Een duidelijke waarschuwing van Benedictus XVI

Auteur: Veroon ter ZeeBenedetto-XVI

De krachtige boodschap van Benedictus XVI op de vooravond van de reis van Paus Franciscus naar Egypte kan geen toeval zijn! Ter gelegenheid van zijn negentigste verjaardag, op Paaszondag, werd te Warschau op 19 april een colloquium georganiseerd over “het concept van de Staat in het perspectief van de leer van Jozef Ratzinger-Benedictus XVI”.

Voor die gelegenheid heeft Benedictus een korte boodschap verstuurd , die eens temeer het politiek correcte verhaal over de relaties tussen het Westen en de islam aan flarden schiet. Hij stelt dat “de confrontatie tussen radicaal atheïstische opvattingen van de Staat en de opkomst van een radicaal religieuze Staat in de islamitische wereld, onze tijd in een explosieve situatie heeft gebracht, waarvan de gevolgen elke dag erger worden.Deze twee radicale stromingen vereisen dat wij dringend een overtuigend concept van de Staat ontwikkelen, dat de confrontatie met deze uitdagingen aankan en ze weet te overstijgen.”

Benedictus herhaalt dus eens temeer zijn les van Regensburg, de toespraak die hij op 12 september 2006 hield en die vooral in het Westen op sarcasme en onbegrip onthaald werd. Er werd toen zelfs in de media een valse polemiek op gang gebracht, om een woeste reactie van de islamitische wereld  uit te kunnen lokken. Dat alles om de echte betekenis van zijn woorden om te draaien, woorden die elf jaar later nog ingrijpender zijn. Benedictus XVI benadrukte in zijn voordracht het belang van de eenheid tussen  ratio en geloof, het concept van een God die handelt volgens de rede, een denken waartoe ook de Griekse filosofie gekomen was. Hij zag in de breuk tussen geloof en rede de oorzaak van het drama van de huidige maatschappij. Enerzijds, het Westen, met een rede die beperkt wordt door de wil om God uit te sluiten. Een rede die doof is voor het goddelijke en die geloof afdoet als een soort tweederangsopvatting, is niet in staat een kultuurdialoog te voeren. Anderzijds is er de islam, met een God die arbitrair handelt; vermits die  God absoluut transcendent is, is zijn wil niet gebonden aan enige rationaliteit. Daarom rechtvaardigt de islam het gebruik van geweld. Het is alleen in de Grieks-christelijke opvatting dat “niet handelen volgens de rede ingaat tegen het wezen van God”.

Wie vandaag zonder ideologische oogkleppen naar de werkelijkheid kijkt, moet erkennen dat dit ons voert naar de kern van de zaak. Enerzijds is er het laïcistische Westen, dat juist om voornoemde reden niet in staat is de werkelijkheid en de culturen te begrijpen waarmee het geconfronteerd wordt en die het geweld van de politieke correctheid gebruikt om zijn visie op te dringen; aan de andere kant is er de islam, wiens einddoel de overheersing is, met inbegrip van terreur. Deze strijd tussen tegengestelde radicale opvattingen heeft nu Europa als strijdtoneel, mede door de onbezonnen immigratiepolitiek , die hoofdzakelijk voortspruit uit het hierboven besproken onbegrip.

De boodschap van Benedictus XVI op zijn negentigste verjaardag weerklinkt als een laatste waarschuwing voor de tragedie. Benedictus is er diep van overtuigd dat de echte grondslag, de meest stevige waarborg voor een maatschappij die in staat is de waardigheid en de waarde van de menselijke persoon te beschermen, berust in de erkenning door de menselijke  rede van een objectieve morele orde, in laatste instantie gegrondvest op de “scheppende rede van God”.

Aan de vooravond van de reis van Paus Franciscus naar Egypte, klinkt zijn boodschap ook als een waarschuwing aan een Paus die nooit zijn afkeer voor de redevoering van Regensburg heeft weggestoken, omdat zij de dialoog met de islam in de weg zou staan. Voor Franciscus, die uitgaat van marxistische denkpatronen, waarin alle geweld verklaard wordt door sociale ongelijkheden, bestaat alleen “de boodschap van de ontmoeting”. Bergoglio heeft nooit in problematische termen over de islam gesproken, bijvoorbeeld als het gaat om immigratie of genocide op de christenen van het Midden-Oosten. Hij blijft herhalen dat de islam een godsdienst van de vrede is en dat er geen verschil bestaat tussen geweld van moslims en dat van christenen.

