt. In Openbaring 3:9 staat, “Behold, I will make them of the synagogue of Satan, which say they are Jews, and are not, but do lie; behold, I will make them to come and worship before thy feet…” Dan stel ik de vraag, “Wie is de synagoog van Satan?” De enige logische conclusion die ik kan bedenken is die van de Illuminati Rothschilds…
OK, laten we nu naar enige andere dingen kijken. Mayer Amschel Rothschild had 5 zonen en in om de rijkdom in de familie te houden, was er een hoop inteelt, zoals de Europese koninklijke families deden. Een van hun hobby’s was paardenraces en ze stonden ook bekend als paardenfokkers. Ik denk dat dit hen extra inzicht heeft verschaft in het puur houden van hun bloedlijn. Normaal zou je denken dat willekeurige inteelt degeneratie zou brengen aan de genetische pool, maar zij hadden het verstand om de zwakkeren [nageslacht] te elimineren en degenen die sterk en gezond waren te behouden. Dus dit is onderdeel van hun masterplan: om de genen te verbeteren om een superieure bloedlijn te hebben.

RP: Het lijkt identiek aan wat de Nazi’s deden in een poging om het Arische ras te creëren.

MK: Ja, maar dat was een rookgordijn, want je had Nazi’s als Hitler en Mengele die geen Arische trekken hadden. Zoals ik het zie, was het meester ras concept van de Nazi’s een gecontroleerd experiment en de kennis werd gebruikt voor het echte meesterras, dat heden ten dage leeft en floreert… Adolf Hitler was meer een marionet voor propaganda doeleinden, terwijl ik geloof, dat Josef Mengele een van de “uitverkorenen” [a Rothschild] is om de Anti-Christ voort te brengen.

RP: Wat maakt dat je denkt dat Josef Mengele een Rothschild was?

MK: Voor mij is dat het enige wat logisch is. Ten eerste, laten we teruggaan naar het begin van de Illuminati. De drie mannen die samenwerkten en in staat waren dit op te zetten waren Jacob Frank, Mayer Amschel Rothschild en Josef Johan Adam Weishaupt –dat is Weishaupts volledige naam, die begint met Josef. Nu, de Jozef in de Bijbel was de favoriete zoon van Jacob en de redder van de 12 stammen toen ze in Egypte waren. De overlevenden op wie was geëxperimenteerd door Mengele en die geprogrammeerd waren door hem, verwezen naar hem met verschillende namen. Twee van die namen waren David en Alexander, die ook de eerste namen van de laatste twee generaties Rothschilds zijn. Vergeet niet, dat hun genealogie en de namen die zij kiezen voor de “uitverkorenen” heel belangrijk zijn voor hen. Ook wordt de naam Jozef in de Illuminati beschouwd als “de naam boven alle namen”. Wanneer Rothschild overlevenden worden gesodomiseerd, wordt de naam Jozef ‘gechant’ en ingebed in hun onderbewuste. Ze weten van binnen dat Josef Mengele een Rothschild is… Een ander punt om te overwegen is, dat binnen hun geloofssysteem de drie mannen die onsterfelijk zijn; die nooit sterven zijn Kaïn, Nimrod, en Josef.

RP: Marion, als ik er even tussen mag komen?

MK: Ga je gang.

RP: Mij viel op, dat Josef Mengeles vader Karl helemaal niet op hem leek. Zijn vader had een lichte huid en was robuust, terwijl Josef donkere trekken had en een slanke bouw. Nu realiseer ik mij dat sommige mensen zouden zeggen dat Josef meer van zijn fysieke trekken van zijn moeder heeft geërfd. Echter, van verscheidene Illuminati overledenen die ik heb gesproken, blijkt dit een consistente trend te zijn; namelijk, een ouder die biologisch verwant is en een die dat niet is.

