Dossier paus Franciscus

De aanval op het priesterschap komt in een kritische fase
Giuseppe Nardi – Een geconcentreerde berichtgeving in de media signaleert dat het in zake de afschaffing van het celibaat serieus wordt.

Kardinaal Sarah krijgt van Franciscus een draai om zijn oren. Achter de schermen.

Sandro Magister  – Een commentaar van de Vaticanist Sandro Magister op de onheuse manier waarop paus Franciscus de hoogstaande kardinaal Sarah behandelt en op de weg die Franciscus met de Kerk wil inslaan.

Update van het einde van de wereld: De “uitersten” volgens Franciscus

Sandro Magister – Op woensdag 11 oktober zei Franciscus tijdens de algemene audiëntie op het St.-Pietersplein, dat je niet bang hoeft te zijn voor een dergelijk oordeel, omdat “er aan het eind van onze geschiedenis een barmhartige Jezus is”,  en daarom “alles zal worden gered. Alles.”

Katholisches.info – In Rome vond op zaterdag 28 oktober in het Angelicum een symposium plaats met als thema: 50 jaar encycliek “Humanae Vitae – haar betekenis gisteren en vandaag”. Het symposium werd door 25 organisaties gesteund die het recht op leven verdedigen of opkomen voor huwelijk en gezin. Voor een volle zaal spraken meerdere bekende, vroegere leden van de Pauselijke Academie voor het Leven.

Waarom de gematigde benadering van paus Franciscus revolutionair is

John Henry Westen – Op 9 juni 2016 hield paus Franciscus een homilie die de sleutel is tot het begrijpen van zijn modus operandi als het gaat over geloofszaken. Hij voer uit tegen een “alles of niets” benadering van het geloof en hij zei: “dat is niet katholiek, dat is ketters”. Hetzelfde gevoelen zit achter zijn herhaalde en heftige kritiek op “starre” katholieken. De “starren” “lijken goed omdat zij de wet volgen”, zei hij, “maar daarachter zit iets dat hen niet goed maakt: of zij zijn slecht, huichelachtig of ziek”.
Heiligheid,
Ik schrijf deze brief met liefde voor de Kerk en oprecht respect voor uw ambt. U bent de plaatsbekleder van Christus op aarde, de herder van zijn kudde, de opvolger van de H. Petrus en aldus de rots waarop Christus zijn Kerk zal bouwen. Alle katholieken, clerus en leken, dienen naar u te kijken met kinderlijke loyaliteit en gehoorzaamheid die gebaseerd is op de waarheid. De Kerk wendt zich tot u in een geest van geloof, in de hoop dat u haar zult leiden in liefde. (Thomas G. Weinandy, O.F.M. Cap.)
Klimaat van angst: de nieuwe harde aanpak van katholieke theologen
Dan Hitchens – Orthodoxe katholieken worden geconfronteerd met “vervolging” – en niet door secularisten maar door hun medegelovigen. Dat is de opzienbarende bewering die prof. Josef Seifert afgelopen week deed, de filosoof en de vriend van de heilige Johannes Paulus II.

De parabel van de grootinquisiteur
Wolfram Schrems – De foto van paus Franciscus die op 2 oktober met zorgvuldig geselecteerde, en dus bevoorrechte, “misdeelden en migranten” in de hoofdkerk van Bologna zat te eten, werd door de massamedia ruim verspreid. De paus stuurt als gastheer van een banket dat in een kerk wordt aangericht (halal zoals men ergens kon lezen) een duidelijke boodschap uit.

Brief van Pastoor Richard Cipolla aan Paus Franciscus
Beste paus Franciscus,
Ik schrijf u deze brief met een bezwaard gemoed, vol zorg over de Kerk en over u als de opvolger van Petrus. Wij katholieken zijn geroepen van u te houden en u te steunen in uw moeilijk dienstwerk in de Kerk. En dat doen we. Maar velen van ons zijn bezorgd dat u onvoldoende besef hebt van de toestand van de Kerk in de wereld van vandaag.

Correctio filialis. Waarom?
Pastoor C. Mennen – Alle eeuwen door is de voornaamste bekommernis van de Kerk het verkondigen en beschermen van de waarheid geweest. En dan gaat het over de waarheid die God ons geopenbaard heeft via zijn woord en vooral via zijn mens geworden woord Jezus Christus maar ook via zijn schepping die ook een vindplaats is van geopenbaarde waarheid. Vanuit die geopenbaarde waarheid wordt richting gegeven aan ons handelen.