Alle christenen die in moslimlanden wonen spreken dit tegen. De Egyptische jezuïet Samir Khalil Samir, islamoloog en professor aan het Pauselijk Oosters instituut,  adviseur van Benedictus XVI, zei het enkele dagen geleden nog heel duidelijk tegen journalisten: “Paus Franciscus komt uit Argentinië; hij heeft in Buenos Aires een vriendelijke imam ontmoet, met wie hij een goede relatie had, maar zijn onwetendheid over de islam is schadelijk voor de dialoog. Bergoglio heeft dikwijls gezegd dat de islam een godsdienst van vrede is, maar dat is gewoon een dwaling.”

Binnen enkele dagen ontmoet Paus Franciscus de rector van de Al-Azhar universiteit in Caïro, imam Ahmed al Tayyeb. Het wordt waarschijnlijk een hartelijke ontmoeting, met misschien een zoveelste knieval vanwege de leider van de katholieke Kerk. De waarschuwing van Benedictus XVI overstijgt dit mediatieke gebeuren: de eerste stap die gezet moet worden, is geloof en rede met elkaar te verbinden, zo niet zal de schok tussen de tegengestelde radicale overtuigingen (laïcistische en islamitische) tot een tragedie leiden!

Het blijft een mysterie, onder druk van wie en van wat deze geweldige Paus Benedictus, intellectuele reus en diepgelovig man, lichtbaken binnen en buiten de Kerk, zich heeft moeten terugtrekken.

Bron: http://www.katholiekforum.net/2017/04/27/een-duidelijke-waarschuwing/


 

“Anonimi della Croce”: A Post Mortem

Restkerk: “Ondertussen zijn er al een tijdje de geruchten dat paus Franciscus een nieuwe Mis wil introduceren, in naam van oecumene, om de protestanten tegemoet te komen. De priester die deze beweringen openbaar maakte heeft zijn blog verwijderd kort nadat hij bekend maakte dat het aftreden van Benedictus gedwongen zou geweest zijn. Misschien heeft hij dreigementen gekregen van binnen de Sankt-Gallen-Mafiakring. Sommigen speculeerden dat die blog onder de noemer “fake news” moest gecategoriseerd worden, maar we weten maar al te goed dat Franciscus (..) er niet voor terugdeinst om op subtiele wijze de Leer van de Kerk te ondermijnen. Waarom zou die priester gelogen hebben? Feit is dat er een klimaat van angst heerst in het Vaticaan, iets waar we in december vorig jaar over berichtten. Hoe dan ook, er blijven veel vragen, en de hamvraag is hoe het allemaal zal uitdraaien en wat het volgende is waar we op afstevenen. Maar één ding is zeker: de uiteindelijke overwinning behoort toe aan het Onbevlekt Hart van Maria en haar kinderen. “Op het einde zal Mijn Onbevlekt Hart zegevieren.” – De H. Maagd te Fatima, 13 oktober 1917.

Mundabor's Blog

“Anonimi della Croce” turned out to be a big soap bubble.

“Anonimi della Croce” has ceased operations. If you try to access the site, you find nothing. Not even the archives. 

That was it, then. 

I do not give much credence to the idea that this was a “fake news” site, in the same way as I tend not to give credence to unsubstantiated conspiracy theories. I have read several of their articles in their (and mine) mother tongue: they were well written – in a colloquial, emotional style – and made a very good argument against Francis and for the Church. It seems absurd to me that people who spoke with such obvious zeal for the Church would do that because they bat for Francis. It would be as if the “Pravda” had started to publish the entire collection of speeches of Ronald Reagan before trying to let…

View original post 375 woorden meer

Tagung zu „Amoris laetitia“: Appell an Papst Franziskus Verwirrung zu beenden und Klarheit zu schaffen

Rome, 24 april 2017. Appell an den Papst

Die Botschaft der Tagung, ausgesprochen von sechs namhaften Referenten aus ebenso vielen unterschiedlichen Ländern, richtete sich direkt an den Papst und war ein Appell, der durch Amoris laetitia ausgelösten Verwirrung ein Ende zu bereiten und Klarheit zu schaffen. Diese Forderung, wenn auch anders vorgetragen, trifft sich mit den Dubia (Zweifeln), die seit dem 19. September 2016 unbeachtet auf dem Schreibtisch des Papstes liegen. Vier namhafte Kardinäle, Walter Brandmüller, Raymond Burke, Carlo Caffarra und Joachim Meisner, forderten den Papst damit auf, die „große Verwirrung“ in der Kirche zu beseitigen und legten ihm dazu fünf Fragen vor. Der Papst verweigert jedoch jede Antwort und hütet sich, die vier Unterzeichner zu sich zu rufen, um ihr Anliegen anzuhören und das zu suchen, was er zu einem Leitbegriff seines Pontifikats gemacht hat: den Dialog.