MK: Precies. Wat de Rothschilds hebben gedaan, is hun zaad planten in andere belangrijke Illuminati families. Op deze wijze kunnen ze de ware identiteit van hun nageslacht verbergen… Maar om terug te komen op Mengele — Hij was een vroom Katholiek en van hem werd gezged dat hij alle Katholieke spirituele talenten had, inclusief stigmata. Tezelfdertijd werd hij uitgeroepen als de persoon aan de top in de Illuminati. Het Vaticaan heeft hem nooit geëxcommuniceerd noch enig andere top Nazi, omdat de Illuminati en de Katholieke kerk deel uitmaken van dezelfde Babylonische religie. Zijn fascinatie voor tweelingen hoeft niet alleen voor genetische experimenten te zijn geweest, maar ook om de rol van de tweelingen te spelen, Jacob en Esau in de Bijbel, die zegt, “Jacob heb ik liefgehad, Esau heb ik gehaat”. Zie je, Jacob kreeg het geboorterecht, ondanks dat hij de tweede-geborene was. Overlevenden hebben me verteld dat Josef Mengele een als tweede geboren tweeling is en ze offerden de eerste zodat hij [Josef] meer macht zou hebben. De naam van de eerste tweeling kan “Kore” zijn geweest, wat een Hittitische naam is. Zie je, Esaus eerste vrouw was een Hittitische en je kunt lezen dat Abraham de begraafplaats voor Sarah kocht van een Hittiet wiens vaders naam Kore was. Welnu dan, het interessante is dat Esaus eerst geboren zoon zeven zoons had. Zoon nummer 5 was Kore. Vanaf Mayer Amschel 5 generaties verder kunnen Kore en Josef zijn geweest, naast Guy, die waarschijnlijk een halfbroer is en meer een “front” man. Een ander interessant ding is dat je de naam James in veel van de Rothschild namen zult vinden, wat  een andere vertaling is voor Jacob. vergeet niet, Jozef was de zoon van Jacob, dus ze hebben het erop laten lijken alsof de hele lijn van mannen leidend naar de Anti-Christ van het Huis van Jacob is — zie je hoe dit in elkaar past?

RP: Ja. Het lijkt logisch op een morbide en verstrikte manier.

MK: Dus, in het boek Openbaring staat dat de Anti-Christ of het Beest de achtste is van zeven. Als je begint bij Meyer Amschel Rothschild en Josef Mengele op de juiste plek van de generatie van families invoegt kom je uit bij nummer 5. De zesde is David, die het Huis van David vertegenwoordigt, en als nummer 7 staat Alexander op de lijst. Hij was naar Alexander de Grote vernoemd, die niet alleen een gerespecteerd generaal was, maar ook, tijdens zij heerschappij, de Hogepriester van de Babylonische religie. Hij was de snelste veroveraar van de wereld en ook een sodomiet. Deze ingekapselde Rothschild overlevenden hebben allemaal deze MONARCH programmering, die een intern computer systeem bevat dat ALEX heet. Om toegang hiertoe te verkrijgen, moet je de meester toegangscode vinden, deze drie keer achter elkaar herhalen, en het soort informatie benoemen die je zou willen terugvinden. Wat ik als vermoeden heb gekregen door in de geest van deze mensen te komen, is, dat Alexander de naam voor de Anti-Christ is. Alexander betekent, “machtige van Kaïn”, volgens een onderzoeker… de Illuminati geloven dat zij de eindstrijd in Armageddon zullen winnen, de wijngaard [de wereld] in beslag zullen nemen, Jezus Christus ten val zullen brengen en gedurende 1000 jaar Lucifer zullen laten heersen samen met het meester ras. Hitler sprak zelfs over 1000 jaar — het Derde Rijk.

RP: Heb je nog meer inzichten in de Illuminati Rothschilds?