De wereldwijde impact en betekenis van de Correctio Filialis
Roberto de Mattei –  De Correctio Filialis gericht tot paus Franciscus door meer dan 60 priesters en academici van de Kerk, heeft over heel de wereld een buitengewone impact gehad. Er waren genoeg mensen die het initiatief probeerde te minimaliseren en verklaarden dat het aantal ondertekenaars “beperkt en marginaal”

Een sfeer van angst…. en niet ten onrechte!
Pastoor C. Mennen – De heilige Athanasius (+ 373) was in de ariaanse strijd de onvermoeibare voorvechter van het orthodoxe katholieke geloof in de goddelijke natuur van Christus. Dat moest hij als bisschop van Alexandrië  maar liefst vijfmaal met ballingschap bekopen. ……. Uiteindelijk heeft de orthodoxie gewonnen mede door de onbevreesde volharding van bisschop Athanasius.

500 jaar reformatie reden tot droefheid
Pastoor C. Mennen – Komende dinsdag 31 oktober is het precies 500 jaar geleden dat Maarten Luther volgens de overlevering zijn befaamde stellingen aan de deur van de slotkerk van Wittenberg spijkerde en dat geldt dan als het officiële begin van de Reformatie.

De Kerk na Amoris Laetitia
Interview met Josef Seifert – In het licht van het onlangs verschenen stuk van Josef Seifert over enkele gevaarlijke logische consequenties van Amoris Laetitia wendde zich dr. Maike Hickson van 1P5 zich tot de Oostenrijkse filosoof om hem enkele aanvullende vragen te stellen niet alleen over de postsynodale exhortatie die zoveel tegenstand heeft opgeroepen maar in het kielzog daarvan over de toestand van de morele leer en praktijk in de Kerk.

Müller eruit – Maar de echte aanval is gericht tegen “Veritatis Splendor”
Kardinaal Müller, de prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, is door paus Franciscus de laan uitgestuurd. De audiëntie waarin dat gebeurde, duurde, volgens de kardinaal zelf, slechts een minuut en was zonder opgaaf van redenen.

De anatomie van een fiasco
Een uitvoerig commentaar op Amoris Laetitia van de Amerikaanse jurist, Christopher Ferrara dat in het tijdschrift “The Remnant” verschenen is.

Waar staat paus Franciscus werkelijk als het gaat over contraceptie?
Voice of the Family – Onderstaand artikel is al verschenen in Voice of the Family op 1 februari 2017. Het overzicht geeft een goed beeld van waar de paus staat op een belangrijk punt van de katholieke leer.

De drie musketiers aan het hof van paus Franciscus
Sandro Magister – Paus Franciscus heeft trouwe aanhangers rond zich heen verzameld. Zij zeggen soms in zijn naam de dingen die hij niet hardop durft te zeggen omdat ze als ketterij gezien zouden kunnen worden. Sandro Magister voert drie van hen ten tonele.

Een procedure om dwalingen van een paus vast te stellen
Catholic Herald – Een vooraanstaande theoloog heeft voorgesteld het kerkelijk recht te hervormen waardoor het mogelijk wordt de leerstellige dwalingen van een paus vast te stellen. Pater Aidan Nichols, een pro-life auteur die hoogleraar was in Oxford en Cambridge en ook aan het Angelicum in Rome, heeft gezegd dat de exhortatie Amoris Laetitia van paus Franciscus tot een “uiterst ernstige” situatie heeft geleid.

De Vaticaanse “Jeugdsynode” is een nieuwe dreiging voor geloof en gezin
Voice of the Family – Eerder dit jaar publiceerde het Synodesecretariaat een voorbereidend document en een begeleidende vragenlijst voor de bisschoppen van de wereld in aanloop op de Synode van oktober 2018 over “Jongeren, geloof en onderscheiding van roeping”.

Franciscus vernietigt de Soevereine Orde van Malta
Roberto de Mattei – Het terugtreden van Fra Matthew Festing, grootmeester van de orde van Malta, hem op 23 januari door Franciscus opgedrongen, bergt het risico in zich voor de paus een Pyrrhusoverwinning te worden.

Paus Franciscus is een bron van verdeeldheid geworden
Iedere dag bid ik voor paus Franciscus. En iedere dag (ik overdrijf maar toch maar een beetje) zegt de paus wel weer iets om ons er opnieuw aan te herinneren dat hij katholieken zoals ik niet ziet zitten…… (Phil Lawler).

