KILLING CENTER Auschwitz through the lens of the SS – USHMM.ORG

KILLING CENTERS

In German-occupied Europe during World War II, the killing center was a facility established exclusively or primarily for the assembly-line style mass murder of human beings. Those few prisoners who were selected to survive, temporarily, were deployed in some fashion in support of this primary function. The killing centers are sometimes referred to as “extermination camps” or “death camps.” Concentration camps served primarily as detention and labor centers, as well as sites for the murder of smaller, targeted groups of individuals. Killing centers, on the other hand, were essentially “death factories.” German SS and police murdered nearly 2,700,000 Jews in the killing centers either by asphyxiation with poison gas or by shooting.

KILLING CENTER AUSCHWITZ

The largest killing center was Auschwitz-Birkenau, also known as Auschwitz II. It was located in Upper Silesia, a province of interwar Poland that was annexed directly to Germany. SS authorities established Auschwitz-Birkenau in the spring of 1942.

KILLING CENTER Auschwitz through the lens of the SS

In January 2007, the United States Holocaust Memorial Museum Archives received a donation of a photograph album. The inscription Auschwitz 21.6.1944 on its first page signaled the uniqueness of the album — there are very few wartime photographs of the Auschwitz concentration camp complex, which included Auschwitz-Birkenau, the largest Nazi killing center. Though his name does not appear anywhere in the album, the dates of the photographs and various decorations including adjutant cords on the uniform of the album’s owner, indicate that the album almost certainly belonged to and was created by SS-Obersturmführer Karl Höcker, the adjutant to the commandant of Auschwitz, SS-Sturmbannführer Richard Baer. Höcker was stationed at Auschwitz from May 1944 until the evacuation of the camp in January 1945.

Source: http://www.ushmm.org ; http://www.youtube.com/watch?v=X92ishNBGD8&list=UUpiYLkcQy6FvJW3d0Ykn66w&index=5&feature=plcp

Advertenties

Heersers en Slaven. Nwo in het Verschiet

De heersers van de Nieuwe Wereld Orde met haar volgzame en slaafse dienaren

Het oog van HorusHet alziend oog ofwel het oog van Horus

Dat we dit ‘oog’ steeds vaker zullen zien opduiken heeft ermee te maken dat ‘men’ (= diegenen die achter de controle maatschappij zitten = Illuminati), ons hiermee programmeren.

Dit heet conditioneren en d.w.z. doordat je stelselmatig telkens opnieuw met dezelfde afbeeldingen of bewoordingen geconfronteerd wordt, het ahw de gewoonste zaak van de wereld wordt. Het wordt je met de paplepel ingegoten en er is geen haan die er naar kraait. Doordat je ermee opgroeit wordt het vertrouwen gewekt. Dit is zo’n subtiele manier van programmeren dat je het nog niet eens in de gaten hebt; en de kwaaie praktijken die er achter zitten zul je al helemaal niet zien, tenzij God je de ogen opent!

Dit conditioneren is een onderdeel van de voorbereiding op de komst van de antichrist en een totalitaire ‘politie’-staat. 9/11/2001 heeft de wereld veranderd. Zij is sinds die dag niet meer hetzelfde. De Duisternis liet zich toen open en bloot zien wat nu alleen nog maar erger zal worden. Er is een wereld van angst gecreëerd (de zekerheid dat je veilig en rustig op straat rond kunt lopen is het volk weggenomen) en daar wordt heel handig op ingespeeld; de mens heeft behoefte aan veiligheid. En die komt er… althans dat denkt ‘men’ (= de argeloze burger). Meer politie, regeringen die gaan samenwerken, denk aan een verenigd Europa. Ze beloven er alles aan te doen om de terroristen te pakken…

De rest is bekend denk ik: paspoorten met vingerafdruk en biometrische gegevens en weet ik wat nog meer, met uiteindelijk de Veri-chip. De werkelijke achtergronden van de huidige wereldpolitiek met haar globalistische machtsstructuren is in staat tot het scheppen van de perfecte menselijke slaaf.

Bron: http://no-sens.hyves.nl

De ware reden waarom het kabinet is gevallen: ESM

De ware reden dat het Nederlandse kabinet is gevallen: ESM

***

UPDATE 02-08-2012: “De oprichting van het ESM betekende het definitieve einde van onze democratie, vrijheid en ons zelfbeschikkingsrecht. Zichzelf vorstelijke salarissen en toelagen gevende bureaucraten in Brussel beschikken vanaf nu over ons geld. Miljarden zullen uit onze samenleving worden weggezogen om de failliete banken en de al even bankroete Zuid Europese landen nog enige tijd overeind te houden, totdat ook hier -dus voor u en mij- het geld op is. Dan is het echter te laat. Op 12 september zou u heel misschien nog iets kunnen veranderen, maar de opiniepeilingen laten zien dat we na de verkiezingen geen millimeter van de snelweg naar de euro-afgrond zullen afwijken”.
***

Als je het huidige politieke spel weet te doorgronden, dan snap je waarom het kabinet gevallen is. Deze politici hebben het kabinet met een hoofdreden laten vallen: om het “ESM verdrag” snel en stilletjes goed te kunnen keuren. De Nieuwe Wereld Orde zal er komen, het monster blijkt schuil te gaan achter meerdere politieke koppen, VVD, PvdA, CDA, CU, D66 en GROEN LINKS. Kunduz? Het zal wel…

Bronnen:

Info “ESM”: http://www.courtfool.info/nl_ESM_Zwarte_dag_voor_de_democratie.htm

Video over macht van ESM: http://www.youtube.com/watch?v=A9zrxk9N4e4

Vgl het artikel op: http://boinnk.nl/blog/34999/de-ware-reden-dat-het-nederlandse-kabinet-is-gevallen-esm

Georgia vs Moses Guidestones

De Georgia Guidestones Rejecting Moses Guidestones brings us the NWO

Op een van de hoogste heuveltoppen in Elbert County, Georgia, bevindt zich een reusachtig granieten monument. Op de vier reuzenstenen die samen de deksteen steunen staan in acht verschillende talen tien ‘guides’, of vrij vertaald ‘tien geboden’. Maar het zijn niet de tien geboden die Mozes volgens het boek Exodus op twee stenen tafelen ontving op de top van de berg Horeb in de Sinaïwoestijn.