MK: Nu, deze overlevenden hebben mij verteld dat de “Sleutel van David” (“Key of David”) de Rothschild sodomie is. De penetratie gebeurt in een opwaartse hoek, dus het raakt de zenuwen aan het einde van de ruggengraat en produceert witte flitsen van licht in de hersenen. Ze doen dit op een regelmatige basis — soort van ‘onderhouds’programma om alles intact te houden. Als opmerking hierbij, er zijn Katholieke Zwarte Missen waar ze kinderen sodomiseren met een crucifix, wat ze “Vrede van Maria” noemen omdat wanneer de dissociatie gebeurt, het bijna een kalmerend effect heeft; soort van vredig gevoel…
Een andere ceremonie die aan mij is beschreven is dat de Rothschilds een zwanger meisje van 13 jaar oud naar een plaats brengen als de Maya pyramiden en een ritueel uitvoeren waarin een Anaconda slang de baby zodra de bevalling is geweest opslokt. Dit symboliseert het geven van je eerste vruchten aan  god… OK, er is vermoedelijk een replica van het Dachau concentratie kamp in het Aldin Plateau in Zuid-Oost Siberië. Hiervan wordt gezegd dat het een heel groot programmeringscentrum is voor Rothschild nageslacht. Op deze plek staat een grote opslagplaats met temperatuur- en vochtigheidsbeheersing, waar ze de huid van de ruggen van 12.000 geofferde vrouwen van de andere 12 bloedlijnen bewaren. Deze huiden zullen tot schorten worden gemaakt voor de 144.000 lijfwachten van de Anti-Christ gedurende de  “Gruwel der Verwoesting”, zoals genoemd in het Boek Daniel. Dit is een vervalsing van de 144.000 in het Boek Openbaring die Jezus zullen dienen. Iets anders wat ik heb gehoord van deze overlevenden is, dat Area 51 in Nevada het “Nieuwe Jeruzalem” wordt genoemd, waar een grote ondergrondse ceremoniële tempel blijkt te zijn, en een meer, en een oase die de “Hof van  Eden” wordt genoemd.

RP: Denk je dat de UFO stuff daar camouflage is of afleiding?

MK: Ik denk dat het een bedrieglijke truc is om af te dekken wat de Illuminati daar hebben. Ongetwijfeld zijn er high-tech machines ontwikkeld door de NWO, maar je zult merken dat veel van deze geheime ondergrondse plaatsen een andere angenda hebben dan die ze het publiek laten zien.

RP: Er is nog een ding waarover we enige tijd geleden spraken, dat te maken had met injecties in het hart…

MK: O, je bedoelt de bloedinjecties in het hart?

RP: Yes.

MK: Nou, ze doen dat in ieder geval om een paar redenen. De eerste is om de persoon te traumatiseren zodat zij meer dissociëren en de andere is om de zwakken eruit te halen — sommigen halen het niet; weet je wel, ‘survival of the fittest’.

RP: Zijn er enige repercussies geweest, zoals bedreigingen tegen jouw leven vanwege het helpen van Illuminati Rothschild overlevenden?

MK: Vrijwel geen. De Heer heeft mij geholpen om niet bang te zijn en zolang als hij wil dat ik leef en onaangetast ben, zal hij niemand toelaten om mij iets aan te doen.

RP: Wat denk je van  _______ (naam van individu met opzet weggelaten), die wordt beschouwd als een van de  voornaamste autoriteiten op het gebied van de Illuminati en mind control en verscheidene boeken hierover heeft geschreven?

MK: Ik denk dat hij een dubbel-agent is die voor de andere kant werkt [de Illuminati]. ______ gaat nooit helemaal tot de bodem van wat er nodig om mensen van deze rotzooi te bevrijden. Hij zegt een boel ware dingen maar maakt het complex en laat een boel mensen hopeloos en verward achter… Ik zag een video van toen hij sprak bij de ‘Prophecy Club’ over het programmeren door de CIA van Amish jongens om te moorden. He maakte fouten en zei bijna “we” doen dit en schakelde dan weer snel naar “zij”, verwijzend naar de CIA. Het leek hem een beetje nerveus te maken… Hij zegt dat hij een Christen is, maar hij laat zijn gezin achter en trekt in bij een MONARCH vrouw, van wie hij zegt dat hij haar gedeprogrammeerd heeft, maar de realiteit is, dat zij nog steeds gecontroleerd wordt. En dit is niet enkel mijn mening maar ook die van therapeuten die zich gespecialiseerd hebben in MPD of wat ze nu noemen DID [Dissociative Identity Disorder]. Sommigen van deze deskundigen die hem hebben geobserveerd gedurende zijn presentaties zeggen dat hij de kenmerken heeft van een ‘programmer’ en van iemand onder mind control… Hij en ______ waren naar een kerk bij Portland [Oregon] gegaan en vertelden de pastoor dat er een Illuminati gezin in die congregatie was en dat ze er met hem over wilden praten. Mijn vraag is dan: “Hoe wisten zij dat er Illuminati waren zonder hen te kennen?”. Wat ik denk, is, dat zij proberen vertrouwen te winnen door de geheimen naar buiten te brengen, maar zelfs in zijn boek zegt hij, dat de Illuminati hun geheimen en plannen naar voren brengen.