Na de nieuwste schandalen eisen wij het terugtreden van aartsbisschop Paglia en bisschop Sanchez Sorondo
Robert de Mattei – Onder de laatste gebeurtenissen, die bij katholieken ergernis hebben gewekt, zijn er twee die bijzonder opzien baren. Het eerste voorval betreft de mateloze lof die curiebisschop Vincenzo Paglia, de voorzitter van de Pauselijke Academie voor het leven, Marco Pannella toezwaaide.

Franciscus – Katholiek Populisme
Dr. Hans Winkler – Vier jaren paus Franciscus. Het doctrinaire schrijven over huwelijk gezin “Amoris Laetitia” als sleutel voor zijn strategie: centrale kwesties worden met opzet zo onduidelijk geformuleerd dat iedereen er uit kan lezen wat hij wil.

Dit rampzalige pausschap
Phil Lawler – Iets knapte afgelopen vrijdag toen paus Franciscus de evangelielezing van de dag gebruikte als een gelegenheid te meer om zijn eigen visie rond scheiden en hertrouwen te propageren.

Licht op de hedendaagse crisis
Roberto de Mattei – Evenals in een mensenleven worden verjaardagen ook gevierd in het leven van volkeren. En 2017 is vol verjaardagen; niet echter allemaal verjaardagen die een taart met kaarsjes verdienen. De verjaardag waar het meest over gesproken wordt is die van Martin Luther.

De protestantisering van de Katholieke Kerk
Harry Prins – Vanaf 2 juli leidt kardinaal Gerhard Müller niet langer de Congregatie voor de Geloofsleer in het Vaticaan. Paus Franciscus zegde Müller de wacht aan en verlengde zijn termijn niet. De actie typeert de houding van de paus, die weinig op heeft met de traditionele katholieke gelovigen.

Zondenvergeving zonder bekering? Barmhartigheid zonder bereidheid volgens Gods geboden te leven?
Hubert Hecker – Mgr. Graulich, curiemedewerker op het gebied van het kerkelijk recht, wijst er in een interview in Der Tagespost op welke eis paus Franciscus zelf aan de tekst van het postsynodale schrijven stelt: de paus moet als voornaamste getuige van het geloof van de hele Kerk spreken, als waarborg van de consensus in de Kerk (….)

Hoe kunnen Christus en onze Lieve Vrouw Amoris Laetitia lezen zonder te huilen?
Dit stuk is vertaald van LIfeSiteNews en is een samenvatting van een stuk van Prof. Josef Seifert. Josef Seifert is geboren in Salzburg (1945), gehuwd en vader van zes kinderen. Hij was professor aan de Universiteit van Texas. Hij was  eveneens rector van de internationale academie voor Filosofie in Liechtenstein en doceert nog steeds filosofie.

“Verontruste katholieken hebben vorige week een ‘Credo voor katholieke gezinnen’ gelanceerd die aan paus Franciscus zal worden aangeboden. Dat meldt LifeSiteNews.

Waarom steeds minder priesters paus Franciscus kunnen uitstaan
Damian Thompson – Op 2 januari publiceerde het Vaticaan een brief van paus Franciscus aan de bisschoppen van heel de wereld waarin hij hen herinnerde dat zij “zero tolerance” moesten tonen ten aanzien van kindermisbruik. De volgende dag publiceerde het Amerikaanse tijdschrift Week een artikel dat het verhaal vertelde van ‘Don Mercedes’- de eerwaarde heer Mauro Inzoli, een Italiaanse priester met een hartstocht voor dure auto’s en  minderjarige jongens…….

Eerste overwegingen bij een rampzalig document
Robert de Mattei – Met de post-synodale Apostolische Exhortatie, Amoris Laetitia,  gepubliceerd op 8 april, heeft paus Franciscus officieel zijn mening gegeven over morele onderwerpen rond het huwelijk die nu twee jaar ter discussie staan.

Een breuk met de doctrinaire traditie
Robert Spaemann – De heilige Johannes Paulus II waardeerde hem als raadgever, Benedictus XVI waardeert hem als vriend en hij geldt als de belangrijkste Duitse filosoof van de laatste decennia: Robert Spaemann. In het exclusieve interview met CNA Duits geeft de emeritus hoogleraar blijk van een duidelijk kritische lezing van Amoris Laetitia, het postsynodale schrijven van paus Franciscus van bijna 300 pagina’s dat 8 april gepresenteerd werd.

“Amoris laetitia” – de noodzaak tot verheldering om een algemene verwarring te vermijden
Bisschop Athanasius Schneider – De paradox van de tegenstijdige interpretaties van “Amoris laetitia”.

