Reductie wereldbevolking door middel van aantasting voedsel en water

Reductie wereldbevolking door middel van honger en vergiftiging van watervoorziening?

Update april 2012

Voor de gewone mens klinkt dit heel ongeloofwaardig. Ik wijs er echter op dat de vergiftiging van ons water niet nieuw is. De fluoridering van ons drinkwater was een eerste poging daartoe. Dat wordt besproken in een artikel over de Mexicaanse Griepprik. Die vaccinatie volgde een doelbewust plan (niet alle deelnemers wisten dat) om de immuniteit van de bevolking aan te tasten via de toevoeging van squaleen, dat in uiterst kleine hoeveelheden door de lever wordt geproduceerd en essentieel is in de lichaamshuishouding. Maar in de toegediende vorm in het vaccin werd het een lichaamsschadelijke stof. Squaleen zal in de toekomst worden vervangen door zogenaamde in het laboratorium verkregen “virale vectoren”, die in toekomstige vaccinatieprogramma’s ook zijn bedoeld om de lichamelijke weestand van mensen aan te tasten. Zie hiertoe artikel: “Russisch Roulette – De Varkensgriep Inentingen”, Met angstaanjagerij is in 2009 een wereldwijde vaccinatiecampagne gestart tegen de Mexicaanse- of Varkensgriep. Sommige landen, zoals België, lieten zich niet gek maken – waar is de pandemie?  >>> http://www.scribd.com/doc/76474875/Russisch-Roulette-%E2%80%93-de-Varkensgriep-Inentingen-Hubert-Luns

Eugenetica

De eugenetische programma’s zijn niet nieuw. Eugenetica is de genetische manipulatie van bevolkingen middels technieken zoals wij met koeien gewend zijn: onproductieve of zieke dieren of overtollige worden afgeslacht en uitsluitend goede exemplaren mogen voortplanten. De Nazi’s hebben hun ideeën gekregen van het Amerikaans wetenschappelijk establishment, hetgeen in de volgende boeken wordt uitgelegd:

(1) War Against the Weak – Eugenics and America’s Campaign to Create a Master Race” door Edwin Black – Four Walls, New York, 2003.

Cover of "War Against the Weak: Eugenics ...

Cover via Amazon

 

(2) Fatal Misconception – The struggle to Control World Population” door Matthew Connelly – The Belknap Press of Harvard University Press, 2008.

Cover of "Fatal Misconception: The Strugg...

Cover via Amazon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die boeken zijn zware literatuur (letterlijk en figuurlijk) met duizenden referenties waaraan honderden researchers hebben meegewerkt. Dat van Edwin Black is een ongelooflijke prestatie. In plaats van de boeken te lezen kunt u naar http://www.amazon.com gaan en op de bestelpagina een aantal van de boekbesprekingen lezen. Dat geeft reeds een uitstekende indruk van de inhoud.

Speerpunten

Wat de plannen betreft van de aantasting van het voedsel en water; er zijn drie speerpunten in het beleid die hierbij een rol spelen: 1) genetische manipulatie van het voedsel, 2) het voedsel areaal ten dienste stellen van gewassen waar brandstof van wordt gemaakt en 3) verticale integratie. Verticale integratie betekent dat de enorme voedingsconglomeraten land bezitten, voedselverwerking alsook distributie. Door nu de winsten te verleggen van het boerenbedrijf naar voedselverwerking en distributie gaan de boeren failliet. Vervolgens wordt hun land opgekocht en zo komt een steeds groter deel van het wereldvoedselareaal in handen van enkele grote multinationals, die vervolgens de markt kunnen dicteren.

Zie ook: “Geheimen van Ecologische Landbouw.Hubert_Luns”. Mens en dier zijn direct of indirect van planten afhankelijk, en de planten zijn dat op hun beurt van de bodem, waar naartoe de resten en afscheidingen van alle levende wezens terugkeren. Het leven komt slechts uit het leven voort en nooit uit kunstmest.  >>> http://www.scribd.com/doc/74692674/Geheimen-van-Ecologische-Landbouw-Hubert-Luns

 

Advertenties