RP: Ik heb dat boek waarnaar jij verwijst ook gelezen en op een van de bladzijden bespreekt hij hoe ‘programmers’ jonge kinderen testen op jonge leeftijd om te zien voor welke beroepen zij het meest geschikt zijn. Een van de specialisaties was dat van een “sociaal en religieus hervormer”. Interessant genoeg was, dat ______ werd geïnterviewd door ‘Contact: the Phoenix Liberator’, wat wordt beschouwd als een CIA “dekmantel” krantje. In ieder geval, gedurende het interview werd hem gevraagd wat zijn roeping was en hij antwoordde: “om een sociaal en religieus hervormer te zijn”.

MK: Ja, en ik ken een overlevende die een tekening maakte van deze man bij een ritueel. Nu was dit ettelijke jaren voordat ______ bekend werd. Ik liet de tekening zien aan zijn ex-vrouw en zij wist meteen dat hij dat was. Ze liet hem ook zien aan haar jongste zoon en hij zei, “dat is pappie!”… Ik heb de psychologische evaluatie van die jonge jongen gezien en die laat duidelijk PTSS zien [ Post Traumatisch Stress Stoornis] door seksueel misbruik.

RP: Heb je nog enkele gedachten die je wilt delen aan het einde van dit interview?

MK: Ah, ja… ik begrijp hoe moeilijk het is voor overlevenden om weg te komen van hun kwelgeesten of hoe je ze ook wilt noemen. Als ze Jezus Christus niet waarlijk hebben aangenomen als hun Heer en Verlosser, kan ik ze niet heel goed helpen omdat we ons in een ander paradigma of ‘mindset’ bevinden. Als zij Christenen zijn die eruit willen, is het nog steeds moeilijk voor hen door vertrouwensproblemen. Wanneer overlevenden weten wat ze willen en naar mij komen voor hulp, dan is er eerst een hoop weerstand omdat ze gehersenspoeld zijn om te denken dat  er geen weg hieruit is. Ik heb geen enkele verborgen agenda, ik vraag niet om geld maar ik ben eerlijk en ga de confrontatie aan, wat niet betekent dat ik geen mededogen heb voor hen… Ik ben beschuldigd van het niet sensitief of niet empathisch genoeg zijn maar dat is niet noodzakelijkerwijs hetgeen hen kan bevrijden van dit alles. Dus, waar het op aankomt is dit: Wanneer zij serieus zijn in de mate dat zij hun tijd en vertrouwen aan mij toevertrouwen, kan ik hen waarschijnlijk helpen — en ik denk dat ik een redelijk nette staat van dienst en reputatie heb om dit te bewijzen.

http://www.whale.to/b/knox.html (http://www.think-aboutit.com)

Advertenties

3 gedachten over “Zwijgen over Ritueel Misbruik

 1. Nieuwe domeinnaam http://www.overlevers-ritueel-misbruik.net (informatievoorziening bedoeld voor survivers, familie, vrienden en hulpverleners: update info 2009).

  Slachtoffers vonden minder gehoor als gevolg van de affaire Dutroux (2004). Nu jaren na Dutroux beginnen kleine openingen te ontstaan ten bate van de survivers (door hulpverlening / op internet). We mogen deze groep mensen niet in de steek laten en stilletjes een langzame dood laten sterven.