Paus Franciscus belt koning Hendrik VIII
Pastoor C. Mennen – Dit is een fictief telefoongesprek tussen paus Franciscus en koning hendrik VIII. Dat mag respectloos lijken maar in werkelijkheid en is het heel ernstig. De zalige Jacopone van Todi en Dante Alighieri veroorloofden zich tegenover Paus Bonifacius VIII, de heilige Catharina van Siena tegenover paus Gregorius XI en Erasmus van Rotterdam tegenover paus Julius II heel andere vrijheden zodat dat dit voor de katholieken van hun tijd een schandaal was.

Kritiek op de paus
Hugo Bos – Sinds het aantreden van paus Franciscus is er in toenemende mate kritiek op de paus, vooral na de publicatie van zijn apostolische exhortatie ‘Amoris Laetitia’. In hoeverre mag je als katholiek kritiek hebben op de paus? Is dat wel gepast? Of is het een moderne dwaling waarbij de hiërarchie van de Kerk niet wordt geaccepteerd? Hierop ga ik in dit artikel kort in.

Voice of the Family – Katholieken kunnen bepaalde onderdelen van de Apostolische Exhortatie die een bedreiging zijn voor geloof en gezin, niet aanvaarden. Een eerste indruk van de “Voice of the Family” over de exhortatie.

Brief aan kardinaal Marx
Eminentie, hoogwaardige heer kardinaalMarx,
In de context van de plenaire voorjaarsvergadering van de Duitse Bisschoppenconferentie drie weken geleden in Hildesheim heeft uw mediaoptreden mij zeer tot nadenken gestemd. Meer en meer voelde ik mij gedrongen u een brief te schrijven. ……. (Victoria Bonelli)

Het resultaat van de gezinssynode:geen winnaars, alleen verliezers, met name de katholieke moraal
Roberto de Mattei – “Na de 14de Bisschoppensynode over het gezin lijkt iedereen gewonnen te hebben. Paus Franciscus heeft gewonnen, omdat het hem gelukt is een compromistekst te vinden tussen de tegengestelde standpunten.

Interview van Vida Nueva met Raymond kardinaal Burke
De internationale aandacht werd getrokken door het interview dat curiekardinaal Raymond Leo Burke, prefect van de Apostolische Signatuur, gaf in het Spaanse tijdschrift “Vida Nueva” (november 2014) over de Bisschoppensynode over huwelijke en gezin.

Seksuele revolutie in de Kerk binnengedrongen
Roberto Mattei – Het begrip zonde geschrapt – Onderscheid van goed en kwaad afgeschaft.
Met het tussenrapport dat op 13 oktober door kardinaal Peter Erdö bij de Synode over het gezin werd uitgebracht, dringt de seksuele revolutie officieel de Kerk binnen met alle destructieve gevolgen van dien voor de zielen en de maatschappij.

Brief aan paus Franciscus
Beste paus Franciscus,
Ik ben erg blij dat ik de gelegenheid heb u te groeten.
U zult zich mij zeker niet herinneren en ik begrijp dat het voor u, omdat u iedere dag zoveel mensen ziet, erg moeilijk moet zijn zich alle mensen te herinneren met wie u in een bepaalde periode van uw leven bent omgegaan en met wie u hebt geleefd…..(Lucrecia Rego de Planas).

Paus Franciscus en “de grote verdeeldheid”: de katholieke burgeroorlog komt dichterbij
Damian Thompson – Enkele weken geleden vroeg ik mij af of in we ons bevonden in een vroeg stadium van een katholieke burgeroorlog ontketend door de verwarring over de kennelijke bereidheid van paus Franciscus om de pastorale benadering van de kerk jegens gescheidenen en homoseksuelen te verzachten.

Advertenties

Website Mennen: Eed van Trouw

bid 24 uur

EED VAN TROUW
Trouw aan de ware leer, niet aan de herders die dwalen.
Eed van trouw aan de authentieke leer van de Kerk,
door leiders van de Pro Life en Pro Family Bewegingen.

Het aantal onschuldige kinderen dat de afgelopen eeuw gedood is door abortus is groter dan het aantal mensen dat gestorven is in alle oorlogen in de geschreven geschiedenis. De laatste vijftig jaar hebben we een voortdurende toename gezien van de aanvallen op de structuur van het gezin zoals het door God ontworpen is en door Hem gewild en zoals het het beste milieu biedt voor het gedijen van de mens en met name voor de opvoeding en de vorming van kinderen. Scheiding, contraceptie, acceptatie van homoseksuele handelingen en verbintenissen, en de verspreiding van de “genderideologie” hebben onmetelijke schade toegebracht aan het gezin, en aan zijn meest kwetsbare leden.