tagung-amoris-laetitia-rom-klarheit-schaffen-1-300x164Die sechs Referenten, Anna Silvas aus Australien, Claudio Pierantoni aus Chile, Jürgen Liminski aus Deutschland, Douglas Farrow aus Kanada, Jean-Paul Messina aus Kamerun und Thibaud Collin aus Frankreich beleuchteten die Kernfragen aus verschiedenen Blickwinkel. Die Bilanz, die sie „ein Jahr“ danach zogen, war jedoch einhellig. Amoris laetitia, das am 8. April 2016 veröffentlicht wurde, hat die Kirche in eine Krise geführt.

Hier weiter lesen >>> http://www.katholisches.info/2017/04/tagung-zu-amoris-laetitia-appell-an-papst-franziskus-verwirrung-zu-beenden-und-klarheit-zu-schaffen 


A Short Summary of the 22 April Lay Conference on Amoris Laetitia

Maike Hickson by , 23 april 2017.

Yesterday, 22 April, there took place the important lay conference in Rome which was organized by the Italian publications La Nuova Bussola Quotidiana and Il Timone and which was dedicated to a public critique of the post-synodal exhortation Amoris Laetitia. Already today, there have been several articles about this event published, among them by Dr. Sandro Magister, America Magazine, and La Stampa. Mr. Andrew Guernsey already posted Professor Claudio Pierantoni’s own speech in English translation, as well as a film on youtube of Professor Douglas Farrow’s presentation.

Professor Claudio Pierantoni, who was one of the six speakers at this Rome conference, kindly accepted our invitation to send to OnePeterFive a more thorough and detailed report about the event in a few days which we will post as soon as it is available. So that our readers receive already now a little impression of the event, we herewith present a translation of an article which was published today by La Nuova Bussola Quotidiana itself. The translation has been kindly provided by Mr. Andrew Guernsey.

*** *** ***

Lay People, Free and in Love With the Church: as “Hobbits” Call for Truth on the Sacraments, not Revolts

by Lorenzo Bertocchi

23/04/2017. “We’re not here for an ideological battle,” said the director Riccardo Cascioli, “but because we feel that we are called to a responsibility.” With this statement the conference yesterday was closed: “Seeking Clarity: One year after Amoris laetitia,” held in a Columbus Hotel room around the corner from St. Peter’s Square organized and promoted by La Nuova BQ and Il Timone.

A conference convened by lay people, with lay speakers from around the world.   

Lees hier verder >>>  http://www.onepeterfive.com/short-summary-22-april-lay-conference-amoris-laetitia


‘Building 8’, wat wil Facebook ermee?

In Building 8 – hoe verzin je het- een nieuwe afdeling van Facebook, werken in kunstmatige intelligentie bedreven mannen en vrouwen aan zogenaamde moonshots. Moonshots is de naam die wordt gegeven aan ambitieuze, verkennende en radicaal vernieuwende technologische projecten.

Voor deze projecten zijn er  geen korte termijn winstdoelstellingen. Toch investeert DARPA, het strategisch researchprogramma van het militaire apparaat van de VS en de grondlegger van internet (…) al decennia lang vele miljarden in de ontwikkeling van het ‘Moonshot project’ kunstmatige intelligentie (AI). Ook Google volgt dit pad al langer, bijvoorbeeld met het Neuro Conversational Model, een manier om robots in staat te stellen een diepere conversatie te voeren met mensen. Google heeft hiervoor gebruik gemaakt van dialogen in duizenden film ondertitelingen en online support.

De robot kan antwoorden geven op voorgeprogrammeerde woorden in relatie tot bepaalde vragen , maar kan ook nieuwe antwoorden formuleren. Hiermee wordt de robot zelflerend.  Microsoft volgt ongevraagd wat jij typt op jouw computer. Ook deze informatie wordt opgeslagen om gebruikt te worden voor hetzelfde doel als dat van Google.

Lees hier verder >>> ‘Building 8’, wat wil Facebook ermee?