  Welles of Nietes. Door ervaringsdeskundigen, professionele werkers en internet-theoretici
  1. EMPTY MEMORIES (voor lotgenoten en professionals), door Stichting Empty Memories, sinds 1998: http://www.empty-memories.nl/
  2. Fragile Wing, Informatie over ritueel misbruik en hulp aan overlevenden, door C.M. Hamoen op April 2000: http://www.fragilewing.com
  3. Morele paniek in de VS, door T.A. Beetstra in 2010: http://www.skepsis.nl/morele-paniek.html
  4. GEEN PANIEK, door T.A. Beetstra in 2010: http://www.skepsis.nl/srm-in-nederland.html
  5. ‘Erken ritueel misbruik’ (?) Door Arend Zeevat op 31 oktober 2011: http://www.argusoog.org/%e2%80%98erken-ritueel-misbruik%e2%80%99
  6. ‘Meer aandacht slachtoffer sekten’ door A. Karimi op 07 november 2011: http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2011/11/meer-aandacht-slachtoffers-misbruik-sekten
  7. Recente berichten over satanisch ritueel misbruik: daar gaan we weer? Door Jan Willem Nienhuys op 9 november 2011: http://www.kloptdatwel.nl/2011/11/09/recente-berichten-over-satanisch-ritueel-misbruik-daar-gaan-we-weer

  Literatuur: (bron: http://www.ememo.nl/disspectrum.html):
  1) Nicolai, N.J., Tegen het vergeten (2003) De ezel en de steen: Uitgeverij Boom & Nicolai, N.J., Handboek Psychotherapie na seksueel misbruik (2003) Utrecht: De Tijdstroom
  (2) Boon S., Draijer N., Screening en Diagnostiek van dissociatieve stoornissen, (1995) Lisse, Swets & Zeitlinger.
  (3) Nijenhuis, E.R.S., van der Hart, O. en Steele, K., Trauma-related Structural Dissociation of the Personality. (2004) (Internet) & van der Hart, O.,Trauma, Dissociatie en Hypnose (1995) Lisse, Swets & Zeitlinger B.V. Herdruk 2003
  (4) Nijenhuis, E.R.S., Somatoform Dissociation; (1999). New York , W.W. Norton, Herdruk 2004
  (5) van der Hart, O.,Trauma, Dissociatie en Hypnose (1995) Lisse, Swets & Zeitlinger B.V. Herdruk 2003
  (6) Friedl M.C., Draijer N., Dissociative disorders in Dutch psychiatric inpatients – Am J Psychiatry 2000 Jun;157(6).
  (7) Nicolai, N.J., Handboek Psychotherapie na seksueel misbruik (2003) Utrecht: De Tijdstroom & van der Hart, O.,Trauma, Dissociatie en Hypnose (1995) Lisse, Swets & Zeitlinger B.V. Herdruk 2003
  (8) Website http://www.ememo.nl
  (9) Judith lewis Herman, Trauma en herstel, De gevolgen van geweld- van mishandeling thuis tot politiek geweld (1993) Uitgeverij Wereldbibliotheek Amsterdam, ISBN 90 284 1653 6
  (10) Michaela Huber, Meervoudige persoonlijkheden, een handboek voor overlevenden van extreem geweld (1997) Uitgeverij wereldbibliotheek Amsterdam, ISBN 90 284 1723 0

 2. Baars en Terruwe, ‘Healing the unaffirmed’ (1976) = ‘Genezing van de niet-bevestigde mens’

  Bevestiging
  Alle mensen hebben een aangeboren behoefte aan menselijke liefde. Op de Goddelijke tussenkomst na is het noodzakelijk om die liefde van mensen te ontvangen opdat men zich goed en waardevol kan voelen. Om liefde te kunnen schenken moet men die dus eerst hebben ontvangen. Dit gebeurt echter pas zodra iemand zichzelf als goed, mooi en als de moeite waard kan zien. De gelovige psychiaters Dr. Conrad Baars en Dr. Anna Terruwe, hebben dit proces “bevestiging” genoemd. Deze bevestiging vindt plaats als een persoon die bron is van onvoorwaardelijke liefde en versterking voor een ander. Vanuit het perspectief van het christelijk bewustzijn is dit liefdesvermogen onontbeerlijk om het gebod van Jezus “heb uw naaste lief” na te komen.

  Genezing van de niet-bevestigde mens door bevestigingstherapie
  Volgens Baars en Terruwe (Healing the unaffirmed, 1976 – De genezing van onbevestigden) is een persoon nog niet bevestigd als hij/zij een authentieke bevestiging heeft moeten ontberen. Het kan zijn dat hij/zij voor nul werd aangezien, is bekritiseerd, verwaarloosd, misbruikt, of al vroeg in het leven emotioneel werd verworpen, zodat de emotionele groei schortte. Het is voor nog niet bevestigde personen onmogelijk emotioneel volwassen te worden als er geen bevestiging door een ander plaatsvindt. Men bereikt pas volwassenheid als men vanuit het verstand en de wil kan beschikken over een harmonieuze relatie tussen het lichaam, de geest, de gevoelens en de spirituele ziel.