Mozes Guidestones.

1. Ik ben de eeuwige uw God die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb.
2. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
3. Gij zult de naam van de Eeuwige, uw God, niet ijdel gebruiken.
4. Gedenk de Sabbat, dat gij die heiligt.
5. Eer uw vader en uw moeder.
6. Gij zult niet doodslaan.
7. Gij zult niet echtbreken.
8. Gij zult niet stelen.
9. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
10. Gij zult niets begeren dat van uw naaste is.

De groep die verantwoordelijk is voor de Georgia Guidestones is een van de vele gelijkaardige groeperingen die samen naar een nieuwe wereldorde, een nieuw economisch wereldsysteem en een nieuwe wereldspiritualiteit werken. Achter die groepen zitten echter duistere geesten. Als we de aard van die duistere geesten niet begrijpen, is het onmogelijk om de wereldgebeurtenissen te ontcijferen.

Hoewel de Georgia Guidestones door weinigen gekend zijn, zou het een belangrijke link naar een geheime hiërarchie – die de wereld waarin wij leven overheerst – zijn. De oorsprong van het vreemde monument is gehuld in geheimzinnigheid, omdat niemand de ware identiteit kent van diegene, of diegenen, die verantwoordelijk is/zijn voor de oprichting. Het enige dat men met zekerheid weet, is dat in juni 1979 een netjes geklede en welbespraakte vreemdeling het bureau van de Elberton Granite Finishing Company bezocht met de mededeling dat hij een monument wou bouwen om een boodschap aan de mensheid over te brengen. De vreemdeling identificeerde zich als R. C. Christian, maar weldra werd duidelijk dat dit niet zijn echte naam was.

De openbare bibliotheek van Elberton heeft een boek dat door iemand die zich R. C. Christian noemt geschreven is. Daarin staat te lezen dat hij het monument heeft opgedragen aan Thomas Paine en de occulte filosofie die hij heeft aangenomen. Dat lijkt meer dan geloofwaardig, want tot op de dag van vandaag worden de Georgia Guidestones nog steeds gebruikt als vergaderplaats voor geheime ceremonies en mythische vieringen.

Georgia Guidestones

1. Handhaaf de menselijke bevolking onder de 500 miljoen zielen in permanente balans met de natuur.
2. Leid wijselijk de voorplanting – verbeter bekwaamheid en diversiteit.
3. Verenig de mensheid met een moderne nieuwe taal.
4. Regel hartstocht – geloof – traditie – en alle dingen met getemperde redelijkheid.
5. Bescherm mensen en naties met eerlijke wetten en correcte rechtszitting.
6. Laat alle naties hun interne geschillen regelen met externe disputen in een wereldrechtbank.
7. Vermijd bekrompen wetten en nutteloze ambtenaren.
8. Breng persoonlijke rechten met sociale plichten in evenwicht.
9. Prijs waarheid – schoonheid – liefde door het streven naar oneindige harmonie.
10. Wees geen kanker op de aarde – laat ruimte voor de natuur.

Indien we vandaag de wereldbevolking naar 500 miljoen mensen willen brengen, betekent dit dat we circa 94 procent van de mensheid zullen moeten uitroeien. De verwijzing van de Georgia Guidestones om een wereldtribunaal op te richten overschaduwd de huidige stappen om een internationale rechtbank en een wereldoverheid op te richten. Het streven naar oneindige harmonie reflecteert de huidige inspanningen om het Joods-christelijke geloof door een nieuwe godsdienst of spiritualiteit te vervangen.

De berichten die op de Guidestones gegraveerd werden behandelen dus vier belangrijke zaken:

1.Totstandbrenging en bestuur van een wereldoverheid,
2. Controle over bevolkingsaantal en geboortebeperking, drastische vermindering  van het bevolkingsaantal op aarde
3. Milieu en de relatie van de mens met de natuur,
4. Een nieuwe spiritualiteit bevorderen en het opheffen het Joodse en het christelijke geloof

Een boek over de Georgia Guidestones dat door Elberton Granite in 1981 gepubliceerd werd kunt u hier:  http://www.wired.com/images/multimedia/magazine/1705/Wired_May_2009_Georgia_Guidestones.pdf   downloaden (download – 70 Mb).

Vgl. bronnen: http://www.youtube.com/watch?v=EuntQKpt4Uwhttp://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?i=3150

Vrijmetselarij deel 3. De Tegenkerk van de Vrijmetselarij. Door Hubert Luns

luns hVrijmetselarij deel 3. De Tegenkerk van de Vrijmetselarij.

Door Hubert Luns

Doinel heeft zijn boek geschreven vanuit een geest van eerherstel voor zijn vroegere dwalingen en misdaden toen hij lid was van de Vrijmetselarij. Zijn onthullingen staan ver van de gezapigheid waarmee de Vrijmetselarij in de gerenommeerde encyclopedieën staat beschreven, maar komen goed overeen met wat sinds 1717 in de vele pauselijke encyclieken, bullen en brieven naar voren is gebracht, als met de kadans van een smid die luid op zijn aambeeld slaat.

Lees hier verder (bron): http://www.scribd.com/doc/94697291/3-De-Tegenkerk-Van-de-Vrijmetselarij-Hubert-Luns