De afgelopen vijftig jaar is de Pro Life-…

View original post 2.060 woorden meer

Het Kalergi Plan, het genocidale plan om de autochtone naties en mensen van Europa te vernietigen, juli 2017

Info-blog The Event-NL

Cobra verwijst in zijn Planetaire Situatie Update van 5 juli 2017 naar deze artikelen. Ik heb ze beide vertaald en het geheel is een flink stuk geworden om te lezen, maar zeer de moeite waard. Het is een ‘eyeopener’ voor iedereen die zich afvraagt wat en waarom er gaande is in het Europa van vandaag. Het Kalergi Plan dateert al van de twintiger jaren van de vorige eeuw (dus bijna honderd jaar geleden!) en is in feite het grondplan voor de oprichting van de EU en de vernietiging van de soevereiniteit van de Europese landen en mensen. Het door Richard Coudenhove-Kalergi geschreven boek ” Praktischer Idealismus” beschrijft zijn visies hoe hij geloofde in de vernietiging van het zelfbeschikkingsrecht en de eliminering van Europese naties, te bewerkstelligen door de formering van een Europese gemeenschap. De absolute kern:

“om een nieuw ras te creëren en te vestigen met nieuwe kenmerken en karakteristieken…

View original post 8.166 woorden meer

“The Dictator Pope”: Mysterious New Book Looks “Behind the Mask” of Francis

A remarkable new book about the Francis papacy is set to be released in English this coming Monday, December 4th, after an Italian debut earlier this month that is rumored to have made quite a splash in Rome. Entitled, The Dictator Pope, it is described on the Amazon pre-order page as “The inside story of the most tyrannical and unprincipled papacy of modern times.”

The book promises a look “behind the mask” of Francis, the alleged “genial man of the people,” revealing how he “consolidated his position as a dictator who rules by fear and has allied himself with the most corrupt elements in the Vatican to prevent and reverse the reforms that were expected of him.”

OnePeterFive has obtained an advance copy of the English text, and I am still working my way through it. Although most of its contents will be at least cursorily familiar to those who have followed this unusual pontificate, it treats in detail many of the most important topics we have covered in these pages, providing the additional benefit of collecting them all in one place.

The author of the work is listed as Marcantonio Colonna — a transparently clever pen name laden with meaning for the Catholic history buff; the historical Colonna was an Italian nobleman who served as admiral of the papal fleet at the Battle of Lepanto. His author bio tells us he is an Oxford graduate with extensive experience in historical research who has been living in Rome since the beginning of the Francis pontificate, and whose contact with Vatican insiders — including Cardinals and other important figures — helped piece together this particular puzzle. The level of potential controversy associated with the book has seemingly led some journalists in Rome to be wary of broaching the book’s existence publicly (though it is said to be very much a topic of private conversation), whether for fear of retribution — the Vatican has recently been known to exclude or mistreat journalists it suspects of hostility — or for some other reason, remains unclear. Notable exceptions to this conspicuous silence include the stalwart Marco Tosatti — who has already begun unpacking the text at his website, Stilum Curae — and Professor Roberto de Mattei, who writes that the book confirms Cardinal Müller’s recent remarks that there is a “magic circle” around the pope which “prevents an open and balanced debate on the doctrinal problems raised” by objections like the dubia and Filial Correction, and that there is also “a climate of espionage and delusion” in Francis’ Vatican.

Lees hier verder: https://onepeterfive.com


 

The Time has come to convene an “imperfect” Synod!

Veri Catholici

Rome, Dec. 3, 2017 A. D. — With the publication of the recent edition of the Acta Apostolica Sedis, in which documents are included which attempt to exalt the personal heresy of Jorge Mario Bergoglio, who denies the Apostolic Tradition concerning the discipline of the Sacraments, the time has come to convene a Synod to issue a formal canonical correction of the Pope, warning him in Evangelical and Apocalyptic terms, that if he does not renounce his error, he must be considered by the whole Church as self-deposed from the office of Peter.

Such a Synod will be, in technical scholastic terms, an “imperfect” Synod, because it will be convened by the authority of the Apostolic College without reference to the authority of the office of the Vicar of Christ, who in the present circumstances cannot be appealed to, on the grounds of a conflict of interest.

View original post 658 woorden meer