  In de Bevestigingstherapie is de therapeut aanwezig in affectieve, maar niet in effectieve zin – men zou kunnen zeggen dat er een soort van “samen zijn” is die het tegenovergestelde is van iets voor iemand doen. Formeel kan de Bevestigingstherapie worden omschreven als een vorm van affectieve aanwezigheid voor een ander in een therapeutische relatie, waarin de therapeut aan de cliënt zijn/haar ingeboren goedheid en waarde openbaart. Bevestiging is een grondig samenzijn en moet niet worden verward met simplistische technieken zoals iemand een bemoedigend klapje op de rug geven of een compliment toedienen. Elke handeling, of tussenkomst van de therapeut staat in dienst van zijn/haar affectieve aanwezigheid en dankt zijn genezende werking aan de liefdevolle en voedende omgeving die de therapeut creëert. De authentieke zorg, belangstelling en genegenheid van de therapeut voor de cliënt wordt op een emotioneel niveau verteld door de ogen, de gezichtsuitdrukking, een liefdevolle glimlach van acceptatie, en andere stille communicatie, maar natuurlijk ook mondeling, doordat de therapeut gemoedelijke aanmoedigingen en acceptaties spontaan zegt. Door deze affectieve aanwezigheid kan de cliënt zich geliefd en de moeite waard vinden, in plaats van verstandelijk de therapeut te willen begrijpen. Wanneer de cliënt de bevestiging van de therapeut accepteert ontstaat de emotionele groei vanzelf, en wel in het tempo van de cliënt.

  In de bevestigingstherapie kan de rol van de therapeut vergeleken worden met die van de ouder die: opvoedt, liefheeft, begrijpt, voorbeeld geeft, die morele waarden leert die passen in het vermogen en het geloofssysteem van de cliënt, en die de geestelijke, emotionele en spirituele behoeftes van de cliënt bedient. In de therapeutische relatie deelt de cliënt zijn ervaringen, emoties, angsten en zorgen met de therapeut, en wordt vanuit de ziekteverschijnselen van de cliënt het heden en het verleden verkend. Hoewel er geen “technieken” geleerd kunnen worden in de bevestigingstherapie, worden verscheidene strategieën gebruikt. Vroegere relaties tussen de cliënt en zijn/haar ouders, en anderen die een belangrijke rol in zijn/haar leven hebben/hadden, worden verkend om er achter te komen in hoeverre de cliënt al bevestigd is. De therapeut geeft de cliënt les in het emotionele leven; men dient de geestelijke gezondheid als men alle gevoelens aanvaardt als goed. De therapeut let goed op die gebieden waarin de cliënt zichzelf als slecht beoordeelt, zich minderwaardig aan anderen voelt, benard of ontmoedigd is, en leert hem/haar gemoedelijk en zonder kritiek, verwijt, afkeuring of afwijzing, dat een onherleidbare overtuiging een dwaling is.

  De therapeut stuurt de emotionele groei van de cliënt zodat deze een volwassen begrip krijgt van het emotionele leven. Hij/Zij maakt ruimte voor een toenemend bewustzijn van de gevoelens en de emoties, zodat deze zich op een gezonde manier weer kunnen samenstellen. Vooral door die gemoedelijke affectieve aanwezigheid laat de therapeut de cliënt zijn/haar eigen goedheid ontdekken. Zo ontgroeit hij/zij het ziektebeeld, welk dan geleidelijk verdwijnt.

  Bronnen: MSN groep (bestaat niet meer) en http://terruwe-baars-md.hyves.nl

  Verdieping op webadres: http://www.scribd.com/doc/96333251/Relatie-als-instrument-van-genezing-Pastoor-Geudens , en ook hier: http://geudens.wordpress.com/2012/06/07/mijn-scriptie-over-de-bevestigende-en-weerhoudende-liefde

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s